Hart van Enschede - Haaksbergen

31 maart 2017

Hart van Enschede - Haaksbergen 31 maart 2017


Culturele zondag in Enschede

ENSCHEDE - Wie denkt aan Enschede denkt aan een stad van diversiteit. Van tientallen nationaliteiten, van vele culturen, en ook: met een haast eindeloze creativiteit en passie voor cultuur. Komende zondag 2 april staat Enschede dan ook weer in het teken van de Culturele Zondag.

Komende zondag is de eerste keer dat deze gehouden zal worden dit jaar. Het thema van deze editie is Zin en Zonden. Er is weer een uitgebreid programma opgezet, waarbij de Haverstraatpassage de 'place to be' is als cultuurstraat van Enschede. Kunst en cultuur is de verbindende factor in alle activiteiten. Er zijn natuurlijk muziek- en dansoptredens maar ook kunstkramen. De winkels en horeca haken zoals gebruikelijk ook weer aan bij dit gezellige evenement. Er is van alles te zien en te doen. Van zingen over eten tot zingevende meditaties en van gedichten in de winkel tot nummers uit de beroemde rockopera Jesus Christ Super Star. Zo'n 175 deelnemers uit de kunst en cultuur doen mee aan deze eerste editie van de Culturele Zondag.

Kunst kijken
Bij diverse winkels in de Haverstraatpassage kan het publiek kunst kijken en de makers ontmoeten. Zo exposeert beeldhouwer Erwin Middelhuis natuurstenen sculpturen en wandobjecten in twee winkels. Galerie Hartware by geesje presenteert op 2 april het werk van maar liefst 5 artiesten: Ivo Rikkert exposeert vrouwenbeelden, Benno Thoma toont een viertal werken uit zijn 'Wet'-serie, Bryan Rietman geeft een life-demo schilderen, Wendy Fabels-Kruse komt spannende verhalen vertellen rondom haar geprinte fantasieën en de mystieke vrouwenportretten van Angelique Hannenbergs laten zien dat schoonheid mooi samen gaat met een stoer randje.

Zelf ervaren
Geen Culturele Zondag is compleet zonder doe-het-zelf workshops. Bij Conceptstore The Upperside kun je je tekentalent uitleven, bij de kraam van Concordia kunnen volwassenen en kinderen mini boomhutten bouwen en in een leegstaand pand in de Haverstraatpassage kun je meeschilderen aan een vredesdoek. Bij Bedshop de Duif wordt het publiek uitgenodigd om zelf in het etalagebed te stappen en te lezen, of voor te lezen, uit boeken over dromen, slapen en verboden vruchten.

Enschede pakt verkeerssituaties aan

ENSCHEDE - De gemeente Enschede wil enkele verkeerssituaties in het binnensingelgebied aan gaan pakken. Het gaat om plekken die nu nog problematisch zijn qua doorstroming en verkeersveiligheid.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om enkele plekken aan te pakken. De eerste maatregel is het ontlasten van de Molenstraat, door de Raffeisenstraat de hoofdroute te maken tussen de Hengelosestraat en Deurningerstraat. De Molenstraat is met name ter hoogte van het Stadskantoor altijd een problematische weg. Hier komen diverse stromen van voetgangers, fietsers, autoverkeer en vrachtverkeer bijeen.

Doorstroming
Het vele verkeer op de Molenstraat, en de daarmee gepaard gaande onveilige situaties, leiden ertoe dat het college van B&W voorstelt de Raiffeisenstraat de hoofdroute te maken tussen Deurningerstraat en Hengelosestraat. Naar verwachting zal deze maatregel leiden tot minder autoverkeer op de Molenstraat. Tegelijkertijd kunnen de kruispunten Deurningerstraat-Raiffeisenstraat en Hengelosestraat-Raiffeisenstraat worden aangepakt, waarbij de Raiffeisenstraat voorrang krijgt en een vrij liggend fietspad wordt gerealiseerd. Hiermee wordt de fietsstraat bij de Lasonderstraat verbonden met de fietsenstalling aan de noordzijde van het station en de beoogde doortrekking van de F35.

Herinrichting
In een later stadium is de herinrichting van de Deurningerstraat tussen Raiffeisenstraat en Molenstraat, inclusief de kruising bij het Stadskantoor, aan de orde. Ook dat zal naar verwachting leiden tot verdere afname van doorgaand verkeer op de Molenstraat en meer ruimte geven voor wonen en winkelen.

Kuipersdijk-Mooienhof
In 2011 stelde de gemeenteraad het Koersdocument Verkeerscirculatieplan voor het binnensingelgebied vast. Sindsdien is het voor automobilisten niet toegestaan om vanaf de Kuipersdijk rechtsaf de Mooienhof in te gaan. Burgemeester en wethouders stellen nu aan de gemeenteraad voor het afslagverbod op te heffen. Dit is het meest gastvrij voor bezoekers uit de noordkant van Enschede, zodat zij voor het bereiken van de Van Heekgarage dezelfde route heen en terug kunnen rijden. Tegelijk wordt voorgesteld het illegaal inrijden van de busbaan tegen te gaan met cameratoezicht.

Jaargang: 7 • Nr 229 • Wk 13

Haaksbergen naar compact en levendig

HAAKSBERGEN - Het centrum van Haaksbergen moet de komende jaren compacter en tegelijk levendiger worden. De gemeente Haaksbergen heeft een grote ambitie voor de centrumontwikkeling de komende jaren.

Winkelleegstand is niet alleen landelijk een probleem, ook de bezoekers van het Haaksbergse centrum treffen bij een wandeling menig etalage leeg aan. Dit zorgt dan al snel voor een neerwaartse spiraal: er zijn minder winkels, waardoor er minder bezoekers komen, waardoor overige winkeliers ook besluiten om te stoppen.

Positieve trend
De Haaksbergse gemeenteraad werd afgelopen week door het college geïnformeerd over de diverse lopende ontwikkelingen. Zo wordt samen met het kadaster gekeken naar de mogelijkheden om een passende invulling te geven voor de leegstand, maar ook om te komen tot een meer compact centrum. Dit zal dan hopelijk resulteren in een centrum waar ondernemers dichter bij elkaar zitten met minder lege plekken ertussen.

Draagvlak
De gemeente wil de ondernemers en omwonenden zoveel mogelijk betrekken bij dit proces. Bert Broekhuis van Broekhuis Rijs Advisering wegd gevraagd om dit proces te begeleiden. Hij heeft al vaker dit soort processen begeleid bij andere gemeenten in Oost-Nederland.

Provincie
De Provincie Overijssel deelt de visie van het Haaksbergse college dat een integrale aanpak essentieel is om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. De Provincie neemt daarom de kosten van de heer Broekhuis op zich. Naast deze hoofdpunten zijn er ook nog vele andere ontwikkelingen, zoals het terrassenbeleid en uitstallingenbeleid wat nog in ontwikkeling zijn.

Column

Onze Camiel

De minister kwam op bezoek en hij kreeg van ons een cadeautje. We brachten hem terug naar huis in het watervliegtuig De Cataline. Dit vliegtuig was net gerestaureerd, nog niet helemaal goedgekeurd, maar er werd al wel regelmatig meegevlogen. Eerst proefvluchten en later zo nu en dan een rondvlucht. Ons Camiel, Camiel Eurlings de minister van Verkeer en Waterstaat was het slachtoffer en hij genoot. Zo rond twaalf uur was hij op het Provinciehuis in Lelystad. Twee uur later ging de dienstauto met chauffeur niet rechtsaf richting Randstad, maar rechtdoor richting Harderwijk. Bestemming was luchthaven Lelystad, thuisbasis van de tweemotorige Cataline, gebouwd in 1941 en bestemd voor luchtverkenning. Het vliegtuig heeft twee motoren, kan vanaf het land en het water opstijgen en landen. Het heeft lichtkoepels, waardoor je naar buiten kunt kijken en een aantal zitplaatsen voorin, vanwaar je de cockpit in kijkt.
Ik zat onder de lichtkoepel achterin en door zo nu en dan op de stoelen te gaan staan, kon je het IJsselmeer zien liggen. De piloot begon met het spectaculairste onderdeel van de vlucht; een touch-down op het water en dadelijk weer opstijgen. De minister kwam ook even kijken. Hij stond naast mij half op de vloer, half op de stoel en keek naar buiten. Toen het vliegtuig het water raakte, viel hij door de klap, bovenop me. De overige passagiers bleven er zowat in. Na het ketsen op het water maakten we een rondje over Amsterdam en werd Schiphol gewaarschuwd dat wij eraan kwamen ("Wij hebben jullie baas aan boord." "Okee, jullie krijgen 1 minuut. Goede vlucht.") en gingen richting Rotterdam waar de minister werd opgepikt door een andere dienstauto. Hij had het grandioos gevonden, had hij gezegd. Dit alles om Schiphol te bewegen in uitbreiding van het vliegveld Lelystad te investeren. Vergis je niet; het Nederlandse luchthavenbeleid wordt bepaald door de KLM. De fusie met Air France heeft de KLM goed gedaan, terwijl de Fransen het slecht doen. Schiphol is de thuishaven (naast Parijs!) van KLM/Air France en het ministerie van Verkeer en Waterstaat is de vergunningverlener. Maar de KLM is de baas. Eén telefoontje naar de Telegraaf en de Nederlandse zwaan krijgt alles gedaan. De KLM was nooit zo happig op Lelystad als overloopvliegveld voor Schiphol, maar ze zijn opeens veranderd van inzicht; Schiphol raakt sneller vol dan verwacht. Maar nu zeggen ze: "Laat de parasolvluchten en de prijsstunters maar via Lelystad lopen." Schiphol fungeert voor de KLM als een overstaphaven. Maar toeristen willen niet overstappen; die vliegen rechtstreeks naar Portugal of Ibiza.
En Twenthe? Twenthe is tweederangs geworden. Het vliegveld is geen nationaal militair vliegveld meer, maar een regionaal burgervliegveld. Het valt nu onder toezicht van de provincie, niet meer van het rijk. Maar dat biedt wel andere mogelijkheden. Dik Wessels wil nog altijd een baan voor zijn vliegtuig. Vooruitlopend op deze ontwikkeling overtreedt projectontwikkelaar ADT God en gebod om het gebied vol te krijgen. Ook hier geldt dat de macht ligt, waar het geld is.

Jan Visser

Correctie verkiezingsuitslag Haaksbergen

HAAKSBERGEN - In de editie Hart van Haaksbergen van 24 maart staan abusievelijk de verkeerde cijfers met betrekking tot de verkiezingsuitslag in Haaksbergen.

De correcte uitslagen zijn als volgt: Het CDA werd de grootste partij onder de Haaksbergse stemmers, met 24,38 procent van de stemmen, bij de vorige verkiezingen in 2012 nog 17,24 procent. De VVD werd de tweede partij, met 23,89 procent van de stemmen, tegenover nog 28,73 procent bij de vorige verkiezingen. De PVV behaalde 11,18 procent van de stemmen, een stijging ten opzichte van 2012, toen nog 8,97 procent. Hiermee werd de PVV de derde partij bij Haaksbergse stemmers. D66 wist winst te pakken in Haaksbergen, met 10,82 procent van de stemmen tegenover 6,24 in 2012. Hiermee werden zij de vierde partij in Haaksbergen. De SP maakt de top vijf bij Haaksbergse kiezers compleet, met 9,88 procent van de stemmen, iets meer dan in 2012: toen 9,24 procent. De PvdA was de grootste verliezer van deze verkiezingen, een beeld wat ook in Haaksbergen zo was: de voormalige tweede partij onder Haaksbergse stemmers wist slechts 5,06 procent van de stemmen te pakken, bij de vorige verkiezingen nog ruim 22,75 procent. De overige partijen scoorden onder de vijf procent.

Wat maak jij?
Ik maak vooral grote kleurrijke figuratieve schilderijen, af en toe een maquette en soms een tekening.

Wat maakt jouw werk speciaal?
Dat mijn werk niet één onderwerp heeft. Ik struin het internet af naar afbeeldingen die geen onderlinge relatie hebben. De schilderijen die ik ervan maak zijn als een grabbelton vol gedachten en beelden.

Waar kunnen we jouw kunst zien?
Het was in 2015 te zien tijdens de Zomerexpo in het Gemeentemuseum Den Haag en dit jaar doe ik mee met de Picassowedstrijd van de AVROTROS. Kijk ook gerust op www.rickfraterman.com.

Welke bekende kunstenaar bewonder jij?
Momenteel ben ik in de ban van de Amerikaanse schilder Peter Saul. Zijn stripachtige schilderijen doen mij denken aan stuntelende politici op tv. Zijn werk is absurd en met een grote liefde voor het ambacht gemaakt.

Wat betekent Enschede voor jou?
Ik ben in Enschede geboren en opgegroeid. Ik zou wensen dat Enschede op kunstgebied de ambitie van een stad als Rotterdam zou nastreven. Daar ligt het allicht te afgelegen voor. Ik kan hier dus in alle rust schilderen.

Deze rubriek wordt verzorgd door Cultuur in Enschede. Zie www.cultuurinenschede.nl/projecten/kunst-van- enschede/

Politie in Enschede snel ter plaatse

ENSCHEDE - De politie is in Enschede vaak snel ter plaatse. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de politie Oost-Nederland.

Deze bekijkt jaarlijks de aanrijtijden in haar werkgebied om zo vast te stellen wat goed loopt en waar verbetering mogelijk is. In Twente als geheel is de politie in 86,1 procent van de incidenten binnen een kwartier ter plaatse, een stijging ten opzichte van vorig jaar (84,3 procent). In Enschede is de politie nog iets sneller ter plaatse, namelijk in 88,9 procent van de meldingen binnen een kwartier. De ambitie is om dit uiteindelijk landelijk naar 90 procent te tillen.

Vertekend beeld
De cijfers zijn echter niet helemaal accuraat volgens de politie. Zo zijn er situaties waarbij agenten al wel ter plaatse zijn, maar deze status nog niet doorgegeven is aan de meldkamer. In de praktijk is het ter plaatse zijn dus nog iets beter aldus de politie.

A'j oe spegelt an 'n aander,
spegel iej oe zachte.

maandag 3 april 12.00 uur

Hoogwaardig eiwit uit rioolwater Enschede

ENSCHEDE - Het Waterschap Vechtstromen opent deze vrijdag een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Enschede.

De zuiveringsinstallatie is een nieuwe installatie die op proef gebruikt zal worden. De installatie heeft de naam 'Power to Protein' en heeft een bijzondere insteek: het terugwinnen van hoogwaardige eiwitten uit rioolwater. Het concept biedt de mogelijkheid om van grondstoffen uit afvalwater eiwit te maken die geschikt zijn voor diervoeding en wellicht voor menselijke consumptie, zo hoopt het Waterschap Vechtstromen.

Ammoniak, zuurstof, waterstof en kooldioxide vormen de grondstoffen die door bacteriën worden omgezet in een hoogwaardig eiwit waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met dierlijk eiwit en beter dan plantaardig eiwit. Het zuiveringsslib wat de Waterschappen al steeds meer vergisten bevat veel ammoniak. Biogas levert kooldioxide op bij vergisting. Waterstof en zuurstof worden toegevoegd door elektrolyse van water. En zo gaat er dus vrijwel niets verloren. De gebruikte energie kan opgewekt worden uit zonne- of windenergie waardoor de gehele keten van begin tot einde duurzaam is.

Voedselproblematiek
Power to Protein is een mooie oplossing die bijdraagt aan de voedselproblematiek en aan een circulaire economie waar alles grondstof kan zijn en niets gedachteloos wordt weggegooid. De pilot wordt momenteel getest op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Enschede, één van de zuiveringen van waterschap Vechtstromen, waarna de pilotinstallatie bij Waternet / Waterschap Amstel, Gooi en Vecht getest zal worden. Het principe van het project is bedacht door emeritus hoogleraar prof. dr. Ir. Willy Verstraete van de Universiteit Gent. Een 'proof of concept' werd uitgewerkt door Avecom, een spin-off van deze universiteit.

Programma
De opening van de proefinstallatie wordt vrijdag gehouden in de Grolsch Veste. Bestuurslid Jan van Hoek van hetWaterschap geeft dan een toelichting en zal de installatie later openen met een kleine gezelschap. De pilot is een samenwerking van diverse overheden en commerciële bedrijven. waaronder Avecom, AEB Amsterdam, Barentz Animal Nutrition, KWR Watercycle Research Institute en de waterschappen waaronder Vechtstromen.

Open dag brandweer kazerne Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Altijd al willen weten wat brandweermannen en -vrouwen allemaal doen? Zaterdag 15 april organiseert Brandweer Twente van 10.00 uur tot 16.00 uur een open dag in en rondom de brandweerkazerne van Haaksbergen.

Op deze dag zijn er verschillende demonstraties en activiteiten, voor jong en oud. In en rondom onze splinternieuwe kazerne laat de brandweer de gehele dag door diverse demonstraties zien. Zo zijn er verschillende blusdemonstraties (vlam in de pan, brand in een wasdroger, natuurbrandbestrijding), wordt een persoon die bekneld zit in een auto bevrijd en laten de brandweerlieden zien hoe ze te werk gaan bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Duikteam
Het duikteam van Brandweer Twente is aanwezig met hun duikcontainer. Kruip in de huid van de brandweer, bezoek de zogenoemde rooktent (weet jij hoe je veilig kunt vluchten?) en bekijk de splinternieuwe drone en specialistische voertuigen uit de regio. Daarnaast geeft de brandweer veel tips voor een brandveilig huis.

Spellen
Op de open dag is natuurlijk ook aan de kinderen gedacht. Speciaal voor hen is er een leuk spel waarbij ze zelf moeten blussen. Verder ontbreekt een springkussen niet.

Werving
Open dagen zoals deze zijn niet alleen een goede manier voor de brandweer om in contact te komen met de inwoners en hen advies te geven over brandveiligheid. Ze zijn ook een wervingsmiddel op zich om met name nieuwe vrijwilligers te vinden. Dit is steeds lastiger voor lokale kazernes vanwege de strengere eisen.

Vredesbeweging tegen Landmachtshow in Enschede

ENSCHEDE - De gemeente Enschede moet niet meewerken aan de komende activiteiten van de Landmacht in de stad op 13 mei. Dit is de oproep van de beweging Enschede voor Vrede.

De Landmacht geeft binnenkort gastlessen op de Enschedese scholen en organiseert op zaterdag 13 mei een show in het Volkspark. Twee activiteiten die tegen het zere been van Enschede voor Vrede zijn. Zij roepen de schoolbesturen en het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede dan ook op om niet mee te werken aan deze activiteiten.

Ongepast
Het bezwaar tegen de voorgenomen Landmachtshow op 13 mei. in het Volkspark vloeit onder meer voort uit de 'ongepastheid' om dit negen dagen na de herdenking van vier mei te houden. De oorlog is een verschrikking en iets wat we niet zouden moeten verheerlijken met een leuke 'show', zo is de oproep aan de gemeente en scholen. De Landmacht zou met haar activiteiten immers een eenzijdig beeld kunnen schetsen. Daarnaast geldt volgens Enschede voor Vrede dat een militair voor de klas het beeld zal versterken dat conflicten vooral opgelost kunnen worden door het dreigen met fysieke kracht, terwijl we als samenleving – en dus niet alleen vanuit de vredesbeweging – juist willen benadrukken dat het gesprek met en het inleven in de ander tot een veel betere en in ieder geval duurzamere oplossing van het conflict zullen leiden.

Gunning bijna klaar voor kulturhus Losser

LOSSER - De gemeente Losser is bezig met de afronding van de aanbesteding voor het nieuwe kulturhus. De gemeente laat het eigen gemeentehuis de komende tijd verbouwen om zo onderdak te bieden aan nieuwe functies en organisaties.

Het college van B&W heeft na een eerste aanbestedingsronde ook bedrijven van buiten de regio de gelegenheid gegeven om zich in te schrijven. Het college wil nu de bouwkundige werkzaamheden gunnen aan Rots Bouw uit Aalten, de installatietechniek aan De Groot Installatiegroep uit Hengelo en de inrichting aan Brok Interieurbouw in Hengelo. De gunning is nog niet definitief, maar dit zal waarschijnlijk alleen een formaliteit zijn. De gemeente hoopt dat er eind april begonnen kan worden met de werkzaamheden.

Breder gebied
Aanvankelijk wilde de gemeente bedrijven uit de directe omgeving van Losser inzetten voor dit project. Nadat een aantal van deze regionale bedrijven afzag van het uitbrengen van een offerte zijn vervolgens de bedrijven van buiten de regio die zich hadden aangemeld in de gelegenheid gesteld om een aanbieding te doen. De drie kavels worden gegund aan de aanbieders met de beste prijs-kwaliteit-verhouding. De aanbiedingen tezamen passen binnen het budget dat uw raad beschikbaar heeft gesteld.

Planning
De gekozen bedrijven zijn inmiddels bezig om de planning vast te stellen. De verwachting is dat ze eind april kunnen beginnen met de verbouwing. De gemeente verwacht dat het pand dan rond december opgeleverd zal worden. Het gaat om een gefaseerde bouw, waarbij eerst het hoofdgebouw onder handen genomen zal worden, gevolgd door de aanbouw. Het hoofdgebouw wordt halverwege april ontruimd. Het college van B&W en de gemeentelijke organisatie nemen dan tijdelijk hun intrek in de aanbouw en de Aloysiusschool.

Indeling
Het gemeentehuis krijgt straks veel meer gebruikers. De begane grond omvat dan diverse publieksfuncties, waaronder een politiesteunpunt, de bibliotheek, een balie van Domijn en de VVV die hier al gevestigd is. De bovenverdieping wordt gebruikt voor creatieve activiteiten en als flexibele werkplek voor diverse organisaties.

Hond even niet welkom op Rutbeek

Foto: Richard Thannhauser

ENSCHEDE - De hond is even niet meer welkom op de zonneweiden en stranden van de Twentse recreatieparken.

De Regio Twente stelt als beheerder van de recreatiaparken zoals het Rutbeek en Hulsbeek jaarlijks duidelijke regels op over wat wel en niet mag. Zo zijn honden in de winter weliswaar van harte welkom op de zonneweides en stranden, maar in de zomer niet. Van 1 april tot en met september mag men hier niet komen met de hond. Het is dan verboden om het strand te betreden of het water in te gaan. Bij overtreding wordt handhavend opgetreden. Een hondenbezitter die zich niet aan de regels houdt zal dan ook onverbiddelijk een boete krijgen.

Duidelijke regels
Honden zijn, mits aangelijnd, uiteraard welkom op de rest van het park. De parken zijn immers een geliefde wandelplek voor veel honden én baasjes. Om alle recreanten op een prettige manier te laten verblijven op de parken, gelden tijdens de zomerperiode verbodsregels voor honden. Deze en andere gebruiksregels worden bij de ingang van elk recreatiepark door middel van gebruiksbepalingsborden aan de bezoekers kenbaar gemaakt.

Kunstmarkt tijdens Hellehondsdagen

DE LUTTE - Het Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte zal dit jaar een kunstmarkt houden tijdens de Hellehondsdagen.

De inschrijving voor deze kunstmarkt is nu geopend. Op 16 juli zijn er dan hopelijk weer vele lokale kunstenaars die hun werk willen presenteren in het gemeenschapshuis. Alles is welkom, van schilderkunst tot keramiek, metaaltechniek of tekenwerk. De markt geeft de kunstenaars ook de gelegenheid om hun werken te verkopen.

Bedrijfswagenshow bij Broekhuis Peugeot

HENGELO/ALMELO - Broekhuis Peugeot in Hengelo en Almelo houdt deze week weer de jaarlijkse bedrijfswagenshow. Op donderdag 30 maart, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april profiteert u weer van aantrekkelijke aanbiedingen op een viertal bedrijfswagens van Peugeot.

De bedrijfswagenshow wordt gehouden bij de Broekhuis-vestigingen in Hengelo en Almelo. De bedrijfsauto's zijn ruim op voorraad, maar ook uitverkochte modellen zijn tijdens de bedrijfswagenshow met korting te bestellen.
Drie halen, twee betalen is niet een kreet die je vaak ziet bij een specialist in bedrijfswagens. Toch is dit precies de korting die Broekhuis Peugeot u biedt op de populaire Peugeot Partner. Met een laadvolume van 3,3 kubieke meter is de Partner veelzijdig inzetbaar. Normaliter rekent u 13.000 euro af voor de L1 1.6 HDi versie, nu slechts 8.950 euro exclusief BTW, BPM, rijklaar- en afleverkosten.
Op de Peugeot Bipper BlueHDi 80pk versie bespaart u maar liefst 2.430 euro; deze wordt aangeboden voor 8.950 euro (excl. BTW en kosten) met gratis betimmering van de laadruimte. De Bipper heeft een laadvolume van 2,5 kubieke meter. Voor de ondernemer die iets meer volume wenst is de Peugeot Expert een ruimere keuze met 4,5 kubieke meter laadvolume. De Premium Compact editie is beschikbaar voor 14,950 euro (excl. BTW en kosten), een voordeel van maar liefst 3.550 euro ten opzichte van de catalogusprijs. De uitrusting is compleet met airconditioning, een radio met Bluetooth en cruise control. De gratis betimmering van de laadruimte maakt de Expert veelzijdig inzetbaar voor ieder bedrijf.

Boxer
De Peugeot Boxer Premium is de grotere broer in dit assortiment, met een ruime 8 kubieke meter aan laadvolume. De uitrusting is compleet met airconditioning, cruise control en radio voorzien van Bluetooth. Deze L1 H1 2.2 BlueHDi versie is zeer aantrekkelijk dankzij een korting van maar liefst 6.000 euro. Nu te koop voor 16.500 euro (excl. BTW en kosten). Bij deze grote Boxer ontvangt u eveneens gratis betimmering van de laadruimte.
De Bipper, Partner, Expert en Boxer zijn tijdens de bedrijfswagenshow ruim op voorraad. Nu met extra registratie voordeel. U kunt deze indien gewenst aanschaffen op basis van financiering, waarbij de eerste 36 maanden nul procent rente gerekend zal worden. Kom langs bij Broekhuis Peugeot en maak kennis met deze veelzijdige Peugeot bedrijfswagens. Broekhuis Hengelo is gevestigd aan de Wegtersweg 4 in Hengelo, tel. 074-255 06 00. Broekhuis Almelo is gevestigd aan de Twentepoort West 1, tel. 0546-85 10 00. Kijk ook op www.broekhuisaktie.nl voor informatie en een directe offerte voor uw nieuwe bedrijfswagen.

Herken mishandeling seniors

LOSSER - De Losserse stichting Fundament organiseert op maandag 10 april een voorlichtingsbijeenkomst over ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

Uit landelijke cijfers blijkt dat jaarlijks één op de twintig ouderen slachtoffer wordt van mishandeling. En dit kan vele vormen aannemen: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting. In veel gevallen gaat het om verborgen leed. Ouderen zwijgen vaak over dit aspect. Ze maken niet altijd melding van de mishandeling. Taboe en schaamte, loyaliteit, angst, ziekte, zwakte, sociaal isolement en het ontbreken van beleid rond (on)gewenste omgangsvormen zijn redenen.

Sociaal Teams
De voorlichting wordt georganiseerd voor vrijwilligers die betrokken zijn bij ouderen. Met deze voorlichting willen de Sociaal Teams Losser dit probleem extra onder de aandacht brengen. De Sociaal Teams zijn een samenwerking tussen diverse welzijnsorganisaties en komen bij ouderen achter de voordeur en kunnen met deze kennis helpen ouderenmishandeling en ontspoorde zorg een halt toe te roepen. De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 10 april van 14.00 tot 16.00 uur in muziekschool De Sleutel aan de Diepenbrocklaan in Losser. Aanmelden kan bij Stichting Fundament via Christina ten Klooster: 053-5369416 of mailen naar info@sociaalteamslosser.nl De voorlichting wordt in samenwerking met de Sociaal Teams in de gemeente Losser georganiseerd. De voorlichting wordt gegeven door een voorlichter van Veilig Thuis Twente.

Bouwkavels Overdinkel in april in de verkoop

OVERDINKEL - De gemeente Losser begint in april met de verkoop van een nieuwe serie bouwkavels in het plan De Geurmeij. Afgelopen woensdag werd al een informatieavond gehouden voor de mogelijk geïntereseerde kopers.

In dit plangebied is er volop keuze voor aspirant-kopers om een mooie kavel te vinden. Hierbij mogen ze zelf de breedte van de kavels bepalen, de diepte en de bouwblokken zelf liggen wel vast. De officiële verkoop van de bouwgrond gaat op 12 april van start. Afhankelijk van de grootte van de bouwkavels worden vijf tot acht kavels verkocht.

Nieuw uitgiftebeleid
Het is de eerste keer dat de gemeente kavels verkoopt volgens het nieuwe uitgiftebeleid. Wethouder Joop Hassink heeft positieve verwachtingen van de nieuwe insteek. Voor een deel gaat het nu via het systeem: 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Deels kunnen geïnteresseerden die al ingeschreven stonden gebruik maken van de overgangsregeling. Zij kunnen tot 15 februari 2020 aanspraak kunnen maken op de 'oude regeling' waarbij kandidaten een kavel toegewezen krijgen op volgorde van de positie op de lijst. Als belangstellenden, die zich in het verleden betaald hebben laten inschrijven, geen optie nemen bij de start verkoop op 12 april 2017 vervalt hun recht op de 'oude overgangsregeling' en worden de kavels uitgegeven via de methode 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Naast het verschil in de toewijzingsprocedure zijn er ruimere verkoopvoorwaarden gekomen waarbij het voor aspirant kopers interessanter en makkelijker wordt om een bouwkavel te kopen. Voorbeeld: kopers kunnen een ontbindende voorwaarde 'verkoop eigen woning' opnemen in de verkoopovereenkomst. Mocht de woning niet verkocht zijn voor een bepaalde datum dan kunnen kopers de verkoopovereenkomst ontbinden.

Meer vraag
De gemeente Losser is niet de enige gemeente die momenteel weer meer kavels uit gaat geven of haar beleid op dit vlak aanpast. Door de verbeterende economische situatie neemt ook de vraag naar bouwkavels momenteel fors toe.

Eddy Boerhof blijft actief bij HSC '21

HAAKSBERGEN - Eddy Boerhof is ook volgend jaar actief bij HSC, hij wordt trainer-coach van het HSC Talentenprogramma met Beloftenteam (O21) en Jong HSC (O23).

Het HSC Belfotenteam neemt komend seizoen weer deel aan de Beltona Beloften Competitie en Jong HSC is deelnemer aan de Tukker Cup. Bij het Beloftenteam en Jong HSC21 zullen, als onderdeel van het TalentenProgramma, ook jeugdtrainers en die van 1 en 2 ingezet blijven worden.

MKB Tour in Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Een afvaardiging van de Provincie Overijssel heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan Plus Retail Oost in Haaksbergen.

De Provincie Overijssel bezoekt momenteel veel bedrijven in de regio als onderdeel van de MKB-tour. Deze bedrijven zijn een belangrijke motor voor de Overijsselse economie. Bij Plus Retail Oost, een distributiecentrum voor de gelijknamige supermarktketen, werd gepraat over onder meer het ondernemersklimaat. Plus Retail staat aan de vooravond van een grote verandering, de centralisering van het distributiecentrum in Tiel in 2020. Dit heeft gevolgen voor het personeel van Plus Retail Oost, voor Haaksbergen en voor toeleverende bedrijven in de regio.

Dansgroep voor jongeren met autisme

ENSCHEDE - De Kaliber Kunstenschool start in Enschede een dansgroep speciaal voor jongeren met een autisme spectrum stoornis. Iedereen van 11 tot en met 14 jaar oud met een passie voor dansen is welkom.

Onder leiding van Nada Belada worden lessen klassiek ballet en dansen op hedendaagse muziek gehouden. De structuur van ballet is volgens de Kunstenschool uitermate geschikt voor deze doelgroep en wordt door de leerlingen als prettig ervaren. De groep zal bestaan uit maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden zijn van harte welkom voor een vrijblijvende kennismakingsles op donderdag 6 april van 15.30-16.30 uur, locatie Nationaal Muziekkwartier, Willem Wilminkplein 1 Enschede. De kosten voor de 10-weekse cursus bedragen 89 euro. Kijk op www.kaliberkunstenschool.nl

Buurt blij met vernieuwd speelterrein

HAAKSBERGEN - Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er zijn. De gemeente Haaksbergen en vooral ook de omwonenden en gebruikers van de Waandersstraat zijn blij met het nieuwe groen hier.

Hier ligt al zestien jaar een speelterrein wat ook nu zeer intensief in gebruik is. Het is dan ook geen verrassing dat er een grote opknapbeurt aan zat te komen. Vorig jaar gingen drie buurtbewoners in gesprek met de gemeente, wat uiteindelijk resulteerde in een groter groenplan, waarin ook een deel van de Stationsstraat en Kortenaarsingel opgenomen werden. Buurtbewoners werden hierna actief betrokken bij de keuzes voor groen en het speelveld, om zo tot een breed draagvlak te komen. Een aanpak die erg succesvol bleek.

Speeltoestellen
Het speelterrein was ook echt toe aan nieuwe speeltoestellen, waarbij wederom actief meegedacht werd door de buurt. De gemeente gaf een budget aan en enkele kaders. maar verder kreeg de buurt een brede vrijheid om zelf te bepalen wat er kwam. De speelplaats zal immers ook de komende jaren volop gebruikt worden door zowel jongere als oudere jeugd. Er kwam ook een nieuwe vogelnestschommel met dank aan de wijkraad Centrum Noordoost.

Nog wat wensen
Helemaal 'af' is het nog niet naar de beleving van de buurt, zo is er ook nog de wens om de bestrating geheel nieuw aan te leggen. Hiervoor is echter nog geen budget, waardoor de nadruk nu lag op het herstel van slechte plekken. Binnenkort volgt nog een feestelijke opening van het vernieuwde speelterrein. De gemeente heeft buurtbewoners ook gevraagd om gezamenlijk een oogje in het zeil te houden.

Foto: Betty Morsinkhof/Haaksbergen.nl

De BMW i3 is praktisch en duurzaam

TWENTE - Steeds meer Twentenaren ontdekken de elektrische auto. Het aantal elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen is de afgelopen drie jaar ruim verdubbeld. De volledig elektrische BMW i3 is één van de nieuwste en aantrekkelijkste opties voor wie fluitend de benzinepomp voorbij wil rijden.

De elektrische auto was in de beginjaren een alternatief met beperkte aantrekkelijkheid. De relatief hoge aanschafprijs, kleine actieradius en het beperkte aantal oplaadpunten maakten elektrisch rijden minder aantrekkelijk. De nieuwe BMW i3 brengt hier verandering in. Het nieuwste model met 94 Ampère-uur accu heeft een actieradius tot maar liefst 300 kilometer onder NEDC-testcondities. Dit is voldoende om vanuit Twente naar vrijwel iedere plek in Nederland te kunnen rijden en weer terug - zonder een laadpaal te hoeven zoeken. In de praktijk rijdt de gemiddelde automobilist tussen de 35 en 50 kilometer per dag.

Snel opgeladen
Dankzij de moderne batterijtechnologie in de i3 is deze ook weer snel opgeladen wanneer dit nodig is. Hierbij staat praktisch gebruik voorop: binnen enkele uren kan de auto met een standaard laadsnoer opgeladen worden. U hoeft dus niet op zoek naar een speciale laadpaal. Voor thuis is de BMW i Wallbox beschikbaar om de auto nog sneller te laden. Via het BMW ChargeNow-netwerk kan men onderweg gebruik maken van openbare laadstations.

Duurzame productie
De i3 zelf is ook duurzaam gefabriceerd, met onder meer gebruik van natuurlijke vezels, eucalyptushout en scheerwol in het interieur voor een premium uitstraling. Dankzij gebruik van lichte materialen is de BMW i3 met 1.320 kilo lichter dan de meeste auto's in dit segment, wat gunstig is voor het weggedrag.

Maak een proefrit
De BMW i3 met 94 Ampère-uur accu is verkrijgbaar vanaf 35.921 euro. Ook in 2017 profiteert u van een lage 4 procent bijtelling, waardoor dit ook voor zakelijke rijders een aantrekkelijk voertuig is. Autobedrijf Broekhuis Oost Enschede aan het Spaansland 10 nodigt u uit om zelf het genot van elektrisch rijden te ervaren tijdens een proefrit. Kijk voor meer informatie op www.broekhuisoost.nl of bel met 053-431 09 61

Foto: verkoopadviseur Fabian Hemme

Autismeweek Losser

Foto: Tabitha Sijnja

LOSSER - Van 1 tot en met 8 april wordt de landelijke NVA Autismeweek gehouden. Ook in Losser zijn er deze week activiteiten.

Landelijk zijn er ongeveer 190.000 mensen met autisme. De Buurtsportcoaches van de gemeente Losser organiseren leuke activiteiten voor deze groep, in samenwerking met voetbalvereniging AJC'96, Prosoc en de NVA, afdeling Losser.

Clinics
Op woensdag 5 april is er een Clinic Passend Voetbal voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar met ADHD, Autisme, een gedragsprobleem of een licht motorische beperking. De 12-jarige Autisme ambassadrice Jo-An Oude Bekke en een voetbalster van FC Twente Vrouwen verrichten samen met wethouder Joop Hassink om 13.45 uur de doelgerichte opening van de clinic. Locatie is AJC'96, Sportpark 't Hannekerveld in Losser. Op maandag 3 april organiseren de Nederlandse Vereniging voor Autisme Losser, de Buurtsportcoaches en voetbalaanbieder Prosoc een Kenniscafé voor alle trainers van sportverenigingen uit de gemeente Losser. Deze avond begint om 19.30 uur in het clubgebouw van AJC'96. Aanmelden via brauma@me.com. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. De avond gaat alleen door bij voldoende deelname. Woensdag 5 april is er een clinic passend voetbal voor kinderen van 6-16, vanaf 14.00 bij AJC '96.

Arboretum Poort Bulten opent schenkerij

DE LUTTE - Het Arboretum Poort Bulten in De Lutte heeft woensdag de nieuwe Schenkerij officieel in gebruik genomen. Deze nieuwgebouwde horecagelegenheid bevindt zich in de schatkamer van de natuur, Arboretum Poort Bulten.

Ook opende Natuurmonumenten/VVV Dinkeldal er deze dag officieel haar nieuwe informatiepunt NL-NOT. Beide dragen bij aan de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van het Arboretum. Dit trekt nu ook al bezoekers uit heel Twente vanwege de unieke ligging en de vele soorten bloemen en planten die hier te vinden zijn. De koppeling met een toeristisch informatiepunt en toevoeging van kleinschalige horeca waren dan ook een langgekoesterde wens.

Opening
Burgemeester Michael Sijbom van Losser verrichte woensdag de opening. Ook parkeigenaar Natuurmonumenten en oud-parkeigenaar Regio Twente waren hierbij aanwezig. Verder was er een brede groep van initiatiefnemers en vertegenwoordigers van de Provincie Overijssel. Ook deze hecht namelijk een grote waarde aan het Arboretum, een unieke voorziening met een grotere aantrekkingskracht.

Open huis
Na afloop van de opening werd een open huis gehouden. De exploitanten Bas en Marcella Vunderink staan met hun nieuwe team klaar om iedere bezoeker een warm welkom te bieden op het mooie park. De gasten voor de opening konden dan ook al even kennismaken met de leuke sfeer en de lekkere versnaperingen. De Schenkerij biedt als specialiteit onder meer een high tea aan, een geliefde activiteit in deze mooie natuur.

Nieuwe handen
De Regio Twente droeg vorig jaar Arboretum Poort Bulten over aan Natuurmonumenten. Dit gebeurde in goed overleg en in goede samenwerking met VVV Dinkeldal. Uit dit 'huwelijk' is Schenkerij Poort Bulten geboren. Mede door provincie Overijssel en gemeente Losser is dit ook hét informatiepunt voor alle trekpleisters in de omgeving van de gemeente Losser en ver daarbuiten. Het nieuwe pand is tot stand gekomen door plaatselijke ondernemers. Zo werd dit een mooie voorziening echt voor en dóór De Lutte. Een faciliteit waar men terecht trots op mag zijn.

Zwemclub Losser eert jubilarissen

LOSSER - Zwemclub Losser heeft afgelopen week vier jubilarissen geëerd.

Donderdag werden de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in clubgebouw De Hanger. Hieruit bleek dat de sportieve activiteiten stabiel waren en dat de vereniging over het algemeen zeer goed draait. Deze keer was het huldigen een bijzondere gebeurtenis. Vier leden zijn nu maar liefst veertig jaar lid van de Zwemclub Losser. Het bestuur kon Hardy Bruins, Ilona de Vries, Fred Korfage en Rudie Damhuis de zilveren pen overhandigen ter gelegenheid van dit 40-jarig lidmaatschap. De Zwemclub Losser nam ook afscheid van voorzitter Albert Struik die om gezondheidsredenen moet stoppen. Hij loodste de club door enkele zware jaren heen. Jubilaris Fred Korfage neemt de voorzittershamer over.

DTZC zoekt vakantiekrachten

TWENTE - De Twentse Zorgcentra is op zoek naar vakantiekrachten.

Met de zomer in aantocht is er altijd vraag naar mensen die diverse activiteiten over willen nemen. Vast personeel is dan immers vaak met vakantie, wat weer leuke kansen schept voor jongeren die dan juist vrij zijn. Zo is DTZC op zoek naar mensen voor diverse woon- en dagbestedingslocaties voor verstandelijk gehandicapten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor dit vakantiewerk via www.detwentsezorgcentra.nl

Inspraakavond Wijkboerderij
't Volbert

ENSCHEDE - Op donderdag 6 april wordt een inspraakavond gehouden over de toekomstige invulling van wijkboerderij 't Volbert.

In december was al een bijeenkomst van de stichting bijzondere wijkvoorzieningen Park Stokhorst, waar zo'n 50 mensen aanwezig waren. Hierbij werden diverse ideeën naar voren gebracht over de toekomst. Er blijkt met name behoefte zijn om dit om te zetten naar een ontmoetingsplek van en voor de wijk in de ruimste zin. Deze uitkomsten zijn aanleiding om nogmaals met buurtbewoners te praten. Daarnaast zullen ze op deze avond gaan onderzoeken in welke vorm omwonenden betrokken kunnen blijven bij de organisatie. De bijeenkomst wordt donderdag 6 april gehouden aan de Magnoliastraat 5 met als starttijd 19.30 uur.

Slank worden en blijven met Ladyline

ENSCHEDE - Of je nu veel of weinig wilt afvallen? Ladyline helpt jou om af te vallen, maar vooral om weer zeker te worden van jezelf. Dertig jaar geleden werd de Ladyline formule gelanceerd en heeft inmiddels haar bestaansrecht wel bewezen.

Het principe is simpel; gezonde, normale voeding gecombineerd met oefeningen in warmte, onder persoonlijke begeleiding. Ons Team in Enschede Enschedebiedt echter meer om jouw droomfiguur te kunnen bereiken. Voor het beste en snelste resultaat wordt er gekeken naar je energiebehoefte. Niet met diëten, maar met gewone gezonde voeding. Beweging is natuurlijk ook onmisbaar voor een goed resultaat. De oefeningen worden uitgevoerd in een verwarmde cabine. Voor de gladde en strakke huid is de ozon-zuurstoftherapie. Ladyline Enschede biedt ook aanvullende therapieën voor een nog mooier resultaat. Deze behandeling is hét non-operatieve alternatief voor liposuctie, om die laatste plaatselijke vetophopingen voor altijd weg te werken. Deze therapie is absoluut niet pijnlijk en uitstekend geschikt voor de buik, taille, heupen, armen, benen en knieën.
Dit is een lymfedrainage systeem, dat uitstekend helpt tegen cellulite, vocht vasthouden en vermoeide benen. Het stimuleert je stofwisseling en verbetert de bloedcirculatie. Daardoor gaat het afvallen ook gemakkelijker. Voor advies op maat kan je een vrijblijvende afspraak maken met een van de figuurspecialistes. Zij vertaalt al je wensen in een individueel arrangement.

Ladyline Enschede
Beltstraat 2
7511 JW Enschede
053 – 434 2622
www.ladyline.nl

Het beroep van makelaar Patrick Oude Egberink

TWENTE - Het beroep van makelaar; hoe rol je hier zo in? En wat doet een makelaar precies voor je? Patrick Oude Egberink van Makelaars Collectief Twente in Hengelo legt uit.

Of hij later makelaar wilde worden toen hij jong was? Ja eigenlijk wel. Maar als het me werd gevraagd dan antwoordde ik altijd brandweerman of piloot omdat ik geen zin had om aan mijn vriendjes uit te leggen wat een makelaar allemaal doet. Hoogste tijd om dat eens een keer recht te zetten.

Simpel - of toch niet?
Op het eerste gezicht lijkt het simpel. Er zijn mensen die een huis willen verkopen (voor zoveel mogelijk geld) en er zijn mensen die een huis willen kopen (voor zo weinig mogelijk geld). Als NVM makelaar begeleid en bemiddel ik voor één van beide partijen omdat anders mijn integriteit in twijfel kan worden getrokken. Het belangrijkste wat ik als makelaar te bieden heb aan zowel verkoper als koper is zekerheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid over het proces.

Waardebepaling
Voor een verkoper doen we eerst een (gratis) waardebepaling, bij opdracht gevolgd door een formele taxatie en opmeten. De wensen van de verkoper worden besproken, we geven eventueel een restyling advies en het huis wordt gefotografeerd. We overleggen over de vraagprijs en stellen een verkoopplan op. Ondertussen worden documenten en gegevens opgevraagd van o.a. het kadaster en mogelijke bestemmingsplannen. Hierna adverteren we. Bezichtigingen van belangstellenden worden ingepland, begeleid en nagebeld. We voeren de onderhandelingen over de prijs, oplevertermijn, aanpassingen en eventuele overname van roerende zaken. Als er overeenstemming over de prijs is, volgt er nog een (financieel) juridische procedure waarin de puntjes op de i moeten worden gezet in de koopakte. Natuurlijk ga ik mee naar de notaris voor een vlekkeloze overdracht die een feestje moet zijn voor beide partijen. En dat betekent ook de nodige aandacht en service nadat de transactie is gesloten. Er komt dus heel wat meer bij kijken om een huis in andere handen over te laten gaan dan de meeste mensen in eerste instantie denken. Niet dat ik dat erg vind hoor, ik doe het samen met mijn collega's van Namaco Twente met alle plezier. Makelaar word je niet, dat ben je.

Patrick Oude Egberink
NVM makelaar Namaco Twente

Kristallen Klankschaalreis en hartmeditatie

ENSCHEDE - Op dinsdag 4 april neemt Elly Groot je mee op een ontspannende en innerlijke klankreis met kristallen klankschalen en hartmeditatie.

De 10 klankschalen bespeelt Elly intuïtief. Ervaar de ontspannende werking zelf. Neem zelf een yogamatje, luchtbedje of tuinkussen mee op om te liggen en sokken en een dekentje voor extra warmte. U bent welkom op dinsdag 4 april van 19.30 tot 21.30 uur in landgoed Algoed aan de Burgemeester Stroinkstraat 411 in Enschede. Deelname kost 17,50 euro. Aanmelden kan via info@crystalyoga.nl / 06-45633867 of kijk op www.crystalyoga.nl

Open dag Scouting Han Jordaan

HAAKSBERGEN - De Scouting Han Jordaan in haaksbergen organiseert op zondag 2 april een open dag.

De Scouting Han Jordaan werd 70 jaar geleden opgericht vanuit een padvindersgroep die in 1928 ontstond. De open dag wordt gehouden van 11.00 tot 15.00 uur in 't Varick aan de Ten Vaarwerkstraat 51. Naast diverse knooptechnieken leer je bij Scouting Han Jordaan om te gaan met mes en bijl, een kampvuur te maken, kun je spelen met de kabelbaan, is er jaarlijks een kamp en zijn er mogelijkheden om te knutselen en spelletjes te spelen.
De welpen, bestaande uit kinderen van 5 tot en met 11 jaar komen elke maandagavond samen en de scouts (11 tot en met 15 jaar) op vrijdag. Maar ook buiten deze leeftijdscategorieën is het mogelijk om actief te zijn bij Scouting Han Jordaan. Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Lianne Mentink (06-2817 2882 of info@scoutinghanjordaan.nl) of een kijkje te nemen op de website www.scoutinghanjordaan.nl.

Engelse Mijlenloop goed verlopen

HAAKSBERGEN - De jaarlijkse Engelse Mijlenloop was afgelopen weekend weer erg gezellig.

Lopers konden op deze 23-ste editie weer ekiezen voor de 5 of 10 Engelse mijl. Nieuw dit jaar was de jeugdloop van twee kilometer. Het parcours van de loop werd dit jaar wat aangepast, onder meer door twee ker de rondweg over te steken, een organisatorische uitdaging.

Twente Airport weer geopend

ENSCHEDE - We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het dan eindelikj zo ver: er kan weer gevlogen worden op Twente Airport.

Op het moment van verschijnen van deze krant wordt op donderdag 30 maart de luchthaven feestelijk heropend. Dit is mogelijk door het nieuwe luchthavenbesluit, waarmee de vliegactiviteiten niet langer onder Defensie vallen maar de Provincie Overijssel het bevoegd gezag op zich neemt.

Iedereen welkom
Sinds de sluiting van de vliegbasis mocht alleen een relatief selecte groep gebruikers de luchthaven gebruiken. Met de opening als civiele luchthaven zijn er ook reguliere vluchten mogelijk zoals zakenvluchten of gewone particulieren die met hun vliegtuig naar Twente komen. In overleg met onder meer omwonenden, bedrijfsleven en milieuorganisaties zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik van de luchthaven.

Opening
Voor de opening vandaag is een kort programma opgesteld. Het markeert immers een belangrijke volgende stap in de rijke geschiedenis van de luchthaven. Voor de opening komen ook diverse bijzondere vliegtuigen naar Twente. Twente Airport nodigde ook tien vliegtuigspotters uit om hierbij aanwezig te zijn.

Bedrijvigheid
De afgelopen tijd werd er al beperkt gevlogen ten behoeve van diverse bedrijvigheid. Zo werden onlangs al testen uitgevoerd met een Airbus A400M transportvliegtuig.

Kampioenschap voor Enschedese Boys

ENSCHEDE - Afgelopen zaterdag hebben de Enschedese Boys onder 17 het kampioenschap gepakt. De jongemannen reisden af naar het sterke Sportlust Glanerbrug, waar het kampioenschap in de tweede klasse op hun lag te wachten.

Na een goede peptalk door de coach kon de wedstrijd beginnen. Sportlust begon fel aan de wedstrijd maar dankzij een ijzersterk elftal en een uitstekende keeper bleef het lang 0-0. Naarmate het einde van de eerste helft naderde waren de kansen gelijk verdeeld, veel goede aanvallen en uitstekende reddingen aan beide kanten. In de rust werd benadrukt dat als de jongens dit kampioenschap vandaag binnen wilden halen dat ze nog een tandje bij moesten zetten. Na rust creëerde de ploeg van Imbrogiano veel kansen, alleen werd het net niet gevonden. Na een schitterende aanval en aansluitende solo van Alkan kwam de 0-1 op het scorebord. Dit was een opluchting voor de jongens in het veld maar ook voor het meegereisde publiek. 10 minuten daarna begint Can een avontuur op het middenveld, passeert enkele spelers en stormt rechtstreeks op de keeper af, een goede schijnbeweging en ook hij vind het net, de verlossende 0-2 verschijnt op het scorebord. Met nog 10 minuten te spelen mag de ploeg dit niet meer uit handen geven en zetten allemaal een tandje bij om in balbezit te blijven. Na 85 minuten fluit de scheidsrechter dan eindelijk af en de jongens van Enschedese Boys JO-17 zijn kampioen van de 2e klasse, en hopen dit seizoen af te maken als de ongeslagen kampioen.
Het kampioensfeest word flink gevierd op het veld en aansluitend in de eigen kantine!
Vechtlust, strijd en sportiviteit staat het hele seizoen al centraal voor jullie, afgelopen zaterdag hebben jullie laten zien dat jullie de terechte kampioen zijn.

Met Netto Tank naar
Formule1 Franchorchamps

ENSCHEDE - Liefhebbers van de Formule1 kunnen bij Netto Tank hun hart ophalen. Tanken, zelf racen en misschien zelfs wel naar de Formule1 van Franchorchamps. Netto Tank laat de adrenaline door je lijf gieren.

Nu de kop eraf is van het nieuwe raceseizoen raakt Nederland weer helemaal in de ban van Max Verstappen en kruipen de racefanaten het liefst in de huid van onze grote held. Dat kan met de spectaculaire actie ‘Tank to the Max’ van Netto Tank in samenwerking met de Kartbaan OIdenzaal. Hoofdprijs: entreekaarten voor de F1 van Franchorchamps voor 2 personen.

Prijzen
Wie minimaal 20 liter brandstof tankt bij één van locaties van Netto Tank ontvangt naast de tankbon een kortingsvoucher ter waarde van 4,-- euro voor de Kartbaan van Oldenzaal. Om mee te doen aan de Tank to the Max kart-competitie over 4 kwalificatie kun je inschrijven op www.nettotank.nl. De beste 4 rijders van elke kwalificatie gaan door de naar de finale en racen om twee kaarten voor de F1 van Franchorchamps. De tweede prijs is een abonnement op de Kartbaan Oldenzaal en de derde prijs een Max Verstappen fanpakket.

Actie
De actie is geldig tot en met zondag 30 april 2017. Op de FB pagina van Netto Tank vind je alle informatie. Wellicht eindigt het Tank to de Max avontuur voor jou op 27 augustus in het Belgische Spa.

Foto: Eigenaar Peter Bult (links) van de Kartbaan Oldenzaal en Rutger Hulshof van Netto Tank laten de liefhebbers 'Tank to the Max' een beetje in de huid kruipen van onze grote

raceheld.

Open dag Scouting Han Jordaan

HAAKSBERGEN - De Scouting Han Jordaan in haaksbergen organiseert op zondag 2 april een open dag.

De Scouting Han Jordaan werd 70 jaar geleden opgericht vanuit een padvindersgroep die in 1928 ontstond. De open dag wordt gehouden van 11.00 tot 15.00 uur gehouden in 't Varick aan de Ten Vaarwerkstraat 51 in Haaksbergen. Het is dan ook mogelijk om zelf de uitdaging aan te gaan op verschillende gebieden. Naast diverse knooptechnieken leer je bij Scouting Han Jordaan om te gaan met mes en bijl, een kampvuur te maken, kun je spelen met de kabelbaan, is er jaarlijks een kamp en zijn er mogelijkheden om te knutselen en spelletjes te spelen.
De welpen, bestaande uit kinderen van 5 tot en met 11 jaar komen elke maandagavond samen en de scouts (11 tot en met 15 jaar) op vrijdag. Maar ook buiten deze leeftijdscategorieën is het mogelijk om actief te zijn bij Scouting Han Jordaan. Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Lianne Mentink (06-2817 2882 of info@scoutinghanjordaan.nl) of een kijkje te nemen op de website www.scoutinghanjordaan.nl.

Streekproductenmarkt blijft in Losser

LOSSER - De Losserse streekproductenmarkt zal ook de komende jaren blijven. Het Losserse college van B&W gaat akkoord om dit ook de komende jaren voort te kunnen zetten.

De markt wordt al sinds 2015 gehouden als de Boerenmarkt Losser. Deze wordt iedere laatste zaterdag van de maand gehouden aan de Brinkstraat in Losser. Deze 'gezelligste boerenmarkt van Twente' is sindsdien gegroeid qua bezoekers en verkopers.

Gedoogconstructie
Tot nu toe was het houden van de markt mogelijk dankzij een gedoogconstructie. Dit omdat het succes van de markt zeker niet gegarandeerd was bij de oprichting, waardoor de gemeente nog geen hardere besluiten wilde nemen. Nu de markt zichzelf ruimschoots heeft bewezen is het tijd om dit formeel vast te leggen.

CML
De gemeente Losser heeft een goede oplossing gevonden. Het Centrum Management Losser zal zorgen voor de exploitatie van de boerenmarkt. De gemeente sluit hiervoor een gebruiksovereenkomst af met CML voor de locatie op de Tyerstraat en Brinkstraat. Afgelopen zaterdag tekende de gemeente deze afspraken met de vertegenwoordigers van het Centrum Management Losser.

Diversiteit
De markt heeft nu ongeveer 25 deelnemers per keer met een grote diversiteit. Dit loopt uiteen van een ambachtelijk slager, een wijngaard, jammaker tot houtartikelen en chocolade. Allemaal producten die gemaakt zijn op basis van Twentse ingrediënten en inspiratie. De markt verwacht de komende jaren nog uit te kunnen breiden, zowel qua deelnemers als bezoekers. Er zijn dan ook nog zeker plaatsen beschikbaar voor ondernemers.

Ook elders succes
De markten met lokale en regionale streekproducten zijn de afgelopen jaren sterk in opkomst in Twente. Hierbij blijkt met name het aangaan van een verbinding met een ander evenement een goede zet. Zo kennen ook Denekamp en Tubbergen al enige tijd een succesvolle streekproductenmarkt. Deze valt dan veelal samen met bijvoorbeeld een koopzondag of een cultureel evenement zoals Kunsten Op Straat.

Voorjaarsconcert KLUS in Enschede

ENSCHEDE - Drie muziekgroepen houden op zaterdag 8 april een voorjaarsconcert in het Bonfhoeffer College in Enschede

KLUS is een samenwerkingsverband tussen de volgende drie verenigingen: KL= Koninklijke (Enschedese) Leo Harmonie, U = Muziekvereniging Unisson Boekelo en S = Muziekcorps der voormalige Schutterij. Dit samengestelde orkest verzorgt op zaterdagavond 8 april een zeer gevarieerd voorjaarconcert. U bent van harte welkom in het Bonhoeffer College aan de Geessinkweg in Enschede, met aanvang om 20.00 uur. Entree is een vrije gift.

Proef het voorjaar
Naast het optreden van het orkest verzorgt ook de percussie- slagwerkgroep een spetterend optreden met onder meer de werken Holiday for drums en Dangel Line. Proef het voorjaar met herkenbare nummers en een gevarieerd repertoire zoals: 'Can't take my eyes off you' van Grewe-Gudio, een liefdesliedje vertolkt door de popband Boys Town Gang of laat u meevoeren door de mooie Afrikaanse klanken van El Bimbo van Naohiro Iwai, de Mars Arnhem herinnert aan de geallieerde opmars in 1944. Folkert Buis, dirigent van Unisson Boekelo componeerde: The Hero with a thousand face, muziek die ons samen met de held meevoert door de wereld.
Happy Togehther en The Saint and the City staan ook op het programma. De zaal opent om 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.

Voetverwendag bij Medisch Centrum de Kievit in Hengelo

HENGELO - Zaterdag 1 april 2017 organiseert Kievit Schoenen wederom de 'Voetverwendag'. Van 11.00 uur tot 16.00 uur kunt u bij Medisch Centrum de Kievit in Hengelo uw voeten laten verwennen.

De voetverwendag is gratis en zonder opgave te bezoeken bij Medisch Centrum de Kievit aan de Sabina Klinkhamerweg 10 in Hengelo. Tijdens de voetverwendag is alle voetexpertise aanwezig.

Specialisten
Zo zijn er specialisten op het gebied van podotherapie, kunt u advies krijgen van de orthopedisch adviseur, is er een huidtherapeut aanwezig die u definitief van uw schimmelnagels af te helpen en is er de mogelijkheid om schoenadvies op maat te krijgen.

Loopanalyse
Daarnaast is er in Medisch Centrum de Kievit de gelegenheid om een gratis loopanalyse te ondergaan. Door middel van een geavanceerd systeem genaamd WalkEye is precies vast te stellen hoe u loopt. Hierdoor komen mogelijke klachten nauwkeurig in beeld, om zo een optimaal advies te geven. Kortom alle ingrediënten om uw voeten eens lekker te laten verwennen.

Kom langs
Medisch Centrum De Kievit is te vinden aan de Sabina Klinkhamerweg 10 in Hengelo en u bent welkom van 11.00 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie op: www.mcdekievit.nl

Theatergroep De Verstrooiers in De Kappen

HAAKSBERGEN – Theatergroep De Verstrooiers zal op vrijdag 8 april de première spelen van de musical 'Ja Zuster, Nee Zuster'. Zij staan in theater De Kappen op de planken met dit stuk van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.

Wie wat ouder is, koestert ongetwijfeld mooie en warme herinneringen aan de televisieserie. De belevenissen van de bewoners van Rusthuis Klivia kluisterden in de jaren zestig bijna heel Nederland aan de buis.

Nieuw leven
Theatergroep de Verstrooiers is er onder de energieke leiding van regisseur Bart Peeters Weem in geslaagd om de karakters nieuw leven in te blazen. ???????Zuster Klivia en inbreker Gerrit maken allerlei avonturen mee met de bijzondere bewoners in Rusthuis Klivia! En natuurlijk krijgen zij het regelmatig aan de stok met de vervelende Boze Buurman Boordevol. Want rustig is het zeker niet in het rusthuis.

Muziek
???????De Verstrooiers laten je ook weer genieten van de muziek van Harry Bannink: Je krijgt meteen zin om mee te zingen met klassiekers als 'M'n Opa', 'De kat van Ome Willem', 'Duifies' en 'De Twips'. Dus spring in een rijtuigie of op de step en kom naar het theater voor 'Ja Zuster, Nee Zuster'.
Kaarten à 17,50 euro zijn in de voorverkoop te verkrijgen via Theater De Kappen, Sterrebosstraat 2 in Haaksbergen. Bel 053 - 573 02 50, bezoek de website www.dekappen.nl of ga naar de theaterkassa, dagelijks van 08.30 tot 12.30 uur.

Bieb Enschede helpt met belastingaangifte

ENSCHEDE - Hoe doe ik digitaal mijn belastingaangifte? Hoe kan ik een jaaropgaaf krijgen van mijn uitkering? Hoe moet ik digitaal iets regelen bij mijn bank? Voor veel Enschedeërs een koud kunstje, maar lang niet voor iedereen.

Voor Enschedeërs die graag wat hulp willen krijgen op dit vlak organiseert de bibliotheek regelmatig cursussen. In april kunt u daarnaast gebruik maken van het Belastingspreekuur. Op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bent u welkom in de bibliotheek aan de Pijpenstraat voor hulp met uw aangifte. Dit gaat op afspraak. Mail naar of bel 053-4804804. Ondersteuners van Alifa en Seniorweb verzorgen de daadwerkelijke hulp. Het gaat hierbij om ondersteuning bij het invullen, niet het invullen zelf. Wie zelf aangifte of een aanvraag wil doen, kan hiervoor gebruik maken van de gratis faciliteiten in de Bibliotheek Enschede.

Palmpasenoptocht in Losser

LOSSER - Op Palmzondag, 9 april, wordt de Palmpasenoptocht georganiseerd.

Er wordt om 14.00 uur gestart met een Oecumenische Viering in de Heilige Maria Geboortekerk, met medewerking van Pastor Berbée en Ds. Hennie Marsman. Waarna er onder de muzikale klanken van Muziekvereniging "Kunst en Strijd" en in samenwerking met muziekvereniging "De Tukkers" de kinderen met hun Palmpasen stok een korte ronde door het dorp zullen maken. Het eindpunt van de optocht is bij Winkelcentrum De Brink. De route van de Palmpasenoptocht begint bij de Heilige Maria Geboortekerk, gaat via de rotonde richting de Lutterstraat, vervolgens naar de tuinen van Oldenhove, via de Teylerstraat en Brinkstraat weer richting het winkelcentrum De Brink. waar de tocht eindigt.

Kom eten voor de wedstrijd bij FC Twente!

ENSCHEDE - Het Supportersrestaurant van het FC Twente Museum zal voor de PSV- en NEC thuiswedstrijden weer een supportersmenu aanbieden.

Vanaf 15,- kun je tussen de clubgeschiedenis voor een wedstrijd genieten van mega schnitzels bij PSV-thuis en onbeperkt spareribs bij N.E.C.-thuis. Reserveer snel via kaartverkoop.fctwente.nl
FC Twente – Go Ahead Eagles. Zondag 2 april speelt FC Twente in De Grolsch Veste tegen Go Ahead Eagles, aanvang 16.45 uur. Kaarten voor de wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €17,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en in de Fanstore.

FC Twente – PSV
Donderdag 6 april speelt FC Twente tegen regerend landskampioen PSV. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in De Grolsch Veste. Kaarten voor de wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €27,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en in de Fanstore.