Hart van Enschede - Haaksbergen

26 juli 2019

Hart van Enschede - Haaksbergen 26 juli 2019


Zomerschool nog niet ten einde

ENSCHEDE - Zeggen dat je kind naar zomerschool gaat en maar vier weken zomervakantie heeft, of ergens gedurende het schooljaar een week vrij nemen, is voor veel ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd nog steeds een vreemd fenomeen. Maar niet bij Openbare Basisschool de La Res. Op vrijdag 26 juli is daar de laatste lesdag van dit schooljaar.


Openbare Basisschool de La Res was een deelnemer van de pilot flexibele onderwijstijden primair onderwijs. Begin dit jaar kondigde minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media nog aan dat de pilot niet in de huidige vorm doorgezet zou worden vanaf het schooljaar 2020/2021. Dit tot groot ongenoegen van medewerkers, leerlingen en ouders van de La Res. Zij hebben laten zien dat er wel mogelijkheden zijn voor flexibelere onderwijstijden zonder in te hoeven leveren op kwaliteit. Met een zelfgeschreven lied, dat luidkeels gezongen werd op het schoolplein, hebben ze dat ook laten weten. Wie weet was dat wel de reden dat minister Slob toch kansen ziet om scholen meer mogelijkheden te geven over de invulling van de lestijden.

Moties
Onlangs zijn twee moties over de flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs door de Kamer aangenomen. Eén daarvan, de motie van Heerema, ging over het wettelijk mogelijk maken van het afwijken van centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Dit dan wel onder voorwaarden zoals instemming van de medezeggenschapsraad en waarborgen voor de onderwijskwaliteit. En vooruitlopend daarop de scholen die bij het huidige experiment hebben laten zien dat de onderwijskwaliteit voldoende is, de mogelijkheid geven om op op de huidige voet verder te gaan tot de nieuwe wetgeving er is. Goed nieuws dus voor e La Res, die door aanname van deze motie door kunnen gaan met flexibele onderwijstijden.

Andere scholen
Wat de mogelijkheden gaan worden voor scholen die niet hebben deelgenomen aan de pilot is nog niet duidelijk. Minister Slob heeft aangegeven dat het programma 'Ruimte voor Regie in het primair onderwijs' wordt gestart. Hierbij wordt gekeken naar hoe scholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijden met behoud van kwaliteit. Een programma waarbij de input van velen gewenst is. Voor de zomer van 2020 zal de minister dan de Kamer informeren over de stand van zaken.

Opluchting
Voor basisschool La Res is deze uitkomst een opluchting. Zij kunnen vooralsnog op de huidige voet verder. Alle tijd en inzet is niet voor niets geweest.

Jaargang: 9 • Nr 343• Wk 30

Univé en Ontmoetingsclusters Enschede slaan de handen ineen!

De coöperaties Univé en Ontmoetingsclusters Enschede gaan de komende drie jaar een samenwerking aan op basis van het bieden van een zekere en veilige leefomgeving voor mensen. Door samen ontmoetingen te organiseren die mensen, van jong tot oud, dichter bij elkaar brengen. Het gezamenlijk streven hierbij is; nieuwe kansen laten ontstaan voor iedereen.


De oorspronkelijke gedachte van Univé is met en voor elkaar risico's delen. Jan Thale Haandrikman, commercieel directeur Univé Oost: "Dat geeft iedereen zekerheid, want je staat er immers niet alleen voor. Daarom gaan we in het hart van de samenleving staan. Vanuit onze oorspronkelijke kernwaarden zijn we altijd dichtbij en werken we samen. Met Ontmoetingsclusters Enschede ondernemen en ontwikkelen we activiteiten en initiatieven in Enschede. Dat doen we gewoon! Niet alleen voor ons, maar voor alle inwoners van Enschede. Zodat zij zich veiliger voelen en de zekerheid ervaren dat er iemand voor ze is als dat nodig is. Dat is ons doel."

Zichtbaar
"Ontmoeten, verbinden en samenwerken staat centraal in alles wat wij doen en waar wij naar streven. Voor de inwoners van Enschede realiseren we binnen de twaalf clusters ontmoetingsplekken. Een ontmoetingsplek is een sportvereniging, verzorgingstehuis, speeltuin of kinderboerderij in de wijk, waar kansen liggen voor iedereen om zichzelf te ontwikkelen met support van anderen. Het gaat hier om samen zijn, op een plek dichtbij huis, waar leertrajecten aangeboden worden, vrijwilligerswerk gedaan kan worden en de mensen ook sportief bezig kunnen zijn.", aldus Jenne Wierstra, voorzitter van de Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede. "De passie, het ondernemerschap en de resultaatgerichte aanpak van Univé sluit hier naadloos op aan. Wij zijn dan ook erg blij dat we in elkaar een samenwerkingspartner hebben gevonden. Dit biedt ons financiële mogelijkheden om verder te bouwen aan onze ambitie, samen met Univé die actief aansluit bij activiteiten en initiatieven voor de inwoners van Enschede."

Ontmoetingsplekken
Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede zorgt, samen met haar leden, voor de ontmoetingsplekken. Meerdere Ontmoetingsparken zijn de hele dag open voor alle buurtbewoners, met de zekerheid dat er iemand voor ze is. Iedereen is welkom voor een vriendelijk gesprek, het doen van vrijwilligerswerk en om gebruik te maken van de faciliteiten. Zo worden er entreeopleidingen aangeboden voor volwassenen die nog geen diploma hebben, waarbij ze lessen volgen en stagelopen op het Ontmoetingspark. Thuis@ is een voorbeeld van een succesvol project dat in de korte tijd gerealiseerd is op twee locaties. De opvang van kinderen, met gedragsproblemen en een zorgindicatie, door een professionele en deskundige begeleiding. Op doordeweekse dagen krijgt deze groep een gestructureerd programma aangeboden. Daarnaast organiseert de coöperatie leuke, creatieve en sportieve events op Ontmoetingshuizen waarbij kinderen van basisscholen, kinderopvang en BSO's samenkomen met ouderen die verblijven in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Samen één team
Univé en Ontmoetingsclusters Enschede vormen samen één team als het gaat om het belang van de inwoners van Enschede. Samen willen Univé en Ontmoetingsclusters Enschede problemen in de samenleving oplossen en iedereen de zekerheid bieden dat er hulp is. Jenne Wierstra: "We hebben met de ontmoetingsplekken in korte tijd al mooie resultaten geboekt en zien hele positieve ontwikkelingen. Dit blijven we voortzetten en gaan steeds meer mogelijkheden bieden, op nog meer ontmoetingsplekken, en voor nog meer inwoners van onze mooie stad Enschede. Het is fantastisch dat we dit vanaf nu samendoen met Univé!"

Vakantiewerk loont!

Foto: shutterstock.com

HAAKSBERGEN - De vraag naar vakantiewerkers groeit steeds door. Ook dit jaar zijn ze spekkoper.

De afgelopen jaren horen we al vaker over personeelstekorten op veel fronten. Ook bij vakantiewerk gaat dit deels op; meer toerisme in Twente betekent ook een grotere vraag naar seizoensgebonden medewerkers. De recreatieve branche en de horeca blijven populaire bijbanen; zeker in Haaksbergen is ook veel recreatief werk te vinden.

Wijzigingen
Dit jaar gaan de jongeren vanaf 21 jaar er mooi op vooruit. Zij krijgen namelijk nu vanaf 21 jaar al het volwassen minimumloon. Dit maakt een groot verschil wanneer je een bijbaan hebt met beloning op basis van het minimumloon. Voor jongeren tot en met 20 jaar blijft het minimumjeugdloon van kracht. Dit begint bij 2,84 euro per uur voor een 15-jarige met nog eens 23 cent vakantietoeslag. Het loopt op tot 7,55 euro per uur voor een 20-jarige, met 60 cent vakantiestoeslag. Dit is op basis van een 40-urige werkweek.

Ken je rechten
Wie aan de slag gaat als tijdelijke medewerker doet er verstandig aan om in ieder geval goed te weten wat je rechten zijn en tot hoever een werkgever mag gaan. Juist doordat jongeren vaak minder goed bekend zijn met hun rechten ligt het risico op uitbuiting op de loer. Welk werk je mag doen is ook sterk afhankelijk van je leeftijd. Dit is met name in verband met de persoonlijke veiligheid. Als je 13 tot en met 15 jaar bent mag je klusjes rond het huis doen, vakken vullen, fruit plukken, meehelpen in de winkel of bedrijf van je ouders, werken in de recreatie, helpen bij een toneeluitvoering of een maatschappelijke stage vervullen. Werken in een fabriek, met machines, achter de kassa, zware dingen tillen (10 kilo of meer), zelf kranten bezorgen of werken in een horecagelegenheid met alcohol mag dan weer niet. Een 16 of 17-jarige mag al de meeste soorten werk doen, met enkele uitzonderingen. Zo is gevaarlijk werk niet toegestaan; zoals werken met gevaarlijke stoffen, veel lawaai, aan de lopende band of machine of wanneer er instortingsgevaar is. Een 18-jarige mag alles doen.

Column

Griet

Afgelopen woensdag hebben we mijn zuster Griet begraven. In de Bijbel staat een verhaal over Jezus, die een kudde zwijnen laat verdrinken, inclusief demonen.

Griet werd de laatste tijd beheerst door demonen, angsten, boosheid, frustaties. Griet was Griet niet meer.

Griet was de oudste van vier kinderen; de overige zijn jongens. Ze was de vrolijkheid zelve, ik zie haar nog op de fiets met een grote witte jurk aan. Het lijkt wel alsof het altijd feest bij haar was. Een lange meid, kort haar, krullekop.

Griet was van Lutjegast, van volleybal, van dorpsfeesten, Griet was van de kerk, van de meisjesvereniging, van de jaarlijkse toneelstukjes. Griet was van het plezier, het donderjagen. Van de logeerpartijen van familie en kennissen.

Griet was van Roelf, twee vrolijke mensen, midden in de samenleving. Ze gaven catechisatie aan de jeugd, in hun eigen huis, dat was gezelliger.

Griet was van dominees, die bij haar aten. Roelf regelde de predikbeurten, Griet, als het zo uitkwam, regelde het eten en drinken en soms sliepen de dominees bij haar.

Griet hielp op de boerderij, hooien, voeren, mennen. Melken deed ze niet.

Maar die Griet verdween langzaam.

Ze verkochten de boerderij en verhuisden naar Grootegast. Iets wat Lutjegast niet begreep. Iedereen mocht verhuizen naar de concurrent, maar Roelf en Griet niet. Dat was verraad, want Roelf en Griet waren Lutjegast. Als je in het keukentje bij het raam zat, kon je net zo goed met de arm omhoog blijven zitten, want elke passant zwaaide, toeterde of riep.

Na de verkoop van de boerderij kreeg Griet een nieuwe woning en daar was ze trots op. Maar toen kwamen ook de demonen.

Dat hoef ik niet uit te tekenen, daar kunt zich wel iets bij voorstellen. De jonge, vrolijke Griet verdween achter de horizon en een angstige, bange Griet kwam er voor terug. Helemaal na het overlijden van Roelf. Ze was de richting van haar leven een beetje kwijt.

Toch niet helemaal, want wat bleef was het geloof. Wel haar eigen, strenge versie, maar dat hebben er meer. Zij putte daar kracht uit. het geloof, maar het geloof als religieuze organisatie stond steeds verder van haar af. Ouderwets kun je het noemen, het was haar houvast in een rommelige, vijandige wereld.

"Jan, we weten waar we heengaan, hè. Dat hebben we geleerd van pa en ma. Ja toch Jan?" "Ja, Griet." Griet wist waar we heengaan.

Ik hoop dat er een God is en dat de hemel de plaats is, waar een ieder terechtkomt in de eindbestemming die hij of zij zelf wil. Dan zit Griet nu naast Roelf aan een keukentafel koffie te drinken en zijn alle demonen in het kanaal verdronken.

Kulturhus beperkt open in de zomer

HAAKSBERGEN - In de zomer worden er veel leuke activiteiten georganiseerd in het Kulturhus in Haaksbergen. In deze periode zijn de openingstijden wel aangepast.

Tijdens de vakantieperiode, welke loopt van 20 juli t/m 17 augustus, kent het Kulturhus aangepaste openingstijden. In deze periode zijn er geen reguliere activiteiten. Van 20 juli t/m 17 augustus is de theaterkassa van het Kulturhus gesloten. In diezelfde periode is de bibliotheek beperkt geopend: maandagmiddag: 14.00 uur tot 18.00 uur - woensdagmorgen: 9.00 uur tot 12.00 uur - vrijdagmiddag/avond: 14.00 uur tot 20.00 uur. Voor meer informatie zie: www.kulturhushaaksbergen.nl

Vlooienmarkt op het H.J. van Heekplein

ENSCHEDE - Zondag 28 juli is er van 12.00 tot 17.00 uur een vlooienmarkt op het H.J. van Heekplein. Het is de eerste van tien vlooienmarkten die dit jaar gaan plaatsvinden.


Iedere eerste en laatste koopzondag van de maand tot en met 1 december zijn er tientallen kramen met gebruikte goederen. U vindt er onder andere boeken, cd's, dvd's, grammofoonplaten, oud speelgoed, sieraden, verzamelingen, klein antiek, brocante en nog veel meer huishoudelijke artikelen.
En verder
Voor de kinderen staat er een tweetal draaimolens en ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Er zijn diverse eetstandjes met terras met onder andere Vietnamese loempia's, gebakken vis, Spaanse Churros, Döner en een snackstand.

De markt is gratis toegankelijk. Iedereen, die zijn/haar overtollige tweedehands spulletjes wil verkopen, kan aan deze markten deelnemen. Voor informatie of aanmelden: bel 06 26 222 593 of mail naar info@rezimarkten.nl

Wat maak jij?
Pop art, abstract en mixed media schilderijen en van die schilderijen weer gadgets van voornamelijk afvalmateriaal.

Wat maakt jouw werk speciaal?
De creativiteit en gebruik van allerlei materialen en technieken. Door niet alleen penselen te gebruiken, maar ook andere materialen, krijg je mooie, unieke en verrassende effecten op het doek.

Waar kunnen we jouw kunst zien?
Bij Atelier Wijngaarde in Enschede, op www.marita-art.nl en vanaf 2 september een expositie bij Gallery Aaldering in Brummen (Oldtimer-art). In Ruurlo (Dorpsstraat 10) heb ik een doorlopende expositie, met een wisselende collectie. Er hangen een paar schilderijen en er staan wat objecten van mij.

Welke bekende kunstenaar bewonder jij?
Vincent van Gogh; al mijn hele (schilders)leven, en van nu de hyperrealistische kunst van Tjalf Sparnaay en Dajenne Wijngaarde, hoe zij iets op het doek krijgen wat mooier is dan een foto.

Wat betekent Enschede voor jou?
Ik woon hier nu bijna 5 jaar en ik heb nog steeds het gevoel dat ik op vakantie ben...heerlijk! Nog genoeg te ontdekken dus.

Skooln goat neet failliet umdet
'n directeur 'n half joar verlof hef.

Maandag 12 aug. 10:00 uur

Super Supermarkt Keurmerk voor Spar CITY Enschede

ENSCHEDE - Spar CITY Enschede is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Ondernemer de heer Pim Meijer ontving het keurmerk op 5 juli in aanwezigheid van de heer Duco Hoek, accountmanager ondernemers, gemeente Enschede. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Meijer en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. Deze enthousiaste ondernemer is onder andere gecertificeerd door de extra aandacht die hij besteedt aan de veiligheid van klant en medewerker, de hoge scores voor klantvriendelijkheid en de aandacht voor logistiek en efficiëntie in de winkel. Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.

Beoordeling
Spar CITY Enschede is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek. Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk benadrukte dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Ondernemer Pim Meijer is dan ook trots op het resultaat: 'Het is een erkenning waarmee we het verschil maken. Het is voor onze klanten prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verantwoord onderneemt.'

Afsluitend toernooi Walking Football medewerkers SW Enschede

ENSCHEDE - Donderdag 18 juli vond op Ontmoetingspark Rigtersbleek het afsluitende toernooi Walking Football van de SW-medewerkers (sociale werkvoorziening) in Enschede plaats. Het toernooi was in eerste instantie op donderdag 11 juli. Al snel na de start moest het toernooi echter worden stilgelegd door onweer en heel veel regen. Toen werd besloten het toernooi te verplaatsen naar donderdag 18 juli.


Dit toernooi was de afsluiting van een serie trainingen Walking Football die zijn georganiseerd in het kader van de campagne 'Ik ben aan de bal'. Een campagne voor de circa 1.100 SW-medewerkers in Enschede die zich richt op het lang, gezond en met plezier werken. Medewerkers konden, via Scoren in de wijk, kennismaken met Walking Football. "Op het werk zitten wij vaak hele dagen in de stoel. Nu hebben we de kans gekregen om in beweging te komen tijdens het werk. Daarom besloot ik om mee te doen!", aldus één van de deelnemers.

Groot enthousiasme

Er was veel belangstelling voor Walking Football. Scoren in de wijk heeft daarom samen met Walking Football Twente Euregio (WFTE) en de gemeente Enschede, het initiatief genomen om vier trainingen Walking Football te organiseren. WFTE heeft de begeleiding van deze trainingen verzorgd op de velden van v.v. Rigtersbleek, die haar accommodatie ter beschikking heeft gesteld voor de trainingen en het afsluitende toernooi. "De trainingen waren echt superleuk! Ik heb er erg van genoten." - deelnemer -

Plezier en sportiviteit

Met veel plezier, sportiviteit en strijd werd er een toernooi gespeeld tussen vier teams. De spelers met "ik ben aan de bal-shirts!" waren naar kleur ingedeeld waarbij rood FC Twente was, blauw Chelsea, wit Real Madrid en geel Borussia Dortmund. Onder aanmoediging van collega's en andere supporters op het Ontmoetingspark Rigtersbleek wist uiteindelijk het thuisteam de eerste prijs te pakken. Spelers uit dit team werken overdag in 'De Werf' van DCW aan de Spoordijkstraat en op de Kwekerij. Uit handen van voorzitter Jan Bijvank van de stichting Walking Football ontvingen zij de wisselbeker 'Walking Football 2019'.

Vervolg

Een wisselbeker belooft een vervolg. Het is de bedoeling dat de medewerkers van DCW ook in de toekomst deel kunnen nemen aan Walking Football. Er wordt met alle betrokken partijen gekeken op welke manier hier verder vorm aan gegeven kan worden, zodat iedereen lekker samen in beweging blijft. En de spelers van de kwekerij en de Werf kunnen dan hun bekerwinst verdedigen.

Column

Afscheid

In de afgelopen weken bleek weer eens hoe moeilijk afscheid nemen is.

Het begon met het overlijden van mijn tante (zus van vader). 95 jaar oud. Natuurlijk een prachtige leeftijd. Toch voelde het ook weer als een stukje gemis van papa. Tante Riek en hij leken erg op elkaar. Nog 1 zus is er over van zijn familie en dan zijn al die prachtige zonen en zussen van vaderskant ten grave gedragen.

Toen kwam onze oudste dochter thuis. Elke keer weer een kadootje. Als een kind van je in het buitenland woont, is dat wel een dingetje. Je wipt niet zo maar bij haar binnen. Zegt niet spontaan: "Schikt het als ik je op haal om samen te lunchen?" Anrike en Luis hebben net een nieuw appartement, dus even een boeket bloemen langsbrengen, het gaat niet. We stuurden een doos met inhoud, waar je lang niet alles in kunt stoppen, want sommige spullen worden er gewoon uitgehaald. Chocola verdwijnt altijd. Belangrijkste is, ze zijn gelukkig, doen allebei prachtige dingen wat het werk betreft, dus mijn man en ik willen niet klagen en tellen onze zegeningen en genieten driedubbel als ze er zijn. Gelukkig woont de jongste dochter met echtgenoot dichtbij, dus ook hier, tellen we onze zegeningen.

Met de dochters weer bij elkaar en de uitstapjes, vlogen de dagen om. Tja, en dan komt het afscheid nemen. Dat is toch echt wel 1 van de beroerdste dingen. Elke keer weer! Nog een laatste kus, nog een knuffel, nog even haar parfum opsnuiven, elkaar aankijken met tranen in de ogen, zwaaien en maar hopen dat ze weer veilig aankomt in Myanmar… Deze keer strandde ze in Bangkok! Had een voedselvergiftiging opgelopen, miste de vlucht naar Yangon, sliep 6 uur op een bedje op het vliegveld en maar rennen naar het toilet. In gedachten zie je haar liggen. Dat zijn de momenten, dat je gewoon bij haar wilt zijn.

En dan overlijdt de zus van je man. We zagen het aankomen, maar afscheid nemen, is altijd moeilijk. Griet woonde al een tijdje in een verpleegtehuis, maar was niet meer zoals ze vroeger was. Dementerend, onrustig, je wenst het niemand toe. Van een fijne, vrolijke, zorgzame meid, naar een andere angstige, bange vrouw. Afgelopen week hebben we haar begraven, naast haar man. Met weemoed denk ik aan hen terug. Wonend op de boerderij, helaas geen kinderen, wel veel dieren. Nora de hond, het veulen Anrike (vernoemd naar onze oudste dochter). Met mijn zwager Roelf over de weilanden lopen, over sloten springen, polsstok mee en natuurlijk kletsnat thuiskomen. Roelf en ik gaven er niets om, wij hadden lol en Griet mopperde zogenaamd, maar haar ogen spraken boekdelen. Zij genoot.

Het verlies moet een plekje krijgen. Voor nu, even afstand van werk en politiek. Vakantie houden, uitrusten en opladen.

Mocht u nog weggaan, dan wens ik u heel veel plezier, rij voorzichtig, doe voorzichtig en kom gezond terug.

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Bon Boys zoeken nieuwe vrijwilligers

HAAKSBERGEN - Voetbalclub Bon Boys is nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers. Zij zijn belangrijk voor alle aspecten van een goed lopende voetbalclub. Het bestuur hoopt dan ook op diverse fronten wat gedreven mensen te kunnen vinden.

Binnen de vereniging is behoefte aan mensen voor diverse taken. Onlangs werd al een oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te vinden voor diverse taken. Onder meer bij de Kick Off avonden met ouders werd afgesproken dat veel teams samen diverse taken op gaan pakken. Er is nog wel behoefte aan mensen die individuele taken op willen pakken; zo is de club op zoek naar scheidsrechters voor in het weekend, ondersteuning bij materialen en activiteiten, het ontvangssteam en de ondersteuning van het kledingfonds en onderhoud.

Afscheid wijkagent Bennie Visschedijk

ENSCHEDE - De bekendste wijkagent van Enschede gaat genieten van zijn pensioen. Komende week neemt hij afscheid van zijn werkgebied.

Bennie Visschedijk begon in 1971 bij de Marechaussee en stapte zes jaar later over naar de politie. De laatste tijd als wijkagent met als werkterrein onder meer Enschede Centrum en de Bothoven-Hogeland. Hij wist dankzij het moderne medium Twitter een opmerkelijk breed publiek te bereiken, ook ruim buiten de gemeentegrenzen van Enschede. Met een nuchterheid en humor ontstaan uit dertig jaar ervaring maakte hij de lezer deelgenoot van het lief en leed in het politievak en zijn werkgebied. Het was voor de diender dan ook een leuke verrassing dat hij zo veel reacties kreeg op zijn afscheid.

Afscheid
Komende dinsdag staat het officiële afscheid gepland van wijkagent Bennie. Dit begint dan om 10.30 uur in de Performance Factory, hal zuid, aan Hoge Bothofstraat 39.

Toename verdrinkingen afgelopen jaar is zorgwekkend

TWENTE - Afgelopen zondag was een tragische dag langs de Nederlandse kust. Op één dag kwamen maar liefst drie zwemmers om het leven. Maandag volgde een tragisch statistisch feit van het CBS: afgelopen jaar is het aantal doden door verdrinking wederom toegenomen. Hoe kunnen we hier iets aan doen, en waar liggen de oorzaken?

Zondag overleden afzonderlijk van elkaar drie zwemmers; één kwam in de problemen bij het Zuiderstrand in Den Haag, twee bij de Wassenaarse Slag in Wassenaar. Grote inzet van de hulpdiensten en reanimatie op de kant mocht niet meer baten. Ook in Twente waren er de afgelopen jaren tragische verdrinkingsdoden te betreuren; meest recent nog eind juni in Overdinkel waarbij een 7-jarige verdronk in een vijver.

Toename
Uit de maandag gepresenteerde cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar 138 mensen om het leven kwamen door verdrinking. Het gaat hierbij om 112 inwoners van Nederland en 26 niet-ingezetenen. Dit was maar liefst 27 mensen meer dan in 2017. De toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar; bij kinderen en jongeren is het aantal verdrinkingen relatief stabiel. Het aantal verdrinkingsdoden daalde de afgelopen decennia, waardoor de stijging - voor het eerst sinds 2002 - zorgwekkend is.

Zwemcultuur
In Nederland hebben we nog een relatief sterke zwemcultuur. Ouders gaan vaak met de kinderen zwemmen en menig kind krijgt gelukkig nog steeds zwemles. Helaas is het zwemmen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo steeg het aantal verdrinkingen onder personen met een niet-westerse achtergrond; van 2014 tot en met 2018 kwamen ruim 96 niet-westerse personen om het leven door verdrinking. Zij verdrinken statistisch drie keer zo vaak als autochtone Nederlanders. Ook de drie zwemmers van afgelopen week hadden niet de Nederlandse nationaliteit. Kijken we naar de absolute cijfers dan zijn de meeste bezoekers die verdrinken Duitsers, gevolgd door niet-Europeanen en Polen, zo blijkt uit de cijfers. van het CBS.

Betere voorlichting
Er zijn gelukkig steeds meer initiatieven om in ieder geval de groep niet-westerse migranten beter te laten zwemmen om hun veiligheid te vergroten. Daarnaast worden ook steeds meer gevaarlijke zwemsituaties aangegeven met meertalige borden. Immers, een bord met 'gevaarlijke stroming' in het Nederlands is voor anderen weinig zeggend zonder verdere context.

Zwemvaardigheid
vaak overschat

Een belangrijk punt om zeker te benoemen is dat ook veel autochtone Nederlanders maar matige zwemmers zijn. Zwemmen is een vaardigheid die je goed op peil moet houden door het af en toe te doen. Wie al sinds de kindstijd niet zwemt loopt een groter risico om in de problemen te komen. Een keer een herhalingsles bij uw plaatselijke zwembad kan dan ook zeker geen kwaad; dit voorkomt paniek.

Maatwerkvervoer gemeenten blijft tot 2021 bij Brookhuis

HAAKSBERGEN / ENSCHEDE - Voor maatwerkvervoer kunnen inwoners van Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo tot 1 juli 2021 terecht bij Brookhuis Personenvervoer. Het contract met de vervoerder wordt met een jaar verlengd.

Brookhuis regelt het vervoer van en naar locaties voor bijvoorbeeld jeugdhulp of dagbesteding. Ook verzorgen zij leerlingenvervoer en sociaal-maatschappelijk vervoer (Regiotaxi). Het maatwerkvervoer in Twente is twee jaar geleden regionaal aanbesteed. Haaksbergen, Enschede, Losser en Hengelo hebben een contract gesloten met Brookhuis Personenvervoer. De contracten lopen medio volgend jaar af. Uit de evaluatie is gebleken dat er geen reden is om een andere vervoerder te kiezen. Brookhuis levert een goede prestatie, er zijn weinig klachten. Daarom is besloten het contract met de vervoerder tot 1 juli 2021 te verlengen.

Voordelen
Het behouden van dezelfde vervoerder heeft verschillende voordelen. Het betekent duidelijkheid voor gebruikers van maatwerkvervoer. Een vaste chauffeur die vertrouwd is voor leerlingen / cliënten werkt toch het best voor iedereen. De contractverlenging betekent ook dat het vervoer de komende jaren nog kan worden verbeterd. Innovatieplannen en ontwikkelafspraken die al eerder werden gemaakt kunnen zo beter worden uitgevoerd. Bovendien zou opnieuw aanbesteden, op basis van de huidige markt, zeer waarschijnlijk tot hogere kosten leiden.

Summer Health & Beauty Bootcamp

HENGELO - De Summer Health & Beauty Bootcamp Brochure met fantastische aanbiedingen, staat nu op onze website! Neem zeker een kijkje bij onze leuke zomer-behandelingen! We hebben prachtige behandelingen voor het gezicht en lichaam.

Wij organiseren ook tijdens deze weken een wedstrijd. Lees verder voor de voorwaarden van onze wedstrijd. U kunt een gratis behandeling (!) winnen naar keuze uit de Bootcamp Brochure.

Summer Bootcamp Contest

De wedstrijd duurt 3 maanden: juli, augustus en september 2019. We verloten iedere maand: een behandeling naar keuze uit de Bootcamp-brochure.

Waarom een wedstrijd?

Hoe meer mensen weten dat Clinique Dr. Don een spetterende Summer Health & Beauty Bootcamp organiseert, hoe meer mensen wij een plezier kunnen doen. We gunnen iedereen een mooie zomerbehandeling voor een zonnige prijs.

Wat moet u er voor doen?

Voorwaarden van de wedstrijd zijn:
Clinique Dr. Don volgen op Instagram & Facebook, onze wedstrijd-post liken, geef een reden waarom u graag wilt winnen en 3 vrienden of vriendinnen taggen.
* Voor extra punten kunt u de post delen op uw instastory of verhaal op Facebook & de hashtag #contestcliniquedrdon gebruiken.

Per maand (juli, augustus en september 2019)

Het Bootcamp-team beoordeelt de mooiste en leukste reden waarom u graag de behandeling naar keuze uit de Summer Health & Beauty Bootcamp Brochure wilt winnen. Per maand is er één gelukkige prijswinnaar. Die maken wij bekend op Facebook en Instagram.

Neem contact op

Tijdens de Summer Health & Beauty Bootcamp staat een speciaal team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij vertellen u graag over alle behandelingen die beschikbaar zijn tijdens onze bootcamp weken. Wij plannen voor u een intakegesprek bij één van onze behandelaars zodat wij een op maat gemaakt behandelplan kunnen opstellen.

U kunt Clinique Dr. Don bereiken op 074-3030250 (Hengelo) of 020-8950455 (Amsterdam).

Beste countryband Nederland: Ramblin Boots live in Oldenkott

VREDEN - Aanstaande zaterdag 27 juli speelt de beste countryband van Nederland bij Oldenkott Gastro in Vreden, Duitsland.

Ramblin Boots brengt country tot het juiste niveau. Het niveau wat country muziek verdient. Met prachtige meerstemmigheid, te gekke pedal steel partijen en vingervlugge fiddle-licks komt de country muziek echt tot leven. Country en Spare ribs horen bij elkaar. 27 juli is ook de laatste zaterdag van de maand, dat betekent bij Oldenkott Gastro: onbeperkte spareribs voor slechts €15,-. Na de opening tijdens een bomvol kermisweekend en de eerste grote Duitse bruiloft is het 'bei Oldenkott' (50 meter over de grens bij Rekken) tijd voor een band met internationale allure.

Ramblin Boots
Ramblin Boots is momenteel de meest succesvolle countryband. In 2019 maakt de band een internationale tournee door Europa om de liefde voor countrymuziek te verspreiden in landen als België, Denemarken, Polen, Noorwegen, Zweden en Litouwen. De band mag Duitsland op de tourneelijst toevoegen. 50 meter over de grens bij Rekken spelen ze in de nieuwe feestlocatie van Oldenkott Gastro. Ramblin Boots werd opgericht in 2018 en is nu erg populair, zowel in Nederland als internationaal. Veel radio- en tv-optredens betekenden dat ze eind vorig jaar werden bekroond met 'Best New Country Band 2018' en 'Best Acoustic Country Band 2018'.

Kom ook!
Fest bei Oldenkott met de beste countryband van Nederland: Ramblin Boots! Kom op zaterdag 27 juli langs bij Oldenkott Gastro aan de Wennewick 1, 48691 in Vreden, Duitsland. Kijk voor meer informatie over deze gezellige avond op: www.oldenkottgastro.com

Smaakvol genieten met Boretti buitenkeukens

BOEKELO - De zomers in Nederland worden steeds mooier. En ook in het voor- en najaar kun je steeds langer genieten van je eigen tuin. Niet verrassend kijken steeds meer mensen dan ook naar de buitenkeuken; een perfecte plek om heerlijke gerechten te bereiden in de open lucht.

Ook Steigerhouten Meubelen in Boekelo biedt een ruime selectie hoogwaardige buitenkeukens aan. Er is veel te koop op dit vlak en precies naar wens samen te stellen. Want je wil uiteraard wel dat de tuin een totaalplaatje is. Een buitenkeuken is dan ook qua ontwerp, materiaal, functionaliteit en afwerking geheel af te stemmen op uw bestaande tuin en tuinmeubels. Daarnaast staat ook de innovatie bij de kooktoestellen en barbecues zeker niet stil.

Boretti
Steigerhouten Meubelen Boekelo biedt diverse merken van buitenkeukens aan. Eén van deze is het bekende merk Boretti, dat specialiseert in hoogwaardige, innovatieve kooktoestellen. Het topmodel is de buitenkeuken Boretti Esclusiva; compleet geleverd met een Boretti barbecue. Dit is naar wens een Ligorio Top op gas of de Ibrido Top, een combinatie van gas en houtskool. De basis is een zwart poedergecoat onderstel, standaard geleverd met wielen. De inleg is van het kenmerkende steigerhout, dat standaard bij dit model geïmpregneerd is. Zo is de buitenkeuken perfect beschermd tegen de elementen voor jaren kookplezier. De totale afmeting is 208 bij 60 bij 90 centimeter; u hebt dus ook een mooie werkblad, twee kasten en een bergruimte onder de barbecue. Deze buitenkeuken is leverbaar voor 1.799 euro. Maar: tot en met 15 augustus profiteert u ook nog eens van 10 procent zomerkorting! Hierdoor daalt de prijs naar 1.619,10 euro.

Uitstekende service
Steigerhouten Meubelen Boekelo helpt u graag met uitstekend advies voor aanschaf van uw nieuwe buitenkeuken. Op de website kunt u zich oriënteren op de vele opties. Na het online bestellen worden de producten met de hand gemaakt. Buitenkeukens worden dan op afspraak geplaatst op uw gewenste locatie. Uiteraard kunt u voor maatwerk of vragen contact opnemen.

Meer informatie
Bel voor meer informatie met Steigerhouten Meubelen Boekelo op 06-42 45 98 94 of kijk op: www.steigerhouten-meubelen-kopen.nl

Ga brandveilig op vakantie

TWENTE - De komende weken gaan veel mensen weer op pad voor een welverdiende vakantie. Even een weekje of twee, drie er tussenuit om weer op adem te komen. Lekker met de caravan, camper of op de boot. Ook op vakantie is het belangrijk om alert te zijn op brandveiligheid.

In huis denken we gelukkig vaak al goed na over brandveilig wonen. We gebruiken de rookmelder, CO2-melder en wie écht goed voorbereid is, heeft ook zaken zoals een blusdeken, brandblusser en vluchtplan bij de hand. Op vakantie is dit vaak nog niet het geval, terwijl ook hier zeker concrete risico's zijn. De Brandweer Twente geeft daarom ook jaarlijks tips voor veilig vakantie vieren.

Veilig stroomgebruik
Veel branden ontstaan tijdens het kamperen als gevolg van elektriciteitsproblemen. We willen vaak te veel aansluiten op een beperkte stroomvoorziening. Speciaal voor het kamperen zijn er versies van huishoudelijke artikelen die een laag stroomverbruik hebben. Ook het gebruik van omvormers of een accu kan ervoor zorgen dat het stroomverbruik in de caravan of camper op een laag niveau blijft. Gebruikt u een kabelhaspel? Rol deze dan wel helemaal af, dit voorkomt namelijk warmte-ontwikkeling. Caravans met een CEE-aansluiting zijn geaard; hebben ze dit niet, plaats dan een aardlekschakelaar. Wees ook altijd alert op de combinatie water en elektriciteit.

Veilig stoken en koken
De brandweer adviseert ook om de gasinstallatie van uw kampeermiddel jaarlijks na te laten kijken. Zo kunnen ook slangen slijten wanneer je ze niet gebruikt. Zorg voor een goede drukregelaar tussen de fles en apparaat en vervang ze om de vijf jaar. Sluit de fleskraan wanneer u het toestel niet gebruikt. Gebruik hierbij geen gereedschap, maar doe het met de hand. Gebruik NOOIT autogas/LPG, dit is verboden en zeer gevaarlijk. Loopt u tegen problemen aan bij het aansluiten van apparaten? Schakel een professional in, ga zeker niet zelf experimenteren. Wanneer u een apparaat met vlam gebruikt zoals een kooktoestel, kachel of lamp, zorg dan ook altijd voor voldoende ventilatie. Een CO2-melder ophangen helpt bij het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging.

Meer informatie
Download de folder Brandveilige Vakantie via www.brandweer.nl/brandveiligheid/kamperen

Ontdek de Duoro

TWENTE - Twentenaren zijn van nature reislustig; én levensgenieters. Waar menigeen uitvliegt naar Italië of Frankrijk, zijn er ook minder bekende regio's om te ontdekken.

De Douro-regio in Portugal is het oudste afgebakende wijngebied van de wereld. De grote rivier Douro vormt de grens met de rest van Portugal en is onderdeel van het Werelderfgoed van de UNESCO. Op de oevers groeien de druiven waar de wereldberoemde port van wordt gemaakt op terrasvormige wijngaarden. Het waren de Romeinen die hier de wijnbouw introduceerden, maar met name in de tweede helft van de 17de eeuw werd de portwijn wereldwijd bekend door toedoen van de Engelse handelaren. De klimaatomstandigheden in dit gebied en de grond waarop de druiven groeien zijn van groot belang, hierdoor krijgt de port een karakteristieke en unieke smaak. Van april tot en met oktober is het mogelijk een 8-daagse groepsreis in dit unieke gebied te maken, met een afwisselend programma waarin cultuur, natuur, historie en authenticiteit centraal staan. Uiteraard belicht deze reis veel over de port en ziet de reiziger wat een sterke invloed de wijnbouw heeft op het landschap en het leven in deze streek. Kijk voor meer informatie op www.realtours.nl.

Keito Nakamura in Enschede

ENSCHEDE - Vorige week maakte FC Twente de komst van het 18-jarig Japanse talent Keito Nakamura naar Enschede bekend. Op maandag 22 juli arriveerde hij in Enschede. De aanvallend ingestelde speler onderging succesvol de medische keuring en heeft inmiddels kennisgemaakt met de mensen binnen de club. FC Twente huurt hem voor twee jaar met de mogelijkheid hem definitief over te nemen.


Keito Nakamura heeft ervoor gekozen met nummer 13 op het shirt te spelen. Hij reageert enthousiast op zijn overgang naar Enschede. "Ik kijk erg uit naar FC Twente. De club, de fans, de passie, de sfeer in het stadion. De beelden die ik via internet kreeg, gaven me het gevoel: ja, dat is zo'n speciale club, ik wil daarheen." Technisch directeur Ted van Leeuwen is in zijn nopjes met de komst van Nakamura. “Keito is een van de allergrootste talenten van Japan. Technisch vaardig, heeft een opmerkelijke spelintelligentie voor iemand van zijn leeftijd en kan op alle vijf aanvallende posities uit de voeten. Keito past perfect in ons spelsysteem. Een fijne speler ook voor het publiek.”

BOYS DON'T CRY

ENSCHEDE - Tot en met 6 oktober is de groepsexpositie over de kwetsbaarheid van de man te zien bij Concordia in Enschede.


In de kunstruimte van Concordia zijn de werken te zien van zestien kustenaars. In deze expositie komen thema's en emoties als schaamte, melancholie, rouw, verlies, verliefdheid en hoop samen. Deze emoties worden getoond door middel van persoonlijke teksten, erotisch getinte potloodtekeningen van Koes Staassen, het provocatieve en humorvolle werk van Maurizio Cattelan en de vervreemde collages van Guy Vording. Deze bijzondere expositie is gratis te bezoeken bij Concordia aan de Oude Markt 15 in Enschede.

Een zomer lang spelen

ENSCHEDE - De Museumfabriek aan Het Rozendaal 11 in Enschede staat de gehele zomer in het teken van 'Een Zomer Lang Spelen'. Er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd voor jong en oud.


In de Museumfabriek zijn deze zomer onder andere de sprookjesachtige 'Holons' van Martens & Visser en 'Hoop' van Zoro Feigl te bewonderen. Naast deze sprookjes kun je in de speelstudio drie bijzondere kunstwerken maken en kunnen de kinderen deelnemen aan verschillende workshops. Om de Museumfabriek te bezoeken betaal je €15,00 per persoon. Kijk voor het gehele programma op www.rijksmuseumtwenthe.nl

Kom bouwen met LEGO!

HAAKSBERGEN - Bij Museum Buurtspoorweg is het weer zover: geïnteresseerden kunnen drie dagen lang spelen met en kijken naar LEGO.

Het museumdepot van Museum Buurtspoorweg staat van 6 augustus tot en met 8 augustus helemaal vol met LEGO. Je kunt er de mooiste bouwwerken bewonderen en daarnaast is er een grote speelhoek, waar een grote berg met LEGO klaar ligt om zelf mee te bouwen. Om iedereen de kans te geven om met de LEGO te spelen, zullen de stoomtreinen op deze drie dagen rijden in een 1-uurs pendeldienst tussen Haaksbergen en Boekelo. Indien je een ritje maakt met de (stoom)trein naar Boekelo, kun je ook gratis het LEGO evenement bezoeken. Een retourticket voor de trein kost €6,95 voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar en €9,75 voor iedereen van 12 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op www.museumbuurtspoorweg.nl

Tuinmeubelen en meer op maat bij Romico

USSELO - Romico in Usselo is dé speciaalzaak voor geheel naar wens en op maat gemaakte tuindecoraties en -meubelen. Zij helpen u graag om uw tuin op-en-top aan te kleden. Of u nu op zoek bent naar een nieuw hekwerk, schuur, carport, tuindecoratie of een passende tuintafel, u bent aan het juiste adres bij Romico.

Bij Romico draait alles om kwaliteit en vakmanschap. Zo kunt u hier terecht voor op maat gemaakte, smaakvol ontworpen poorten en hekwerken. Of u nu gaat voor een moderne, strakke uitstraling of juist een klassiek ontwerp voor bij uw historische boerderij: alles is geheel naar uw wens te ontwerpen. Romico werkt uitsluitend met hoogwaardige en duurzame materialen op het gebied van hout en ijzer, zodat u jarenlang plezier heeft van uw hekwerk of poort.

Tuintafels
De echte tuinliefhebber geniet graag ieder jaargetijde van een mooie tuin. Passende tuinmeubelen die weerbestendig en onderhoudsarm zijn dragen hier aan bij. Romico ontwerpt tafels in alle vormen, materialen en afwerkingen. Naast de duurzame houten tafels van uiteenlopende houtsoorten zijn er ook veel andere mogelijkheden. Zo kunt u de tafel ook laten maken van keramische platen, Belgisch hardsteen en andere opties. Onder meer met bladen die niet van echt hout te onderscheiden zijn, maar samengesteld worden uit een mix van kalksteenpoeder, polymeerhars en glasvezel. Het voordeel: een zeer onderhoudsarme tafel die toch past binnen de sfeer van uw tuin.

Decoraties en meer
Wie op zoek is naar iets bijzonders om de tuin helemaal 'af' te maken, kan vele tuindecoraties vinden bij Romico. Alles met een unieke, eigenzinnige touch. Kies uit onder meer brievenbus of passende buitenverlichting kunnen zij u veel opties op maat bieden. Hebt u een grotere tuin tot uw beschikking? Overkappingen, bruggen, schuren, carports en andere grotere houtobjecten zijn ook naar wens op maat te maken. Romico draagt bij dit alles zorg voor vakkundige plaatsing op locatie.

Goed advies
Romico geeft u graag een passend advies en denkt met u mee over het beste resultaat. Kom langs aan de Haaksbergerstraat 801 in Usselo, geopend maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Bel met: 053-4282181. Kijk ook op: www.romico.nl

Voorbereid op noodsituaties dankzij veiligheidskaart

TWENTE - De grote storing waardoor het alarmnummer 112 onlangs werd getroffen betekende dat hulpdiensten urenlang niet of zeer moeilijk bereikbaar waren. Dit incident bewijst hoe kwetsbaar onze veiligheid soms kan zijn. Ook als er geen problemen zijn wat betreft het contact met hulpverleners blijft het altijd van belang om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen veiligheid.

Politie, ambulance of brandweer kunnen helaas niet altijd direct ter plaatse zijn als u met een noodsituatie te maken krijgt. Er zijn echter verschillende zaken die u zelf kunt doen om goed voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. De Veiligheidsregio Twente heeft een zogenaamde veiligheidskaart samengesteld waarin belangrijke telefoonnummers en andere nuttige informatie op een rij is gezet. Wist u bijvoorbeeld dat er speciale storingsnummers zijn om problemen met gas, licht of water te melden? En heeft u uw mobiele telefoon al juist ingesteld voor het automatisch ontvangen van meldingen van NL-Alert?

Veiligheid in huis
Het is wellicht een open deur, maar in het bijzonder in uw eigen huis draagt u in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Zo kan het installeren van voldoende rook-/CO2-melders uw leven redden (vooral wanneer u slaapt) als elke seconde telt. Daarnaast is het verstandig om een aantal basismiddelen altijd op voorraad te hebben zoals een aantal flessen water, contant geld voor boodschappen, eventuele medicijnen en een EHBO-doos. Ga naar www.vrtwente.nl/mijn-veiligheid, download de kaart en print deze uit.

De Museum Plus Bus

ENSCHEDE - Voor ouderen die niet graag alleen gaan of begeleiding nodig hebben, kunnen sinds kort ook met Stichting Vier het Leven naar het museum.

Dankzij een mooie samenwerking met de Museum Plus Bus en de Vriendenloterij kunnen ouderen voor een vriendenprijs mee. Vanuit regio Enschede en Hengelo kunt u op 9, 22 en 30 augustus naar het Openlucht Museum in Arnhem.

Naar het museum
Het is een deur tot deur uitje, dat wil zeggen, u wordt in de ochtend thuis opgehaald door de Vier het Leven gastheer/vrouw. Samen stapt u over op de luxe Museum Plus Bus naar het museum. De ontvangst is met koffie waarna er een rondleiding is. Aansluitend is er een lunch en daarna is er nog tijd om zelf het museum in te gaan. Gezamenlijk gaat u weer terug met de bus naar de opstapplaats en wordt u door uw gastheer of -vrouw van Vier het Leven weer veilig thuisgebracht. Dankzij de Vriendenloterij zijn de kosten zeer laag, voor 15 euro kunt u mee, inclusief vervoer en busvervoer, begeleiding, entreekaartje, rondleiding, koffie/thee en lunch. De Museumjaarkaart is niet geldig.

Arrangement
Een Vier het Leven arrangement bestaat standaard uit het entreekaartje inclusief consumpties, vervoer, parkeerkosten en begeleidingskosten. Gasten worden thuis opgehaald door een gastvrouw of -heer van Vier het Leven en weer veilig thuisgebracht. Tijdens het uitje zelf, kan de portemonnee thuis blijven en kan men zorgeloos genieten. In Enschede gaan we regelmatig naar het Wilminktheater en Muziekcentrum, in Hengelo naar Schouwburg en Filmhuis Hengelo.

Aanmelden
Ouderen, mantelzorgers, organisaties die zich aan willen melden voor het museumuitje van 9, 22 of 30 augustus of het boekje kosteloos willen aanvragen, kunnen contact opnemen met het landelijke nummer 035-524 51 56. Informatie staat tevens op www.4hetleven.nl.

Laat legionella je vakantie niet achteraf bederven!

TWENTE - De komende tijd gaan veel mensen weer op vakantie. Wie langer dan een paar dagen van huis is, doet er verstandig aan om bij terugkomst de leidingen goed door te spoelen. Ieder jaar waarschuwen hulpdiensten en gezondheidsorganisaties weer voor de reële risico's van de legionellabesmetting.

Lezers van een zekere leeftijd herinneren zich nog wel de legionellaramp in 1999 tijdens de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Tijdens de bloemenshow waren diverse bubbelbaden gevuld met een tuinslang waarin water al een tijdje stil stond. Omdat er geen chloor in de baden zat, kon legionella zich al snel verspreiden onder bezoekers. De ramp zou uiteindelijk 32 doden veroorzaken met meer dan 200 ernstig zieken. Legionella is een bacterie die zich snel kan ontwikkelen in warmer, stilstaand water. Wanneer u een tijdje van huis bent, kan de temperatuur van het water in de leidingen oplopen tot boven de 25 graden. Water in de leidingen is beperkt houdbaar; je moet het zien als een pak melk, zo benadrukt Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche.

Gevolgen
De gevolgen van een legionellabesmetting kunnen groot zijn. Zo veroorzaakt de bacterie in de mens onder meer symptomen zoals longontsteking, forse griep, vermoeidheid, aantasting van het kortetermijngeheugen en longontsteking. De gevolgen van een legionellabesmetting kunnen fors zijn; sommige mensen houden blijvende gezondheidsschade over aan hun besmetting.

Zet de kraan open
Het advies van gezondheidsorganisaties is dan ook om bij terugkomst de douche eerst vijf minuten rustig te laten stromen op hoge temperatuur; 55 graden of meer. Laat het rustig stromen; u wil voorkomen dat water vernevelt. Mogelijke oplossingen zijn om bijvoorbeeld de douchekop in een emmer met water te houden en aan te zetten of de douchekop te bedekken met een washandje. Ook op vakantie is het verstandig om alert te zijn. Zet bij aankomst in het vakantiehuisje of appartement ook een tijdje de kraan open. U weet immers niet hoe lang het water stil stond.

Leer Nederlands in het Taalcafé

HAAKSBERGEN - Wilt u Nederlands leren spreken, lezen en schrijven? Kom dan gerust eens naar het Taalcafé bij Theater De Kappen.

Iedere dinsdagochtend vanaf 09.45 uur vindt er in het Taalcafé een leerzame ochtend plaats voor eenieder die de Nederlandse taal wil leren. U leert de taal door gesprekken te voeren en in spelvorm met andere mensen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Het taalcafé is gratis en is een laagdrempelige voorziening om een brede groep mensen te helpen met het verbeteren van de Nederlandse taal. Theater De Kappen bevindt zich aan de Sterrebosstraat 2 in Haaksbergen

Zonnestraal Festival

HAAKSBERGEN - Op zondag 28 juli wordt op Park Scholtenhagen de vierde editie van het Zonnestraal Festival georganiseerd.


Het Zonnestraal Festival is een leuk en gezellig evenement voor jong en oud. Je kunt er genieten van heerlijke muziek, lekkere drankjes, bites en natuurlijk de mooiste mensen uit de omgeving. Onder andere Jimmy James, Future Sounds en DJ Jelle zullen optreden deze dag. Het Hagen Haaksbergen zal de drankjes op deze dag verzorgen en Caribbean-bar zal de liefhebbers verblijden met de heerlijkste cocktails. Voor de kinderen is er een leuk springkussen aanwezig en een mega tekenwedstrijd! Kijk op de Facebookpagina voor meer informatie over dit gratis event: https://www.facebook.com/zonnestraalfestival

Gezamenlijk eten voor senioren

BUURSE - In de Trefkoel wordt iedere tweede en laatste woensdag van de maand een ochtend georganiseerd voor senioren uit de regio.


De organisatie vindt het belangrijk dat senioren de mogelijkheid krijgen om contacten te leggen met anderen om eenzaamheid onder senioren te voorkomen. Dat gebeurt in een heerlijk ongedwongen en gezellige sfeer onder het genot van een heerlijke warme maaltijd, waarbij er rekening wordt gehouden met eventuele diëten. Van de deelnemers wordt een financiële bijdrage gevraagd, waarvan deze ochtend wordt bekostigd. Bel voor meer informatie naar 053-5696474 of mail naar detrefkoel@buurse.nl De Trefkoel bevindt zich aan de Noor 111 in Buurse.