Hart van Enschede - Haaksbergen

29 november 2019

Hart van Enschede - Haaksbergen 29 november 2019


Enschede start ondernemerspanel

ENSCHEDE - Onze mooie stad is volop in beweging. Voor ondernemers zijn er kansen én uitdagingen. Zo is Twente een groeiende high-tech regio en de economie draait vooralsnog lekker door op lokaal niveau. Toch is dit zeker niet een vanzelfsprekendheid; de gemeente en ondernemers moeten nauw samenwerken om zo tot een goede economische situatie te komen.

De gemeente speelt een belangrijke faciliterende rol voor ondernemers. Zo is een belangrijk uitgangspunt van gemeentelijk beleid het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ondernemers moeten graag naar Enschede komen met het vertrouwen dat hun bedrijf in onze regio zal floreren. Zo draagt de gemeente zorg voor goede randvoorwaarden zoals de beschikbaarheid van vestigingslocaties zoals de industrieterreinen, maar ook bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Deze thema's gaan ook veel verder; zo is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel eveneens een belangrijke vestigingsfactor voor toekomstig succes als ondernemer.

Meepraten
De gemeente laat inwoners van Enschede al geruime tijd meepraten over uiteenlopende aspecten van gemeentelijk beleid zoals werk, inkomen, zorg en cultuur. Onder meer via het Enschede Panel kunnen zij concrete invloed uitoefenen op het lokale beleid. De gemeente Enschede start nu ook met een specifiek ondernemerspanel. Dit moet dan fijnmaziger antwoorden opleveren op het gebied van ondernemersondersteuning. De gemeente kan dan immers gerichter vragen naar wat goed loopt, maar ook juist wat beter moet. Wethouder Eelco Eerenberg heeft dan ook positieve verwachtingen van het nieuwe panel.

Aanmelden
Ondernemers kunnen zich aanmelden voor het nieuwe ondernemerspanel via www.enschedepanel.nl/ondernemers/inschrijven. Zij worden dan een paar keer per jaar benaderd om een digitale vragenlijst in te vullen. De peilingen worden door het Ondernemersloket gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Buurtbemiddeling bestaat vijf jaar

ENSCHEDE - De buurtbemiddeling in Enschede vierde afgelopen week het vijfjarig bestaan. Sinds 2014 zijn bemiddelaars actief om conflicten tussen buurtgenoten op te lossen. Doel is om te voorkomen dat kleine ergernissen escaleren tot grote ruzies.

Inmiddels zijn er in heel Enschede in totaal 29 buurtbemiddelaars actief. Ooit begon men met 8 bemiddelaars in stadsdeel oost. In Enschede zijn diverse verwijzers actief die mensen in contact brengen met de buurtbemiddelaars. Het gaat dan onder meer om de wijkcoaches, welzijnswerkers, woonconsulenten en anderen. Ook bijvoorbeeld de politie kan doorverwijzen naar buurtbemiddeling wanneer het gaat om kleinere conflicten.

Leuke avond
Op 21 november werd een leuke ontmoetingsavond gehouden om de verwijzers en buurtbemiddelaars bij elkaar te brengen. Het programma was in handen van Lotte Hoogers van JADOE! Zij verzorgde een interactieve avond waar ruimte was voor de verwijzer en de bemiddelaar. Praktijkverhalen, uitwisselen ervaringen, samenwerkingsopdrachten en als eindopdracht: beeld buurtbemiddeling uit met klei. Dit leverde hilarische en grappige creaties op.

Jaargang: 9 • Nr 359• Wk 48

Enschede voert Stadspeiling uit

ENSCHEDE - Meten is weten; een waarheid die ook ten grondslag ligt aan veel gemeentelijk beleid in Enschede. Om te kijken hoe het gaat met de stad in de belevenis van Enschedeërs zelf voert de gemeente ook de jaarlijkse Stadspeiling uit.

Sinds 2009 voert de gemeente jaarlijks de Stadspeiling uit onder het eigen Enschede Panel. De gemeente raadpleegt dit panel enkele keren per jaar om de meningen te peilen over actuele thema's.

Breed onderzoek
De Stadspeiling kijkt naar de belevenis van Enschedeërs over hun eigen buurt. Hierbij krijgen deelnemers vragen over aspecten zoals geluidsoverlast, zwerfafval op straat, overlast door zwervers, drugsoverlast en hondenpoep. Ook wil de gemeente met het onderzoek inzicht krijgen in hoe saamhorig de buurten zijn in de belevenis van de bewoners zelf. Een buurt waar mensen elkaar kennen en zich bij elkaar thuis voelen is immers aangenaam om te wonen. De Stadspeiling neemt gelijk ook de gelegenheid om wat inzichten te krijgen over de Enschedeërs zelf. Zo komt ook de betrokkenheid bij lokale verenigingen aan bod en of men al dan niet vrijwilligerswerk verricht binnen of buiten deze organisatie. De gemeente hecht een grote waarde aan inzetbaarheid van vrijwilligers; als gevolg van een terugtrekkende rol van de overheid komt er immers meer op hun schouders terecht. Eén van de meer opmerkelijke vragen kijkt naar de mogelijke gezondheid van de respondent: hoe lang is men en hoe zwaar? Overgewicht is ook vaak een belangrijke indicator van de gezondheid, maar ook vaak andere sociaal-economische factoren.

Stad van cultuur
Ook de aanwezigheid van cultuur draagt bij aan het genot om te wonen in een stad als Enschede. De gemeente vraagt daarom ook of men wel eens een culturele instelling heeft bezocht zoals het Wilminktheater, TETEM, een galerie of de bibliotheek.

Column

Hufter

Wat is er in Nederland aan de hand? Als in een slechte film steken racistische hufters hun kop op, maar misschien waren ze er al langer en wilde ik ze niet zien. Ik zat enige tijd geleden in de auto en hoorde een verslaggever aan een kind in Amsterdam-West vragen wat er met Joden moest gebeuren. Het jochie kraamde de meest gore, racistische termen uit, die je je maar voor kunt stellen. “Waar heb je dat geleerd?”, vroeg de journalist. “Van mijn juf.”, zei het kind trots.

74 jaar geleden zijn wij bevrijd en je denkt, nee je hoopt, dat met het verjagen van de bezetters in 1945, de wereld iets geleerd heeft. Jonge mensen hebben voor onze vrede hun leven in de waagschaal gelegd en je hoopt dat daarmede muren geslecht zijn, letterlijk en figuurlijk. En dan hoor je, dat het jochie tegen de journalist zegt, dat hij (de journalist dus) een ongelovige is en ongelovigen zijn vuile honden en wat doe je met vuile honden? Juist, die worden afgemaakt.

Misschien heb ik dit allemaal weggeduwd? Ik denk het, want het was er altijd al. Zo heb ik mij nooit bemoeid met de Zwarte Pietendiscussie. Ook daar heb ik met verbazing naar gekeken en gehoord. Wat kan/kon mij dat schelen welke kleur Zwarte Piet heeft. Ja, zwart. Zo heet hij ook. Wat mij betreft is hij blauw of rood, dan heet hij maar Blauwe Piet, of Rooie Piet. Maar dan ga je voorbij aan die mensen, die principieel problemen hebben met de rol van Zwarte Piet.

Sinds enige dagen hebben gekleurde voetballers onze ogen geopend voor racisme in de sport. Tot nu toe wilden we alleen de successen van het Nederlands elftal zien en ik dacht dat dat juist non-racistisch was. Je ziet gekleurde voetballers en je geniet ervan. Niet vanwege de kleur, maar vanwege het mooie voetbal. Denk je. Want de voetballers zelf zien dat anders. Zij zeggen: ”Dat voetbal is niet het belangrijkste in het leven. Zie je niet dat wij gekleurd zijn en dat wij vanwege die kleur worden uitgescholden?” “Nee,”, zeg ik, “Ik vind jullie voetbal zo leuk en jullie professionaliteit met Virgil van Dijk voorop. Jullie menselijkheid.” “Mooi zo.”, zeggen ze, “Doe er dan iets aan, want ze pesten ons en dat hoeven wij niet te pikken. Daarom gaan wij ten strijde en wij willen dat jullie meedoen. Wij zijn Nederlands, hebben een Nederlands paspoort. Zijn hier geboren, zijn hier naar school geweest en strijden voor Nederland, binnen en buiten de lijnen.”

De nieuwe hufter is overal, geholpen door de moderne media. De nieuwe hufter is al drie weken vuurwerk aan het afsteken, soms midden in de nacht. Ik ben bang dat deze vuurwerkhufter ook de racistische, moderne voetbalhufter is. Of discrimineer ik nu?

Jan Visser

The Lasses bij Folkclub Twente in Boekelo

BOEKELO - Op vrijdag 29 november treedt het folk duo The Lasses op bij Folkclub Twente.

The Lasses zijn gespecialiseerd in traditionals. Deze vaak duistere liedjes, zo oud dat niemand meer weet wie ze geschreven heeft, gaan over moord, doodslag, de liefde en andere ellende. Onderwerpen waar mensen al eeuwen over zingen. Met hun loepzuivere zang blazen Sophie Janna en Margot Merah van The Lasses nieuw leven in deze traditionals, zichzelf begeleidend op gitaar, tenor ukelele en bodhrán.

Kom ook
Het concert vindt plaats in de concertzaal van De Buren aan de Beckumerstraat 2 in Boekelo. De aanvangstijd is 20.30 uur en de toegangsprijs is 13 euro.

Opheffingsuitverkoop Klasjiek Damesmode

ENSCHEDE - Klasjiek Damesmode gaat na de kerstdagen stoppen in de huidige vorm. Voor het zover is, kunnen klanten nog profiteren van leuke koopjes tijdens de opheffingsuitverkoop.

Tot en met de kerstdagen organiseert Klasjiek Damesmode een totale opheffingsuitverkoop. Hierbij worden álle kledingstukken in de winkel verkocht voor 20 euro per stuk. Let wel: op is op en de winkelvoorraad zal niet meer aangevuld worden. Wees er dus snel bij.

Kom langs
Klasjiek Damesmode is gevestigd aan de Wethouder Gerbertstraat 27A. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk op www.klasjiek.nl en volg hen op Facebook: Klasjiek om op de hoogte te blijven van de toekomstplannen.

Inwoners praten mee over laadpalen

ENSCHEDE - De gemeente Enschede ziet dat steeds meer inwoners en bezoekers elektrisch rijden. Hierdoor is ook de vraag naar openbare laadpalen sterk toegenomen de afgelopen tijd. Onlangs vroeg de gemeente Enschede inwoners om mee te denken over nieuwe locaties.

De gemeente liet inwoners meepraten door middel van een vooraf opgestelde plankaart met beoogde locaties. Dit leverde de nodige reacties op volgens de gemeente. Op verschillende plekken waren mensen het niet eens met de beoogde plaatsing van een openbaar laadpunt. Zo vreest men met name voor een toename van de parkeerdruk. Oftewel, dat het auto's uitnodigt om te parkeren op plekken waar nu al weinig ruimte is. De gemeente heeft de plankaart nu op diverse punten aangepast. Iedereen die meegedacht heeft met de gemeente krijgt een persoonlijke reactie van de gemeente.

Water voognt zich
altied noar de vaze.

Maandag 2 dec. 10.00 uur

Kom tot rust in de drukke decembermaand

TWENTE - Voor veel mensen is december de mooiste tijd van het jaar. We hebben weer veel familieverplichtingen, maar ook andere gezelligheid. Voor wie dit veel energie vergt, kan het mooi zijn om voor, tijdens en na de feestdagen even een stiltemomentje te pakken. Steeds meer mensen ontdekten de afgelopen jaren de voordelen van af en toe gewoon even zitten, in stilte.

In Hengelo bestaat inmiddels al zo'n elf jaar de vaste meditatieronde in de even weken op de zaterdagochtend. Ook deze zaterdag 30 november bent u van harte welkom om aan te schuiven in Spiritueel Centrum ''De Dansende Os'' aan de Schalkburgerstraat 28 in Hengelo.

Laagdrempelig
Deze zitmeditatie is een laagdrempelige voorziening voor alle beoefenaars van zitmeditatie. Iedereen is welkom, ongeacht traditie, achtergrond, ervaring of levensbeschouwing. Zij faciliteren de mogelijkheid tot zitten in stilte en hanteren een vrij sober format zonder religieuze teksten, spirituele rituelen of symbolen.

Programma
Op zaterdagochtend worden drie meditatierondes gehouden. De eerste start met inloop om 08.15 uur en dan meditatie van 08.30 tot 09.30 uur. Hierna volgen meditatierondes van 09.45 tot 10.45 en van 11.00 tot 12.00 uur.

Iedereen welkom
Voor wie wil is het mogelijk om een deel van de ochtend bij te wonen. Tijdens de pauzes is de deur voor in-/uitstroom geopend. Er zijn voldoende zitbankjes van verschillende hoogte, neem eventueel wel je eigen zitkussen of zitbankje mee. Deelname kost 6,50 euro, inclusief koffie, thee en koekjes. Deelname voor 1 uur meditatie kost 4 euro. Als je regelmatig komt, kun je ook vooruitbetalen. Dit kost dan 60 euro.

Column Dierenkliniek Enschede: En dan gaat het om je eigen dier...

ENSCHEDE - Dagelijks zien wij tientallen dieren in onze kliniek voorbij komen. We geven veelvuldig advies over wat wij geloven dat het beste is om te doen en voeren meerdere behandelingen en operaties uit. Elke patiënt is weer anders, maar veel handelingen zijn dagelijkse kost voor ons en kijken we niet gek meer van op. Totdat het je eigen dier is...

Ook onze eigen dieren worden wel eens ziek en hebben dan medicatie, een behandeling of soms zelfs een operatie nodig. Wij hebben geluk dat we alle kennis hebben om dingen te constateren en te weten wat we eraan kunnen doen. We kunnen ook bij alle behandelingen aanwezig zijn of zelf uitvoeren. Toch is je eigen dier behandelen heel anders. We voelen dan opeens weer hoe u zich als klant bij ons moet voelen. Deze week moest mijn eigen hond Pebbles gesteriliseerd worden. Een 1,5 jaar oude Tibetaanse Terriër, een echte spring in het veld die het fantastisch vindt bij ons in de kliniek. Een sterilisatie: dat doen we vaak. Is routine. Dat kunnen onze dierenartsen met gemak uitvoeren. En toch komt daar de spanning. Is steriliseren echt wel het beste om te doen? Ze moet onder narcose, gaat dat goed? Herstelt ze na de tijd zonder complicaties? Wordt ze weer dezelfde blije, actieve hond en blijft ze met plezier mee naar de kliniek gaan?

Allemaal twijfels die u als eigenaar vaak ook zult hebben als u uw geliefde dier bij ons achterlaat. Voor ons dan geen zenuwen of stress. Maar nu met mijn eigen hond voelde ik ze wel. Gelukkig ging de operatie perfect, werd ze snel wakker en is ze weer helemaal hersteld.

Toch goed voor ons om af en toe in je eigen kliniek te ervaren wat een klant allemaal meemaakt. Zo kunnen we ons werk met nog meer begrip, passie en empathie uitvoeren. We doen het tenslotte allemaal voor de liefde voor onze dieren.

Marleen
Praktijkmanager en Paraveterinair, Dierenkliniek Enschede.

Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak ook op: www.dierenkliniekenschede.nl of bel: 053 – 430 5805

Column

Zorgmaatjes

We zitten aan de keukentafel en ze kijkt mij aan. "Zou je het gek vinden als ik al om een verjaardagscadeautje zou vragen?", zegt mijn moeder. "Natuurlijk niet", zeg ik, "Op jouw leeftijd kun je er niet vroeg genoeg bij zijn. We kunnen ook gewoon een paar keer per jaar jouw verjaardag vieren mam, kun je lekker veel cadeautjes ontvangen." Mama is pas over een half jaar jarig en hoopt dan 95 jaar te worden. Ze vindt mijn omslagdoek heel erg mooi zegt ze, dus hebben we haar verrast met eenzelfde omslagdoek. Elke dag krijgt ze de doek om haar schouders geslagen en begint ze te glunderen. Het geeft haar warmte, want ondanks de verwarming en een brandende haard, heeft ze het vaak koud. Het maakt mij warm, als ik haar zo zie zitten.


Inmiddels woont ze vijfenhalf jaar bij ons in huis. Ze is kwetsbaar, zeer kwetsbaar en erg hulpbehoevend. Geestelijk gaat het vrij goed, een enkele keer is ze vergeetachtig. Wat ik enorm in haar bewonder, is hoeveel levensvreugde ze nog steeds heeft. Ze kan van de kleinste dingen genieten. Onze jongste dochter maakte voor haar een grabbelton, met allemaal kleine geschenkjes erin. Er zat ook een doosje met 30 papiertjes met complimenten erop geschreven erin. Elke dag is het feest om een papiertje uit het doosje te pakken.


Ik gun elke oudere zo'n oude dag. Iemand die in de buurt is en naar je omkijkt. De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en doekten de bejaardentehuizen op. Maar als er geen sociaal netwerk is, hebben veel ouderen het moeilijk, zeer moeilijk. Daarom heeft EnschedeAnders al vaker gepleit voor Zorgmaatjes.


Zorgmaatjes zijn vrijwilligers die worden aangestuurd door professionals. Per wijk of buurt zijn er circa 10 à 20 Zorgmaatjes die ouderen of andere kwetsbare mensen bezoeken en kleine hand- en spandiensten verrichten. Dat kan bijvoorbeeld zijn: regelmatig een bezoekje te brengen, afval wegbrengen naar de container, boodschappen halen etc. Zorgmaatjes dragen bij aan eenzaamheidsbestrijding en ondersteuning van ouderen die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Aan het gebruik van een Zorgmaatje zijn geen kosten verbonden. Mensen die in de bijstand zitten, moeten een tegenprestatie leveren van de overheid. Wellicht kan hier een match worden gemaakt? En geef als overheid de vrijwilliger dan een vrijwilligersvergoeding van 150 euro in de maand.


Ondertussen blijft mijn moeder genieten en wij genieten van haar mooie onverwachtse vragen. Ze is op de eerste plaats moeder en is nog steeds bezorgd om haar kinderen en hun gezinnen. Zonder jas naar buiten, die kans krijg ik niet. Dus zeg ik, de jas ligt in de auto. Kom ik laat thuis na een vergadering op het stadhuis en ik haar nog een kus breng, krijg ik op mijn kop dat ik veel te laat thuis ben gekomen. Ik zeg dan altijd, komt door de burgemeester en dan accepteert ze het allemaal.

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders

Lintje voor vrijwilligers brandweer Glanerbrug

GLANERBRUG - Vorige week vrijdag 22 november zijn diverse medewerkers van de brandweerkazerne in Glanerbrug in het zonnetje gezet. Tijdens de Korpsavond werden twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan vertrekkend brandweermensen. Verder vierden acht brandweervrijwilligers een jubileum.

Burgemeester Onno van Veldhuizen mocht Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan Gerard Nijhuis en Marcel Hoffmann. Zij zijn respectievelijk 35 en 24 jaar in dienst. "Deze mensen hebben zich jarenlang ingezet als vrijwilliger. Dit mogen we zeker niet ongezien voorbij laten gaan. Deze avond is een mooi moment om nog eens extra waardering uit te spreken voor hun jarenlange inzet", aldus Karin Groenewegen, teamleider Repressie.

Jubilarissen
Naast het uitreiken van de Koninklijke Onderscheidingen vierden ze het 35-jarig brandweerjubileum van Gerard Nijhuis, het 20-jarig brandweerjubileum van Eric van Gemert en het 12,5-jarig jubileum van Herman Bösing, Patrick Goldschmidt, Bertran Kamp, Hans Koopmans, Edwin Remmerswaal en Alex Sanders. Ook werden deze avond certificaten en diploma's voor behaalde opleidingen uitgereikt. "Een korpsavond is het moment om nog eens te benadrukken hoe trots ik op deze mensen ben", aldus Edwin Remmerswaal, kazernecoördinator van Glanerbrug.

Zwaar werk
Het werk van een lokale brandweervrijwilliger is uitdaging en de afgelopen jaren ook steeds professioneler geworden. De brandweer werft vaak nieuwe vrijwilligers.

Controleer zelf uw WOZ-waarde woning

ENSCHEDE - De gemeenten en het GBTwente krijgen altijd veel vragen over de WOZ-waarde en de berekening van woningen. Inwoners kunnen deze momenteel zelf controleren.

Tot en met 9 december is het mogelijk om de voorlopige WOZ-waarde van uw pand te controleren. Het is verstandig om dit ook echt te doen; de gemeente gebruikt deze namelijk ook voor de berekening van gemeentelijke belastingen die u in februari volgend jaar ontvangt. Het GBTwente voert dit uit in opdracht van de gemeente.

Inzichtelijk
Inwoners kunnen de gegevens digitaal inzien via het loket van GBTwente op www.gbtwente.nl. Men moet dan inloggen met een DigiD. U kunt de gegevens die het GBTwente gebruikt voor de berekening zelf controleren en eventueel wijzigen. Taxateurs bekijken dan of deze gehonoreerd worden.

Deze zaterdag kopen we... helemaal niets

TWENTE - December is voor veel mensen een dure maand. We kopen veel cadeautjes voor een ander én voor onszelf. Kopen, kopen en nog eens kopen. Ook worden we doodgegooid met de reclamefolders die ons aansporen tot verdere uitgaven in het kader van feestelijkheid en gezelligheid. Maar het hóeft niet, zo is de boodschap tijdens de internationale Koop-Niets-Dag.

Onder de noemers 'Koop-Niets-Dag' en 'Niet-Winkeldag' staan we in Nederland elke laatste zaterdag van november stil bij de negatieve kanten van ongeremd consumentisme. Gemiddeld geven huishoudens tijdens de kerstdagen 430 euro uit. De totale bestedingen in Nederland voor de kerstdagen zitten ruim boven de 12 miljard euro. Hoewel 430 euro per huishouden als gemiddelde wellicht veel klinkt, geven Nederlanders in verhouding tot andere Europese landen juist relatief weinig uit; het Europese gemiddelde is al ruim 590 euro. En: de bestedingen stijgen elk jaar weer.

Minder consumeren
Consumenten zijn zich steeds bewuster van hun 'voetafdruk' bij het kopen van producten en diensten. Er wordt bewuster gekeken of een aankoop noodzakelijk is of bijdraagt aan het leven van de ontvanger. Zo kan een bewuste keuze zijn om niet een elektronisch apparaat of dergelijke te geven, maar juist meer ervaringen zoals een etentje uit of een theaterbezoek. Ga niet mee in trends zoals een 'hot item' bij kerst. Op menig Nederlands zolder ligt nog steeds de ongebruikte broodbakmachine die jaren geleden een must have was als kerstgeschenk.

Een nieuw leven
Ook zijn er steeds meer initiatieven die bijdragen aan bewust minder consumeren. Zo kennen we in Twente al de repaircafés waar mensen een kapot apparaat kunnen laten repareren. U kunt immers altijd nog een nieuwe kopen. Ook het ruilen van geschenken of beurzen voor tweedehands speelgoed en kleding helpen om de geldelijke uitgaven in december binnen de perken te houden.

Nieuw in Almelo: Budget Woon Shop In Shop

ALMELO - Budget Woon Shop wordt omgetoverd tot Budget Woon Shop in Shop. Bijna alle shophouders die eerst gevestigd waren aan de Boulevard 40 verhuizen nu naar de eerste verdieping van Woon & Slaap.

"Je kunt het zo gek niet bedenken of het er wel te vinden. We hebben ruim 2.200 vierkante meter beschikbaar in een sfeervolle, alles-in-één winkel", aldus Joost Tiemersma van Woon & Slaap. "Denk aan geurproducten, mooie accessoires, lampenkappen op maat en nog veel meer. Ook worden regelmatig leuke weggeefacties gehouden. Dit allemaal gecombineerd met een uitgebreid out of stock woonprogramma en de prachtige producten van Woon & Slaap. Onze eigen Loods 5 in Almelo!" Kortom, een formule die wederom onderscheidend is en een mooie toevoeging voor de bezoekers van de Woonboulevard Almelo.

Feestelijke opening
Op zondag 1 december is de feestelijke opening van de eerste verdieping. Iedereen kan dan nog voor leuke Sinterklaas- en Kerstcadeaus slagen bij de Budget Woon Shop in Shop. Deze opening zal, via de Facebooksite van Woon & Slaap, uiteraard gepaard gaan met leuke waardebonnen, weggeef- en kortingsacties.

Meer informatie
Woon & Slaap is gevestigd aan de Woonboulevard 28 in Almelo. Kijk voor meer informatie over de nieuwe Budget Woon Shop in Shop ook op www.woonslaap.nl of Facebook: Woonenslaap

SV Red Alert viert jubileum

ENSCHEDE - Red Alert Delden bestaat binnenkort twintig jaar. De Supportersvereniging zag op 15 december 1999 het levenslicht, en viert dat vanavond met een groot feest bij Eetcafé De Burgemeester in Delden.

"Er is in Delden altijd een klein clubje fanatieke FC Twente supporters geweest dat voor iedere thuiswedstrijd met de trein naar Enschede ging", vertelt voorzitter Rob Steentjes. In 1999 deed een enquête, afgenomen op het station in Delden, dat kleine clubje veranderen in een officiële supportersvereniging. Hiermee gingen de Deldenaren Markelo achterna, en werden ze de tweede officiële regionale supportersvereniging van FC Twente.

'Jongens, vul dit even in'
"De initiatiefnemers van toen hebben supporters op het station een pen in de hand gedrukt, en zeiden: 'Jongens, vul dit even in", vertelt Steentjes over het initiatief dat twintig jaar geleden werd genomen. "De centrale vraag was of er de behoefte was om FC Twente gezamenlijk te steunen en ook samen naar uitwedstrijden te gaan. De enquête leverde heel veel positieve reacties op. Honderd Deldenaren leek dit initiatief wel wat, dat aantal was ver boven verwachting. De vereniging is toen snel opgericht."

Home
In Café de Harlekijn, tegenwoordig Eetcafé De Burgemeester, werd de achterkamer omgedoopt tot het 'home' van de supportersvereniging. Hier werden al snel verschillende soosavonden, feestavonden en darttoernooien georganiseerd. "We hadden een vrij grote groep, met een kern van jongens rond de 25 jaar oud. Zelf was ik 17 jaar oud toen ik er met mijn vriendengroep bij kwam", zegt Steentjes. "We hebben de afgelopen twintig jaar structureel rond de 250 leden gehad."

Tevreden
Steentjes is tevreden over de gang van zaken binnen Red Alert. "We zijn stabiel, evenals de financiën, de sponsoren en het aantal leden." Ook is de voorzitter van de supportersvereniging al met de toekomst bezig. "Binnen aanzienlijke tijd wil ik mijn voorzitterschap overdragen aan iemand die jonger is." Over 'jonge aanwas' binnen de vereniging maakt hij zich in ieder geval geen zorgen. "Er heeft zich de laatste twee jaar een flinke groep actieve jongeren bij onze vereniging aangesloten."

Lezing over praktische boeddhistische stroming

ENSCHEDE - Op maandag 2 december geeft de Italiaanse leraar Vito Panunzio een lezing in Enschede met als onderwerp 'Boeddhisme in het Westen'.

Het betreft een introductie op de meest praktijkgerichte school binnen het Tibetaans boeddhisme, waarbinnen sinds de jaren zeventig meer dan zeshonderd centra zijn opgericht door de Deense Lama Ole Nydahl in onder meer Europa, Scandinavië, Zuid-Amerika, Australië en Rusland. Vito Panunzio is een ervaren student van lama Ole Nydahl die door hem is aangewezen om boeddhistische lezingen te geven in centra van Diamantweg Boeddhisme over de hele wereld.

Diamantweg
Het Diamantweg boeddhisme van de Karma Kagyu linie behoort tot één van de vier belangrijkste scholen van het Tibetaans boeddhisme. De meditatiemethoden die worden gebruikt binnen het Diamantweg boeddhisme zijn allemaal traditioneel. Ze worden aangeboden op een moderne, westerse wijze, die voor iedereen toegankelijk is. Binnen het Diamantweg boeddhisme vindt overdracht rechtstreeks plaats van leraar op student. Ook in de meditatie ligt de focus op de leraar, onder meer op de Karmapa (spiritueel leider binnen de Karma Kagyu-linie). Vito Panunzio richtte in 1997 samen met een aantal vrienden, in navolging van Lama Ole Nydahl, het boeddhistisch centrum in Bari (Zuid-Italië) op. Vanaf het begin is hij betrokken bij de opbouw van de Diamonday Buddhist Association in Italië.

Meer informatie
De lezing op maandag 2 december is van 20.00 uur tot circa 22.00 uur. De toegang bedraagt 7 euro per persoon, dit is inclusief koffie en thee en iets lekkers. De sfeer is informeel en iedereen is welkom! De lezing vindt plaats bij het meditatiecentrum Enschede aan de Janninksweg, de voertaal is Engels; handig om te weten. Voor meer informatie en opgave: mail: enschede@diamantweg-boeddhisme.nl. Kijk ook op de website: www.diamantweg-boeddhisme.nl/enschede

WMO-hulpactie goed op gang

ENSCHEDE - De onlangs gestarte WMO-hulpactie 'Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp' begint flink op gang te komen.

De actie richt zich op ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die te weinig huishoudelijke hulp krijgen van de gemeente. Maar dat geldt ook voor alle andere WMO-voorzieningen. De deelnemende juristen mr. Kevin Wevers uit Aalten en mr. Linda de Widt uit Enschede voeren voor de inwoners van Enschede gratis bezwaar, beroeps- of hoger beroepsprocedures.

Groot belang
"We hopen met deze collectieve hulpactie onze inwoners weer hoop te geven die niet zijn opgewassen tegen de gemeente. Zeker nu we weten dat er dit jaar in onze stad ruim 6.000 WMO-herindicaties zullen plaats vinden. Ideaal is als men binnen de bezwaartermijn van 6 weken contact opneemt met onze juristen. Maar ook als deze bezwaartermijn al weken of maanden verstreken is weten onze juristen er wel raad mee. Zij dienen dan gewoon een nieuwe aanvraag 'Ondersteuning bij het Huishouden' in bij de gemeente", aldus initiatiefnemer René Beunders.

Informatieavond
Ook kon hij onze redactie melden dat de eerste informatie avond bij Lokaal FNV Enschede op woensdag 20 november als zeer geslaagd kan worden beschouwd. De hulpactie voor Enschede heeft dankzij de berichtgeving van RTV Oost ook reacties opgeleverd van inwoners uit andere Twentse en Sallandse gemeenten. De organisatoren, de Stichting 'Sociaal Hart Enschede' en Lokaal FNV Enschede en haar deelnemende juristen hebben daarom besloten ook gratis rechtshulp te verlenen aan inwoners buiten de gemeente Enschede. Mensen kunnen zich aanmelden bij jurist mr. Kevin Wevers uit Aalten, tel. 0543-537335, email info@juristwevers.nl óf advocaat mr. Linda de Widt uit Enschede, tel. 053-4300155, email info@advocatenkantoordewidt.nl

Foto:
Marije Weterings

Open dag ROC van Twente

ENSCHEDE - Komende zaterdag 30 november van 10.00 tot 14.00 uur opent ROC van Twente op negen locaties de deuren. Deze open zaterdag richt zich speciaal op eindexamenkandidaten van het v(mb)o. Tijdens deze open dag zijn er voorlichtingen en demonstraties. Docenten en studenten vertellen graag over de mogelijkheden op het mbo en de over verschillende opleidingen. Vanzelfsprekend staan de deuren van lokalen en praktijkruimtes open.

Aanmelden voor de open zaterdag is mogelijk via www.rocvantwente.nl/opendagen. Na de aanmelding ontvangt de leerling handige info zoals een toegangsbewijs, een plattegrond en een overzicht van de opleidingen op de locatie waarvoor is aangemeld. Op de website is het ook mogelijk een eigen 'ROC van'-account te maken. Daarmee krijgt de leerling nog wat extraatjes als gratis wifi en sms herinneringen. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom zonder aanmelding.

Geopende locaties
Het ROC van Twente opent de deuren van diverse locaties. In Almelo kan men terecht aan de Sumpel 4-6 en Wierdensestraat 65. In Hengelo: Gieterij 200, Sportlaan Driene 2-4 (SMEOT) en Lansinkesweg 28a (Techniekhuis). In Enschede: Wethouder Beversstraat 165, Van Galenstraat 19 en Colosseum 87.

Ook in januari
Op vrijdag 24 januari van 15.00 tot 20.00 en zaterdag 25 januari van 10.00 tot 14.00 uur zijn er nog twee open dagen. Dan pakt ROC van Twente groots uit en zijn tweede-, derde- en vierdejaars vmbo'ers van harte welkom. Ook volwassenen, die verder willen groeien of een carrièreswitch willen maken, zijn van harte welkom voor opleidingsadvies. Kijk op: www.rocvantwente.nl

Grensinfopunten blijven behouden de komende jaren

ENSCHEDE - Duitsland is een belangrijke economische partner voor Nederland. We winkelen én werken graag over de grens in het buurland. Ook aardig wat Twentenaren werken over de grens in Duitsland. Maar dit is niet altijd zo eenvoudig als je zou denken; er zijn fikse verschillen op het gebied van arbeidsrecht, belastingen, sociaal stelsel en meer. Gelukkig kunnen Twentenaren ook in de toekomst terecht bij het grensinformatiepunt Enschede-Gronau.

In Nederland zijn langs de grenzen nu tien grensinformatiepunten actief, waaronder Enschede-Gronau. Deze werden tot nu toe deels met een Europese subsidie gefinancierd. Deze subsidie stopt echter met ingang van komend jaar. Het Rijk heeft nu besloten om een miljoen euro per jaar bij te passen. Daarnaast betalen ook de grensregio's en Duitse overheden mee aan de informatiepunten.

Belangrijke rol
De GIP's vervullen een belangrijke adviserende rol voor de naar schatting 20.000 Nederlanders en 80.000 Duitsers die over de grens werken. Zij lopen al snel tegen veel hindernissen aan. Zo krijgt men te maken met een complexe belastingaangifte wanneer men werkt in Duitsland en woont in Nederland. Ook pensioenopbouw en ziektekostenverzekeringen werken wezenlijk anders in het buurland. De informatiepunten dienen dan ook een heel concreet nut. Kijk ook eens op: www.grenzinfo.eu

Stimulans
De regionale overheden aan beide kanten van de grens stimuleren graag dat mensen over de grens werken. Zo is er vaak behoefte aan personeel in het ene land, terwijl men in het andere land juist moeilijk werk kan vinden op dat moment.

Talent exposeert in Pancratiuszaal

HAAKSBERGEN - In het Winter Wonder Weekend, 14 en 15 december, vindt de expositie 'Werken met talenten' plaats in de Pancratiuszaal aan de markt in Haaksbergen (tegenover de Pancratiuskerk).

Exposeren betekent jezelf kwetsbaar opstellen: wat vindt men van het werk waar jij ziel en zaligheid in hebt gelegd? Dit jaar heeft men opnieuw drie kunstenaars bereid gevonden om hun nieuwste werken te tonen. Het zijn: Yesa Bozoghlan, Elles Veltkamp en Marian Cappers. Voor Marian is het zelfs haar eerste expositie. Zij stelt zich graag even aan u voor:

"Mijn naam is Marian Cappers en ik ben 58 jaar oud. Sinds half juli 2019 woon ik met veel plezier in Haaksbergen. Hiervoor heb ik 40 jaar in de Deventer gewoond. Ik werk nog wel in Deventer als parttime kinderverpleegkundige op de neonatologie-unit van het Deventer Ziekenhuis. Ik ben moeder van 4 volwassen kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Met schilderen houd ik me al ongeveer 13 jaar bezig. Ik heb van alles uitgeprobeerd, van werken met acrylverf tot aquarelleren. Dit alles altijd hobbymatig en ik ben daarbij begeleid door verschillende mensen. De laatste paar jaren heb ik les van een geweldige lerares. Ze bekijkt samen met mij wat ik al kan, wat er in me zit en ze haalt het beste in mij naar boven. Voor mij is dat de mooiste en fijnste manier om met schilderen bezig te zijn. Op deze manier maakt het schilderen mijn hoofd leeg en kan ik volledig ontspannen en bij mezelf komen. Er is geen dwang of prestatie, van binnen wordt mijn creativiteit aangeboord. Soms weet ik even niet hoe ik verder moet en dan kijk ik een tijdje stil naar mijn doek. Ik kom daarna altijd weer in beweging. Ineens voel ik dan weer hoe ik verder moet en welke kleuren ik wil gebruiken.
Ik heb me een jaar beziggehouden met realistisch schilderen. Daar ben ik niet mee verder gegaan, omdat er voor mij iets krampachtigs zit in het fotografisch naschilderen van objecten. Dat gaf voor mij niet de ontspanning die ik juist zocht tijdens het schilderen. Ik hou mij nu bezig met landschappen, portretten en abstract en organisch schilderen.Vooral abstract schilderen geeft me veel vrijheid en heeft daarom mijn voorkeur."

De toegang is gratis. Geopend: zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Buurman & Buurman

HAAKSBERGEN - Op woensdag 11 december draait er in Kulturhus Haaksbergen een grappige familiefilm, te weten Buurman & Buurman Winterpret!

De winter kan super leuk zijn, met kerstbomen, lekker eten en mooie versiering. Maar voor de buurmannen zorgt het juist voor grote problemen. De geliefde buurmannen gaan weer op hun eigen manier aan de slag om van alles een succes te maken. A je to! Het is weer genieten van het gestuntel van de beide buurmannen, die zelf juist vinden dat ze zo handig zijn. Het versieren van de kerstboom gaat niet zoals gepland, ook is het huis versieren moeilijker dan de buurmannen dachten. Als ze kerstkoekjes proberen te bakken, zetten ze per ongeluk het huis in vuur en vlam. Maar gelukkig is er ook tijd voor cadeautjes en daar zijn de buurmannen gek op. Kortom, er is deze winter weer genoeg werk aan de winkel voor Buurman en Buurman.

Kaarten
Kaarten zijn te verkrijgen via Theater De Kappen, Blankenburgerstraat 40 – 42 in Haaksbergen. Bel 053 - 573 02 50, bezoek de website www.dekappen.nl of ga naar de theaterkassa, maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 tot 12.00 uur en vanaf een uur voorafgaand aan de voorstelling.

Uitgaan voor Twentse ouderen met Vier het Leven

TWENTE - Wilt u het nieuwe jaar inluiden met Winter in Wien? Of in februari naar de Hengelose Revue? Voor mensen met een hogere leeftijd gaat dit niet altijd meer vanzelf. Onder het motto 'samen uit, samen genieten' organiseert Stichting Vier het Leven theater- en concertbezoek met begeleiding voor ouderen die een extra ondersteunende arm nodig hebben of graag samen gaan.

Gastvrouwen en -heren van Vier het Leven halen gasten op en begeleiden ze voor een onvergetelijk uitje. Op 5 januari naar het matinee Winter in Wien van De Nationale Operette, voor een bruisende start van 2020 met mooie operettemelodieën en –aria's in een sprookjesachtig decor. Of naar 'Foutje … Bedankt!' met weer een heerlijk komisch verhaal, de Hengelose Revue op z'n best!

Vier het Leven
Naar mate de leeftijd vordert, gaat dit niet meer zo makkelijk om zelfstandig uit te gaan. Of men gaat niet meer graag alleen. Stichting Vier het Leven neemt ouderen mee uit, nemen de drempel weg die ouderen tegenhoudt om de deur uit te gaan. De kosten van een arrangement zijn inclusief toegang voorstelling, begeleiding, vervoer, een kopje koffie/thee bij aankomst en drankje tijdens de pauze of na afloop.

Ga mee
Ouderen of mantelzorgers die informatie willen over met begeleiding naar de voorstelling op 5 januari of 5 februari 2019, kunnen contact opnemen met het landelijk telefoonnummer van Vier het Leven 035–5245156 of info@4hetleven.nl. Kijk op: www.4hetleven.nl U kunt ook vragen naar het programmaboekje met verschillende voorstellingen: klassieke concerten, theater, muziek en film.

Veel initiatieven
De afgelopen jaren zijn er steeds meer initiatieven ontstaan om ouderen ook op cultureel vlak actief te houden. Dit draagt bij aan hun welzijn in de brede zin.

Postduivenvereniging De Vale Doffer 70 jaar

HAAKSBERGEN - Zondag vierde postduivenvereniging 'De Vale Doffer' haar 70-jarig bestaan.

De vereniging werd opgericht in 1949. Voorheen werd er ingekorfd bij Damen. Inmiddels vormt alweer vele jaren het eigengebouwde duivenlokaal (aan de Geukerdijk 107) de thuisbasis voor de duiven en de duivenmelkers. In de maanden april tot en met september worden de duiven wekelijks op donderdag of vrijdag ingemand om vervolgens zaterdags vanuit België of Frankrijk weer hun weg naar huis te vinden. De techniek helpt tegenwoordig een handje mee: als de duif weer op het hok in Haaksbergen is geland, registreert een chip moeiteloos het aantal gevlogen meters per minuut. Het mooiste voor de duivenmelkers is het aanschouwen van de terugkomst: kleine stipjes die van grote hoogte steeds dichterbij komen. De spanning blijft voor de liefhebber altijd onverminderd groot!

Huldiging
Het seizoen 2019 werd afgesloten met de traditionele kampioenenhuldiging in het clubgebouw aan de Geukerdijk. De generaal-kampioenen (alle vluchten bij elkaar opgeteld) onaangewezen: nr. 1 Thijs Boomkamp, nr. 2 I. Sievers, nr. 3 Andre Siegerink (onaagewezen). Aangewezen (bovenste 2 duiven van de lijst): nr. 1 I. Sievers, nr. 2 Andre Siegerink, nr. 3 Thijs Boomkamp. Door deze vluchten bij elkaar op te tellen werd de keizergeneraal 2019 bepaald: Thijs Boomkamp. Tijdens de huldiging werd bovendien een verloting gehouden - waarvoor de duivenmelkers en lokale winkeliers de prijzen sponsorden - waarmee de clubkas kon worden aangevuld. Er volgde nog een gezellige, gezamenlijke warme maaltijd. Zodoende werd het jubileumjaar 2019 officieel afgesloten. Ondertussen kan er alvast worden uitgekeken naar het voortzetten van de successen in het volgende seizoen.

Mango Mobility Twente viert de feestdagen met kortingen

HENGELO/ALMELO - De feestdagen staan weer voor de deur. Een tijd van gezelligheid en er op uit gaan. Mango Mobility Twente viert de feestdagen met hoge kortingen op diverse mobiliteitsproducten.

Tot en met 31 december profiteert u van hoge kortingen op de bestverkochte scootmobielen, waaronder de Bobby de Luxe, Luggie en Tiger 4. Mango Mobility Twente biedt een uitstekend advies en goede ondersteuning, zowel voor als na de aanschaf van uw mobiliteitsproduct. Ook voor onder meer rollators bent u aan het juiste adres. Zo is de rollator Drive Nitro afgeprijsd van 399 naar tijdelijk 189 euro.

1-jarig bestaan
Mango Mobility Twente in Hengelo viert daarnaast ook het 1-jarig bestaan. Mede dankzij het vertrouwen van u als klanten kunnen zij blijven groeien. Om dit met u te vieren is er op woensdag 4 december in Hengelo een feest met hapje en drankje, van 12.00 tot 16.00 uur.

Kom langs
Mango Mobility Twente is in Almelo gevestigd aan de Einsteinstraat 8a. In Hengelo bent u welkom aan de Drienerstraat 59. Beide locaties zijn goed bereikbaar met de auto en bieden voldoende parkeergelegenheid. Zie: www.scootmobieltwente.nl

Kerstmarkt op AlGoed

ENSCHEDE - Op zondag 8 december zal er op Landgoed AlGoed weer een gezellige en intieme kerstmarkt worden gehouden. Voor alle laatste kerstinkopen zijn er diverse verkoopstands met mooie zelfgemaakte spulletjes, gezondheidsproducten, wierook, kleding en meer.

Je kunt heerlijk genieten allerlei eten en drinken: Glühwein, taarten, lekkere hapjes, snert en andere lekkernijen. Ook zijn er optredens van verschillende artiesten. De hele dag door kunnen de kinderen zich vermaken met kinderknutselworkshops. Kinderen kunnen vetbolletjes maken voor de vogels, broodjes bakken bij het kampvuur, tekenen enzovoort. Het complete programma wordt nog bekend gemaakt.

Deelname markt

Wilt u deelnemen aan de markt? Een verkoopkraam op de markt buiten (2 meter breed) kost € 35,00 euro. Een tafel voor consulten (binnen) kost € 25,00 per tafel. Aanmelden via info@landgoedalgoed.nl. Voor bezoekers is de markt gratis. Adres: Burgermeester Stroinkstraat 411. Zie ook: www.landgoedalgoed.nl.

Steeds betere preventie en behandeling AIDS

TWENTE - Komende zondag is Wereld AIDS Dag. Op deze dag is er speciale aandacht voor HIV en AIDS. Dankzij steeds betere voorlichting, preventieve middelen en behandeling is deze ziekte lang niet meer zo vaak een doodsvonnis. Toch is er nog veel winst te behalen voor deze definitief de wereld uit is.

In Nederland zijn naar schatting 23.300 mensen die leven met HIV/AIDS. Van deze groep weten 1.900 mensen zelf niet dat zij besmet zijn, aldus het AIDS Fonds. Hoewel het aantal besmettingen in ons land jaar op jaar daalt, kregen vorig jaar toch nog 664 mensen te horen dat zij AIDS hebben. Ondanks de betere behandeling sterven jaarlijks 20 mensen in Nederland aan deze ziekte.

Wat is het?
HIV is de benaming voor het virus dat AIDS veroorzaakt. Het staat voor Human Immunodeficiency Virus; een virus dat het afweersysteem aanvalt. Hierdoor kan het lichaam zichzelf uiteindelijk bijna niet meer beschermen. Dit noemen we dan weer AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome. Andere virussen en bacteriën krijgen vrij spel in het lichaam waardoor de drager een groter risico op overlijden loopt. Men kan besmet raken door onder meer seksueel contact of andere vormen van bloedoverdracht, zoals een transfusie met besmet bloed of het delen van naalden.

Betere voorlichting
Door steeds betere voorlichting daalde het aantal besmettingen fors. Zo weten mensen dat het gebruik van een condoom en andere beschermingsmiddelen verstandig is. Ook het delen van naalden door drugsgebruikers komt steeds minder voor door dit inzicht. Daarnaast moedigen onder meer de GGD's mensen aan om zich vaak te laten testen op deze ziekte. Een belangrijk doel is om deze ziekte uit de taboesfeer te halen.

Preventie
Een andere belangrijke stap is het verstrekken van beschermende medicijnen aan risicogroepen. Zo begon ook de GGD Twente dit jaar met de verstrekking van PrEP; dit omvat onder meer HIV-remmers die bescherming bieden bij mogelijke besmetting. Het middel wordt verstrekt aan de risicogroep mannen die seks hebben met mannen. Dankzij ontwikkelingen in de medische wetenschap is ook na besmetting de behandeling steeds beter geworden, mits men op tijd een diagnose heeft.

Recycle oude apparatuur en verlichting in december

TWENTE - December is de maand van gezelligheid. Van lekker eten, van cadeautjes en: van mooie sierverlichting. Elk jaar schaffen veel mensen weer nieuwe verlichting aan, ter vervanging van oude, kapotte verlichting. Deze oude sierverlichting moeten we niet bij het restafval gooien, maar op de goede manier recyclen.

WeCycle vraagt in december altijd al extra aandacht voor het belang van het goed recylen van elektronische apparatuur en verlichting. Menig huishouden heeft veel oude elektronische spullen liggen en in december worden ook veel items afgedankt ten behoeve van nieuw gekregen items. Veel oude elektronische apparatuur is nog te recyclen en terug te brengen naar grondstoffen voor nieuwe producten. Ook voorkomen we zo dat deze de verbrandingsoven in gaan. Oude verlichting bevat immers ook vaak schadelijke stoffen die zo niet goed verwerkt kunnen worden.

Duurzaam verlichten
Steeds meer mensen schakelen over op duurzame verlichting. Zo zijn veel oude gloei- en spaarlampen vervangen door nog zuiniger LED-verlichting. En ook de oude, vertrouwde snoerverlichting in de kerstboom - traditioneel altijd energieslurpers in december - zijn er tegenwoordig in een duurzamer variant. Toch zijn mensen niet zo snel met het vervangen wanneer de oude lampjes nog werken.

Leuke actie
WeCycle roept mensen op om hun oude, afgedankte kerstverlichting en lampen in te leveren. WeCycle heeft al ongeveer 7.000 inzamellocaties. Mensen kunnen onder meer hun oude sierverlichting inleveren bij veel tuincentra, waar voor de gelegenheid ook inzamelbakken staan. Wie oude kerstverlichting en lampen inlevert ontvangt bovendien ook een kinderboek van Naomie Tielman, 'De Tulp van Tellingen'. Dit is speciaal geschreven voor de campagne en moedigt kinderen aan tot samenwerken en recyclen. Ze verspreiden 50.000 kinderboeken. Kijk voor meer informatie ook op: www.wecycle.nl

Voorlichting over verbod smartphone op de fiets

ENSCHEDE – Jongeren weten het als geen ander, maar tussen de boodschap kennen en er naar handelen zit wel een hele kloof. Zo ook het smartphonegebruik op de fiets; officieel verboden dit jaar maar veel jongeren houden zich er niet aan.

Om hier verandering in te brengen zet TeamAlert ook voorlichters in om jongeren te wijzen op de gevaren van fietsen met afleidingen. Hiervoor zetten zij de campagne Go-MONO in. Deze vrijdag krijgen jongeren op het Bonhoeffer College uitleg over het smartphoneverbod.

Go-MONO
"Door Go-MONO zorgen we ervoor dat jongeren het normaal vinden om MONO, ongestoord onderweg, op de fiets te zijn,'" aldus directeur-bestuurder Maartje Burghgraef. Het verbod ging 1 juli in. Mobiele elektronische apparaten mogen niet meer worden vastgehouden op de fiets. De boete bedraagt 95 euro. Veel automobilisten, fietsers en voetgangers zijn namelijk in het verkeer bezig met allerlei activiteiten die hen afleiden, zoals luisteren naar muziek, bellen of appen. 74 procent van de fietsers tussen 18 tot 24 jaar gebruikt zijn of haar smartphone op de fiets.

Interactief
Gedurende het project beantwoorden de jongeren verschillende dilemma's over smartphonegebruik in het verkeer. Op deze wijze wordt de heersende norm in de groep blootgelegd. Om het kennisniveau van de jongeren te verhogen, stelt TeamAlert quizvragen over de gevolgen van smartphonegebruik. Aan het eind van de quiz wordt aan de jongeren gevraagd om de smartphone in MONO-stand te zetten.

Expositie in B93

ENSCHEDE - Op woensdag 4 december opent Kirsten Everink haar nieuwe expositie Carte Blanche. Haar werk is te zien in kunstenaarsinitiatief B93 aan de Hogebothofstraat 166 in Enschede. Kijk ook op: www.b93.nl

De tentoonstelling is de hele maand te bezichten op afspraak met de kunstenaar. Haar schilderijen zijn volgens Kirsten Everink gebaseerd op intuitieve reacties tijdens het proces. "Mijn inspiratie komt voort uit indrukken van het dagelijks leven. Hoe ik me voel en wat ik in mij zelf zie. Wat naar voren komt is mijn eigen visuele taal die zeer persoonlijk is, maar op hetzelfde moment universeel. De werken tonen spanning en beweging, met een reactie tussen kleuren, vormen en contrast. "Met behulp van visuale suggesties stuur ik de kijker een denkbeeldig landschap in, in een kleurrijke, dynamische wereld die in een organische abstractie zweeft", aldus de kunstenares.

Jonge acteurs uit Twente gezocht

TWENTE - Dennis Alink is filmregisseur en afkomstig uit Oldenzaal/Ootmarsum. Hij werkt samen met cameraman Thomas van der Gronde aan een nieuwe speelfilm, getiteld "One Of Us".

De film gaat in het kort over Tom, Niels en Jeroen die opgroeien in Ootmarsum en op 18-jarige leeftijd naar Amsterdam vertrekken om te studeren. Nu zijn de makers op zoek naar jonge acteurs uit Twente. Speelervaring is geen vereiste. Beheersing van de Twentse taal heeft wel de voorkeur. Je kunt je aanmelden via de website www.blanc.film/one-of-us.

Alzheimer Café Enschede

ENSCHEDE - Op maandag 2 december kunt u naar het Alzheimer Café in Enschede. De avond wordt georganiseerd door Alifa Welzijn Senioren in samenwerking met zorgorganisaties.

Het thema is deze keer: de casemanager dementie. Dit is de spin in het web rond de hulpverlening voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze avond zal Nadine Westerik - zelf casemanager bij TMZ Enschede (thuiszorg) - de spreker zijn. Er wordt uitgelegd wat een casemanager dementie in de praktijk doet. Deze professional staat naast een persoon met dementie vanaf de diagnose. Voor mantelzorgers is de casemanager een luisterend oor en aanspreekpunt. Een casemanager helpt bij het beantwoorden van zorgvragen en het bieden van emotionele begeleiding. Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen. Locatie: Wijkcentrum De Roef aan de Pastoor Geertmanstraat 17. Deelname is gratis (inclusief koffie/thee). Zaal open om 19.00 uur, programma van 19.30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met Wil Varwijk (Alifa): 053-4320122 of mailen:
w.varwijk@alifa.nl.

Tentoonstelling

ENSCHEDE - Traditioneel sluit de Enschedese galerie Beeld & Aambeeld het kalenderjaar af met een tentoonstelling die geheel gewijd is aan het sieraad. De 40e editie heeft als thema "Eloquence of paper".

Papier heeft bijzondere eigenschappen: het daagt de kunstenaar uit om de zeggingskracht van het kwetsbare materiaal te gebruiken als middel voor de uitdrukking van gevoelens. Werken van 24 kunstenaars zijn tot en met 28 december te zien aan Walstraat 13. Zie: www.museumtijdschrift.nl.

Vaccinatie tegen kinkhoest

TWENTE - De GGD Twente biedt met ingang van 16 december ook een kinkhoestvaccinatie aan voor zwangere vrouwen. Vrouwen kunnen na 22 weken zwangerschap de vaccinatie halen die hun kind beter beschermt tegen deze gevaarlijke ziekte.

Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn ingeënt. Om hen toch al goede bescherming te bieden vanaf de geboorte bieden de GGD's nu landelijk deze vaccinatie aan voor zwangere vrouwen. Zo krijgen zij toch al een zekere immuniteit, waardoor ze minder risico's lopen.

Grote gevolgen
Kinkhoest kan ernstige hoestbuien veroorzaken en de ziekte is erg gevaarlijk voor jonge baby's. Volgens het RIVM kunnen zij onder meer een longontsteking of erger, hersenschade oplopen. Zelfs overlijden is mogelijk. Jaarlijks worden nog zo'n 170 baby's opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van kinkhoest.

Betere bescherming
Tot nu toe kregen kinderen pas twee maanden na de geboorte het kinkhoestvaccin als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. De eerste maanden waren zij dus niet goed beschermd. Door zwangere vrouwen vanaf de 22-ste week te vaccineren maakt de vrouw antistoffen aan. Deze gaan dan via de placenta naar de baby. Het vaccin is volgens het RIVM veilig; in andere landen krijgen zwangere vrouwen deze vaccinatie namelijk al veel langer. Bijwerkingen zijn uiteraard niet helemaal uitgesloten, maar dit gaat op voor elke vaccinatie. Het specifieke vaccin dat vrouwen krijgen is de DKT- of DKTP-vaccinatie. Deze beschermd daarnaast ook gelijk tegen difterie, tetanus en polio. Het combinatievaccin is nodig omdat er namelijk geen apart kinkhoest-vaccin bestaat.

Praktisch
Vanaf 22 weken van de zwangerschap kunnen vrouwen het vaccin krijgen. Ze moeten dit elke zwangerschap weer opnieuw halen. Via www.ggdtwente.nl is meer informatie te vinden. Ook kan men terecht bij de huisarts/consultatiebureau.

Het toilet is geen afvalbak

TWENTE - Het toilet. We zitten er regelmatig, maar staan er weinig bij stil in spreekwoordelijke zin. Het Waterschap Vechtstromen signaleert dat er bij mensen nog vaak een gebrek aan kennis is over wat wel en vooral ook niet door het toilet mag.

Het Waterschap Vechtstromen heeft al een steeds grotere uitdaging om het water te zuiveren dat door de Nederlandse riolen en rivieren stroomt. En deze taak is nóg lastiger wanneer mensen ook nog eens dingen door het toilet spoelen die er absoluut niet in thuishoren.

Veel schade
Elke dag moet het Waterschap wel ergens een storing oplossen in een rioolgemaal. Veelal als gevolg van zaken die er niet thuishoren en zo samenklonteren. Mensen spoelen nog vaak billen- en schoonmaakdoekjes, maandverband, inlegkruisjes, watten, etensresten, koffieprut, pleisters en frituurvet door het toilet. Deze zorgen voor uiteenlopende problemen; zo kunnen de schoonmaakdoekjes samenklonteren waardoor ze als massa schade aanrichten aan de gemalen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 10 Nederlanders wel eens zo'n billen- of schoonmaakdoekje door het toilet spoelt. Wekelijks gaat het om zo'n 10,5 miljoen doekjes.

Chemische rommel
Naast deze vaste stoffen zorgen ook chemische resten en andere stoffen nog vaak voor problemen. Zo is het nadrukkelijk niet de bedoeling om medicijnen door het toilet te spoelen; lever deze in bij de apotheek. Ook stoffen zoals motorolie, petroleum, ammoniak en chloor zijn zeer moeilijk om uit het water te halen. Deze stoffen kunnen namelijk niet gemakkelijk afgebroken worden, waardoor ze gedeeltelijk weer in de waterketen komen. De waterschappen kijken naar technische oplossingen om dit te verbeteren.

Campagne tegen seksueel geweld

TWENTE - Maar liefst 1 op de 5 vrouwen (22 procent) en 1 op de 16 mannen (6 procent) in Nederland hebben weleens seksueel geweld meegemaakt. Dit heeft vaak grote impact. Als je seks tegen je wil hebt gehad, is het goed om zo snel mogelijk hulp te vragen. Daarom is nu de nieuwe campagne 'Wat kan mij helpen' van start gegaan, om mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt te motiveren hulp te zoeken.

Wie seksueel geweld meemaakt, durft daar vaak niet over te praten. Mensen zijn bang niet geloofd te worden, vragen zich af of ze het er zelf naar hebben gemaakt of begrijpen niet waarom hun lichaam bevroor. Zo komt zeventig procent van de mensen bij ongewenste seks in een 'freeze' terecht: zij bevriezen letterlijk van angst. Over die 'freezereactie' voelen zij zich vaak schuldig. Dat komt doordat mensen het niet verwachten van zichzelf, terwijl het juist een natuurlijke reactie van het lichaam is. Hulp vragen helpt om met die ingrijpende seksuele ervaring om te kunnen gaan.

Veel mogelijkheden
In de eerste zeven dagen zijn er op medisch, psychologisch en forensisch gebied belangrijke mogelijkheden. Zoals het voorkomen van een zwangerschap, een SOA of HIV-besmetting. Of psychische hulp om de kans op een posttraumatische stress stoornis te verkleinen. Dat is belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat 47% van de mensen die verkracht zijn, drie maanden later aan de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) voldoet. In die eerste dagen kun je ook DNA-sporen van de pleger nog veilig laten stellen. Als je aangifte bij de politie wil doen, helpt dat bij de bewijsvoering.

Zoek hulp
Minister Dekker voor Rechtsbescherming: "Slachtoffers van seksueel geweld schromen vaak om hulp te zoeken. Omdat ze zich niet realiseren dat wat hen is overkomen onacceptabel is of omdat ze zich schamen. Terwijl hulp juist kan helpen om je leven weer op te kunnen pakken. Ik hoop dat deze campagne vrouwen én mannen, die slachtoffer zijn van seksueel geweld, ertoe aanzet om de stap naar hulp te zetten. En dat geldt niet alleen voor mensen die het net is overkomen, maar ook voor diegenen die klachten hebben door een ingrijpende seksuele ervaring langer geleden."

'Wat kan mij helpen'
Met de campagne 'Wat kan mij helpen' wil het ministerie van Justitie en Veiligheid mensen die tegen hun wil seks met een bekende hebben gehad, motiveren zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken. Kijk voor informatie op: www.watkanmijhelpen.nl

De bromvlege

Ik wet wa
de bromvlege
is ne rotvlege
den geet oe
op t etn zitn
en drit oe
op de roetn
ma toch...

Ik wet wa
de bromvlege
is nen vleegndn
groezel
den oe aait
onröstig maakt
en döt zeukn
na n vleegnklapper
den vort is,
ma toch...

Ma toch
a'j allene
de bromvlege heurt
op nen zommernoamiddag
onder de beume
dan is t der röstig.
En at de vlege dan
eavn bi-j oe kump zitn
in t deepblauw
met t greun en t gel
en den gooldglaans,
dan zo'j geerne wiln
da'j zoo nog lange
bi-j mekaar
konn blievn.

Theo Vossebeld uit gedichtenbundel "Zunlech"
Bron: Twentse taalbank