Hart van Enschede - Haaksbergen

15 februari 2019

Hart van Enschede - Haaksbergen 15 februari 2019


Gemeente wijst horeca op eigen verantwoordelijkheid

ENSCHEDE - Pas wanneer je 18 bent mag je alcohol drinken. Een relatief simpele regel, toch? In 2014 werd de alcoholleeftijd verhoogd van 16 naar 18 jaar, met als doel om het drinken bij de jeugd uit te bannen. In de praktijk blijkt het nog soms gemakkelijk aan drank te komen. De gemeente Enschede wil hier werk van maken.

Naast de handhaving bij slijters speelt ook de horeca een belangrijke rol om de jeugd bij alcohol wet te houden. Dit lukt nog onvoldoende. Op 6 februari kwamen de gemeente en dertig horeca-ondernemers bijeen om te te praten over betere handhaving. De gemeenteraad stelt 40.000 euro per jaar extra beschikbaar voor het handhaven van deze regels. Onderzoeksbureau Objectief zorgt dan voor de begeleiding van dit project.

Controle
Onder de noemer Naleving NIX18 worden deelnemende horecabedrijven vier keer per jaar gecontroleerd. Deze bedrijven kunnen dan ook gebruik maken van een trainingsprogramma. Dit is er op gericht om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bij het herkennen van minderjarige drinkers. Jongeren zijn er opmerkelijk goed in om toch aan drank te komen, ook in de horeca. Onder meer door oudere vrienden drank te laten halen, valse identiteitskaarten te gebruiken of polsbandjes te wisselen. Daarnaast is er helaas ook gewoon personeel dat niet goed genoeg controleert of zelfs opzettelijk toch drank verstrekt. Projecten van deze aard elders in het land tonen aan dat bedrijven zo nog beter kunnen handhaven op dit probleem. Horeca-ondernemers die deel willen nemen aan dit project kunnen kijken op de gemeentelijke website: www.enschede.nl/nix18

Boetes
Zowel jongeren die met drank betrapt worden als de verstrekkers van drank riskeren boetes. Zo krijgen jongeren tussen de 12 en 16 jaar die met drank betrapt worden een boete van 45 euro, 16 en 17-jarigen krijgen 90 euro boete. De boetes voor horeca-ondernemers die betrapt worden bij het schenken aan tieners riskeren fiks hogere boetes van zo'n 700 tot mogelijk 5.000 euro. Hier moet dan een duidelijk signaal van uitgaan dat drinken voor minderjarigen niet mag.

Alle kinderen moeten mee kunnen doen in Enschede

ENSCHEDE - Alle kinderen moeten mee kunnen doen en leuk op kunnen groeien in Enschede. Toch is dit een stukje lastiger wanneer je ouders een klein inkomen hebben. De gemeente moedigt daarom mensen aan om gebruik te maken van de mogelijkheden zoals het kindpakket.

Een sport beoefenen, mee op leuke schoolreisjes of muziekles volgen. Allemaal dingen die horen bij het opgroeien, maar die zeker met een klein inkomen niet vanzelfsprekend zijn. Toch is dit een belangrijk aspect van meedoen in de samenleving. Kinderen die dit door een laag inkomen van hun ouders moeten missen, lopen kans op sociale uitsluiting. Gelukkig zijn er naast de gemeente ook diverse andere organisaties die zich actief inzetten om kinderen te helpen. Op www.enschede.nl/kindpakket staat een overzicht van de vele ondersteunende mogelijkheden. In Enschede heeft ongeveer 1 op de 20 huishoudens moeite om iedere maand financieel rond te komen. De vaste lasten zijn immers steeds duurder, waardoor er voor de leuke extra's helemaal niets over blijft.

Veel mogelijk
De hulp die minima-gezinnen kunnen ontvangen is erg divers; zo kunt u financiële steun krijgen voor het lidmaatschap van een sportclub voor uw kind, muzieklessen maar ook bijvoorbeeld een nieuwe fiets of laptop voor school. Sommige steun komt in natura. De meeste organisaties kijken hierbij naar het inkomen van de ouders. In de meeste gevallen komt men in aanmerking voor regelingen wanneer het gezinsinkomen lager is dan 120 procent van het bijstandsniveau. Deze marge en hoe men een bijdrage aan kan vragen lopen wel uiteen van organisatie tot organisatie.

Schaamte
De gemeente benadrukt dat er geen schaamte nodig is om gebruik te maken van deze regelingen. Toch zijn lang niet alle minima-gezinnen bekend met deze regelingen of er heerst nog een zekere drempelvrees. Dit is nergens voor nodig; aanvragen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid afgehandeld en de ondersteuning is een mooie uiting van brede maatschappelijke betrokkenheid door de vele organisaties en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Jaargang: 9 • Nr 320• Wk 07

Nieuwe uitdaging voor Twentse mountainbikers en wandelaars

Foto: Cor van Rijnsoever

ENSCHEDE - Afgelopen zaterdag zijn de mountainbikeroute en het wandelpad 'Skiheuvel Het Rutbeek' officieel geopend. Benno Brand, voorzitter Vrijetijdseconomie van Regio Twente en wethouder Niels van den Berg van Enschede zorgden voor een spectaculaire opening op de fiets.

"Een prachtige route voor alle mountainbikers uit Twente", benadrukte Benno Brand. Na deze feestelijke opening was het tijd voor de twee mountainbikeclubs uit Haaksbergen en Enschede om de route met 40 kombochten te trotseren. Vervolgens werden er MTB-clinics voor de aanwezige mountainbikers verzorgd door AWA Outdoor.

Sportieve jeugd
De energieke jeugdgroepen van mountainbikeclubs Haaksbergse Toer- en Fietsclub (HTFC) en de Enschede Wielervereniging Het Oosten gingen de fiets op voor deze uitdagende clinics. De uitdagende clinics passen bij het karakter van 'Skiheuvel Het Rutbeek'. Een unieke locatie voor een mountainbike route van wel 160 hoogtemeters. Begin 2018 hebben Het Rutbeek (onderdeel van Regio Twente) en Skicentrum Moser in Enschede de handen ineen geslagen. Samen met collega's van Routenetwerken Twente (ook onderdeel van Regio Twente) en vrijwilligers werd de route onlangs gerealiseerd. Naast de mountainbike route is een wandelpad aangelegd. Met een uitzichtpunt 57 meter boven NAP. Dit geeft een prachtig uitzicht over de regio.

Vrijspraak: 'Bewegen'

Dat bewegen goed voor ons is, weten we allemaal wel. Toch valt het een groot aantal mensen zwaar om in beweging te komen. Iedereen heeft het druk met werken, kinderen, sociale contacten, sociale media en het sporten schiet er dan bij in.

In januari de bekende opleving aan de goede (sport)voornemens, maar ook vaak na enkele weken alweer de constatering dat het vooral voornemens waren. Sporten is overigens niet voor iedereen een moeten. Sommige mensen vinden het juist verschrikkelijk om niet te bewegen. Een dag niet gesport is een dag niet geleefd, is hun mantra. Het sporten is mij niet met de paplepel ingegoten. Ik was wel lid van de turnvereniging en later ging ik op Jazzballet en stijldansen, maar verder dan één maal per week trainen kwam ik niet. Later ben ik lid geworden van de sportschool, maar eigenlijk vind ik het fitness gebeuren geen bal aan. De groepslessen daarentegen vind ik dan wel weer leuk. Vooral de danslessen. Maar na je 40e red je het daar niet mee, helaas, is mijn ervaring. Vorig jaar dus toch maar eens de stoute (hardloop)schoenen aangetrokken. Eerst maar eens een beetje proefgedraaid met hardloopapp Evy. Kijken of ik het überhaupt wel leuk vond, voordat er duur schoeisel aan te pas zou komen. En wonder boven wonder: ik vind het leuk! Ik ga letterlijk stapje voor stapje vooruit, in mijn eigen tempo. En dat komt mij ook weer van pas in mijn werk als letselschadeadvocaat. Mijn cliënten zijn vaak bang om te bewegen. Maar met whiplashachtige klachten is het juist goed om in beweging te komen. Ik kan uit ervaring spreken, dat je je goed voelt na beweging en vertel mijn cliënten dat je lichaam meer aankan dan je wellicht denkt. Zodra er -onder begeleiding- gesport wordt, voelen mijn cliënten zich vaak beter en zien zij de toekomst vaak weer een stuk positiever. Als dan ook de aansprakelijke verzekeraar nog eens bereid is om hierin te investeren, zeg ik: win-win!

Corina van Assen is mede-eigenaar van RP Advocatuur in Enschede. Zij behandelt zaken op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en letselschade. Daarnaast is zij werkzaam als tekstschrijver. Voor Hart van Enschede verzorgt zij de maandelijkse column Vrijspraak.

Column

Provincie

In de Tubantia van afgelopen zaterdag stond een analyse van de kandidatenlijsten van de 13 partijen, die deelnemen aan de provinciale verkiezingen in Overijssel van 20 maart aanstaande. Daarbij werd gekeken naar de woonplaats van de kandidaten en wat blijkt; het aantal uit Twente afkomstige kandidaten is ver beneden peil; 44,2 procent van de kandidaten woont in Twente, terwijl 54,2 procent van de bevolking van Overijssel Twents is.

Conclusies verbinden de journalisten niet of nauwelijks aan die getallen, terwijl cijfers op zich geen betekenis hebben. Je moet er iets mee kunnen, anders is een getal, een getal. Niet meer. De suggestie is natuurlijk, dat een statenlid harder loopt voor zijn eigen regio, dan voor de andere regio's. En dat zou ik wel graag eens onderzocht willen zien

Want er zijn natuurlijk wel aardige vragen hierover te bedenken, zeker met het oog op de komende verkiezingen. Misschien komen de schrijvers er later op terug. Bijvoorbeeld over het rare stelsel van getrapte verkiezingen, waarbij de pas gekozen PS-leden op hun beurt de leden van de Eerste Kamer kiezen. Die kun je ook gewoon uitrekenen, want elk statenlid stemt op haar of zijn eigen partij. Een foute stem kan desastreus zijn voor de meerderheid in de Eerste Kamer van de zittende regering. En dat is lastig, want de Kamer van Herziening wil nog weleens dwarsliggen. En daar zijn ze inwendig wel een beetje trots op.
Nu heb ik veel voor en bij provincies gewerkt en toch bleef het doel van provincies niet altijd even duidelijk. Een gemeente staat dichter bij de burger en heeft enkele zeer concrete taken. Wat ik voelde bij de provinciale besturen was de tegenstelling stad – platteland. De steden waren en zijn politiek gezien meer rood dan het platteland. Zeg maar, PvdA in de stad en CDA voor het platteland. Dat is in Overijssel altijd zo geweest, vandaar de geringe belangstelling in de steden voor de provinciale verkiezingen, hetgeen weer leidt tot relatief meer stemmen op het CDA.Want de CDA-stemmer is van oudsher een trouwe kiezer. En laten we eerlijk zijn, voor de steden is vooral het geld van het rijk, verdeeld door de provincies van belang.
Het probleem van de provincie is het imago en de profilering. De onbekendheid bij het publiek is een doorn in het oog van de provinciale bestuurders. Aan de andere kant is het niet altijd slecht een beetje in de schaduw te opereren. Het neerschieten van edelherten in Flevoland is een provinciale aangelegenheid en ik durf er om te wedden, dat ze liever op een andere manier in het nieuws zouden willen komen. Waar de problemen komen is bij de toezichtfunctie van de provincie op de gemeente. Ik zou me kunnen voorstellen dat veel strenger naar de financiële positie van gemeenten wordt gekeken. Want ik vind dat ook de provincie daarin een zekere verantwoordelijkheid heeft, al was het alleen maar aan de burger van de provincie. Of mogen die alleen maar betalen en een vakje rood maken. Praat daar eens over tijdens deze verkiezingscampagne.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

TWENTE - De voorjaarsvakantie is komende week weer. Veel gezinnen gaan er een paar dagen op uit voor een korte vakantie.

Ook inbrekers weten dit maar al te goed; gedurende de voorjaarsvakantie is dan ook altijd een piekmoment zichtbaar qua inbraken. Om een inbraak te voorkomen kunt u zelf veel doen. Zo is het in ieder geval goed om vakantieplannen niet op internet te plaatsen maar juist wel de buren te attenderen. Zij kunnen dan een oogje in het zeil houden en post weghalen bij de voordeur. Zo maakt de woning een bewoonde indruk, waardoor de kans op een inbraak minder is.

Sluiten
Ook is het belangrijk om altijd goed de woning af te sluiten, inclusief ramen, ook op hogere verdiepingen. Dieven kunnen ook handig gebruik maken van bijvoorbeeld afvalbakken, ladders en tuinmeubilair om bij een bovenraam naar binnen te sluipen. Het gebruik van tijdschakelaars voor verlichting zorgt eveneens voor het afschrikken van inbrekers. Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt, bel dan direct met 112. Zo is de pakkans bij inbraken groter.

Regiotaxi stapt af van betaling per zone

Foto: Suzanne Van Gaale

TWENTE - Regiotaxi Twente zorgt voor het vervoer van deur tot deur in een groot deel van Twente. In tegenstelling tot het reizen per bus wordt bij gebruik van de Regiotaxi betaalt per zone en niet per kilometer.


Vanaf 1 maart gaat dit echter veranderen. Dan betaalt u het opstaptarief van € 0,96 en vervolgens € 0,197 per afgelegde kilometer. Het zijn dezelfde tarieven als die in het openbaar vervoer gelden en u betaalt dus alleen voor het daadwerkelijke gebruik van de Regiotaxi.

Eerlijker
Per gereisde kilometer betalen is eerlijker. Met betaling per zone kon het zomaar zijn dat u voor een rit van zes kilometer evenveel betaalde als een ander voor een rit van bijvoorbeeld 10 kilometer, omdat het afhankelijk was van de zone-indeling. Nu gaat iedereen voor dezelfde afstand evenveel betalen.

Ga voor informatie over de nieuwe regeling en Regiotaxi Twente naar www.regiotaxitwente.nl.

Maandag 18 feb 10:00 uur

Smee kuijern is nit hetzelfde
as smee communiceren.

Ondernemers bijeen in de stoomtrein

HAAKSBERGEN - Mensen willen vooral iets betekenen voor anderen en bedrijven bestaan om de wereld beter te maken. Dat is de visie achter de betekeniseconomie. Tijdens de relatiebijeenkomst Betekenisvol op reis van Olympia op vrijdag 25 januari jongstleden gingen ruim 65 ondernemers in de stoomtrein in gesprek over werk van maatschappelijk belang: werk dat ertoe doet.

Bij de unieke, sfeervolle locatie Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen ontmoetten Achterhoekse en Twentse ondernemers elkaar voor een middag betekenisvol ondernemen. Na een heerlijke lunch lichtte Kaj Morel de uitgangspunten van de betekeniseconomie toe en hoe ondernemers deze in de praktijk kunnen brengen. De betekeniseconomie stelt het belang van de gemeenschap voorop, vertelt de lector, eigenaar van de Zaak van Betekenis en auteur van het boek Tijd voor de betekeniseconomie. Het gaat uit van gewetensvol handelen en de wil van mensen iets te betekenen voor anderen. Waar de huidige economie de op zichzelf gerichte mens centraal stelt, stelt de betekeniseconomie de op de ander gerichte mens centraal. Het gaat om de manier waarop je kijkt naar mensen en de gemeenschap. Dat heeft gevolgen voor de rol van bedrijven, de manier van zakendoen en hoe je waarde definieert. Groei in omzet is dan niet je primaire doel, dat is een resultaat van betekenisvol ondernemen. Hiermee kun je het verschil maken! Olympia wil als organisator van deze middag de betekeniseconomie stimuleren in de regio.

Nostalgische treinrit
De ondernemers kregen deze middag de ruimte om te reageren en met elkaar van gedachten te wisselen. Ze stapten voor een nostalgische treinrit van Haaksbergen naar Boekelo in een historische stroomtrein. Wanneer de locomotief al stomend in beweging komt, worden de ondernemers door Kaj Morel uitgedaagd om na te denken over de spelregels van de betekeniseconomie en de wijze waarop zij daar binnen hun bedrijf invulling aan kunnen geven. Hoe kun je anders denken, anders organiseren en anders doen? Dat heeft iedereen deze middag aan den lijve kunnen ervaren. Een handig hulpmiddel hierbij waren de stellingen uit het Betekenisspel. Tijdens de aansluitende borrel werd in het museum volop nagepraat en zijn kennis en ideeën uitgewisseld.

Vier je vakantie bij FC Twente!

ENSCHEDE - In de voorjaarsvakantie organiseert de FC Twente diverse leuke activiteiten voor de jongste supporters. Heb jij nog geen plannen voor de vakantie? Geef je dan snel op.

Wil jij een kijkje achter de schermen in De Grolsch Veste? Dat kan in de voorjaarsvakantie. Jij ziet de kleedkamer en kan het gras bijna aanraken. Ben jij benieuwd? Meld je dan aan voor de inlooptour op 20 februari (13.00 uur). Ook staat er op vrijdag 22 februari weer een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven op het programma, aanvang 20.00 uur. Kaarten voor Kidsclub- en Young Reds-leden zijn beschikbaar vanaf € 7,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen FC Eindhoven heb je geen Clubcard nodig. De Fanstore is natuurlijk in de voorjaarsvakantie op doordeweekse dagen geopend. Kom tijdens de vakantie gezellig naar de Fanstore om bijvoorbeeld jouw FC Twente shirt te scoren of eens te kijken in het officiële FC Twente Museum. Gedurende de voorjaarsvakantie zijn er ook diverse aanbiedingen in de Fanstore te vinden. Kijk op: fctwente.nl/voorjaarsvakantie.

Zoek het voorjaar!

ENSCHEDE - IVN Enschede organiseert op 22 februari een vroege voorjaarswandeling in de omgeving van het Rutbeek.Verlangt u ook zo naar de zon en de lente? Helaas, de zon kunnen we niet voor u regelen, wel kunnen we samen de aankomende lente in de natuur beleven.

Tijdens deze vroege voorjaarswandeling in het afwisselende buitengebied van Enschede gaat u samen met een IVN natuurgids op zoek naar eerste tekenen van de lente. Kijk eens hoeveel uitlopende knoppen er al zijn! En wie weet wat we verder nog op ons pad tegenkomen. Misschien zien we zelfs al trekvogels. Onze enthousiaste gids zal u er graag op attenderen. Neem daarom ook een verrekijker mee.

Historie
Tevens zal hij uitgebreid vertellen over de cultuurhistorie van het gebied en het huidig gebruik van een deel van de Rutbeek. In deze periode van het jaar is de structuur van het gebied namelijk goed zichtbaar. Stevig schoeisel is aan te bevelen. Loop mee op vrijdagmiddag 22 februari. ?Tijd: 14.00 uur tot ca. 16.00 uur.? Startpunt: ingang van Buitencentrum De Voshaar ?Locatie: aan de Oude Boekelerdijk kruising Snuversdijk Enschede. Deelname: gratis. Vrije gift mogelijk.

Judoka Rico Poppinghaus grijpt in Italië naast brons

ENSCHEDE - De Enschedese judoka Rico Poppinghaus (-50 kg) schitterde zaterdag tijdens zijn debuut op de Cadet European Judo Cup in het Italiaanse Follonica.

Het lid van Stichting Judosport Oost bleek uitstekend in vorm en liet zien goed mee te kunnen komen met de sterke buitenlandse tegenstanders. Uiteindelijk greep hij op dit vooraanstaande Europese circuit net naast het brons. De dag begon vroeg voor Rico, al kwam hij pas de 26e partij in actie. Zijn eerste partij won hij overtuigend van Fichtenbauer uit Oostenrijk. Iets later in de derde ronde versloeg hij Manferlotti uit Italië met een schouderworp. In de kwartfinale gooide de Tukker de Italiaan Polmo met Sode tsuri komi goshi en wordt de partij met sankaku afgerond. Een plek in de halve finale was de welverdiende beloning. Daar trof Rico de Rus Mamaev en liep hij ongelukkig tegen een punt. De score kon helaas niet meer worden teruggehaald, waardoor de strijd om het brons restte. De Fransman Pestelard, die eerder dit jaar in Harnes de finale won van Poppinghaus, bleek de tegenstander. Na een minuut werd Rico geworpen en kwam hij met een Waza Ari achter. Ondanks dat de Fransman tegen het einde van de partij nog twee straffen kreeg, ging hij er toch met de winst vandoor. Rico behaalde de vijfde plek; een knappe prestatie.

Foto: De Enschedese judoka Rico Poppinghaus in de partij om het brons tijdens de Cadet European Judo Cup in Italië. Rico sloot zijn debuut succesvol af met een mooie vijfde plek.

Don't shoot the pianoplayer

ENSCHEDE - Kom genieten van het theaterstuk don't shoot the pianoplayer op 21 februari om 20.30 uur bij De Kleine Willem. De entreeprijs is €15,-.

Op 11 juli is het 23 jaar geleden dat Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Mladic de vermeend veilige enclave Srebrenica innamen. Er vallen achtduizend doden in een verhaal dat voor de neutrale toeschouwer een black comedy of errors zou kunnen lijken: besluiteloze politici, geheime afspraakjes, niet opdagende F-16's en slechte timing. Yorick Zwart en Rutger Kroon maken een bijzondere voorstelling over dit nationale trauma. Na 'Montyn' kruipt Yorick Zwart opnieuw in de huid van een oorlogsveteraan: Nico, een soldaat die acteur wilde worden. Een Dutchbatter die terugkwam en verguisd werd door het thuisfront. Yorick speelt Nico als de acteur die hij eigenlijk wilde worden, muzikaal ondersteund door zangeres Catalijne Janssen.

Rob & Emiel: Onderweg

HAAKSBERGEN - Zaterdag 16 februari van 20.00 tot 23.00 uur kunt u genieten van een show van Rob & Emiel bij Theater en Filmhuis De Kappen.

Als Rob en Emiel het podium oprijden, begint de reis waarvan niemand weet waar die eindigt. Onderweg is een theater-cabaret met een twist. Het beloofd een bijzondere voorstelling te worden en een onvergetelijke avond. De tijd zal voorbij vliegen omdat u van de ene in de andere verbazing valt. De show is voor 12 jaar en ouder. Met hun vorige theatershow kreeg het duo veel lovende reacties. Bezoek het duo nu live.

Verlichte carnavalsoptocht

ENSCHEDE - Kom op 15 januari kijken naar de verlichte carnavalsoptocht van Twekkelerveld. De optocht start om 19.00 uur.

Er doen dit jaar 40 startnummers mee, deze bestaan uit grote wagens, kleine wagens, loopgroepen, drumbands en reclamewagens. Dit jaar begint de optocht weer met een grote wagen van EKV Krekkelstad met een kanon erop.En Drum- en Marchingband Enschede loopt ook weer mee met de verlichte parade. De verlichte carnavalsoptocht start aan de Rigtersbleek-Aalten, Lambertus Buddestraat, G.J. van Heekstraat, Maanstraat, Zonstraat, Olieslagweg en als laatste Schietbaanweg.

Heldinnen in Enschede

ENSCHEDE - Op 8 maart 2019 is het Internationale Vrouwendag en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. SIVE, Stichting Interculturele Vrouwen Enschede, organiseert op deze dag een evenement in het Balengebouw voor zowel dames als heren met als thema 'Heldinnen'.


Op 8 maart wordt de Brigit Sijmons SIVE 2019 Award uitgereikt door wethouder Kampman. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om deze prijs, voor de meest inspirerende dame van Twente, uit te kunnen gaan reiken. Er staat nog veel meer te gebeuren op de Internationale Vrouwendag. Er zijn verschillende spreeksters uitgenodigd, zoals Chantal Heutink. De schrijfster van "Op Hoge Hakken in Afrika" vertelt hoe zij leading lady van haar eigen leven is geworden. Ook Rocky Hehakaija zal kom spreken. Zij was het eerste en enige vrouwelijke lid van de Street Legends: 's werelds beste straatvoetbalteam en zet haar talenten in om minderbedeelde jongeren te helpen. Last but not least komt ook de stichting 'Stem op een Vrouw' naar het Balengebouw. Henriette Hoogervorst strijdt samen met het enthousiaste team (bestaande uit mannen en vrouwen) voor een eerlijkere vertegenwoordiging in onze politiek.

Inspiratiemarkt
Voor iedereen die trek krijgt van deze inspirerende dames is er ook nog een Food Street. Er is voor ieder wat wils, alles is gratis te proeven. Tijdens de inspiratiemarkt kun kennis gemaakt worden met verschillende vrouwen achter verschillende organisaties als 'Vrouwen voor Vrede Enschede', VP Carree en M-Pact. Ook is Léontine van Geffen-Lamers aanwezig. Zij maakte het boek 'PowerVrouwen in Beeld', een boek over krachtige vrouwen in Nederland. Zij maakte dit boek voor 'Free a Girl', met als doel om bewustzijn te creëren. Bewustzijn dat vrouwen in Nederland vrij zijn om eigen keuzes te maken, iets wat wereldwijd nog niet vanzelfsprekend is.

Blijf op de hoogte
Het programma is nog steeds in ontwikkeling. Hou de Facebook pagina en de website van SIVE in de gaten om up-to-date te blijven. Kaarten voor dit evenement kosten € 15,- zijn te bestellen via www.concordia.nl.

Internationale Vrouwendag
De Internationale Vrouwendag werd voor het eerst gehouden in 1910 als uitvloeisel van een vrouwenconferentie in Kopenhagen. In Nederland werd de eerste Vrouwendag gevierd op 12 maart 1912. Sinds 1978 is de Internationale Vrouwendag een jaarlijks fenomeen onder auspiciën van de Verenigde Naties. In verreweg de meeste landen ter wereld worden wel ergens activiteiten gehouden om stil te staan bij het belang van vrouwenemancipatie. Ook anno 2019 zijn er nog landen waar vrouwen onderdrukt worden in meer of mindere mate.

Domijn zet in op duurzame woningen

TWENTE - Woningcorporatie Domijn is druk bezig om woningen in de brede zin duurzamer te maken. Als uitvloeisel van het klimaatakkoord van Parijs moeten tot 2050 miljoen huizen duurzamer gemaakt worden.

Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en is het te duur. Daarom is er het project INDU-ZERO vanuit een Europees Project, Interreg NSR, opgestart, dat het verduurzamen van de woningen wil industrialiseren. Woningcorporatie Domijn is één van de partners.

Innovatieve fabriek
De Provincie Overijssel heeft het project samen met partners uit zes landen uit de North Sea Region opgepakt: Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. Het project, dat drie jaar loopt, moet een ontwerp voor een innovatieve fabriek opleveren. De fabrieken kunnen na afloop van het project, in de zomer van 2021, in de verschillende Europese landen worden gebouwd. De productie van de renovatiepakketten die voor de huizen nodig zijn, krijgt daarmee een enorme impuls en de kosten per huis gaan aanzienlijk naar beneden. Dit project gaat een enorme bijdrage leveren bij het uitvoeren van het Nederlandse klimaatakkoord.

Renovatiepakketten
Er zijn al diverse initiatieven die zich met het verduurzamen van huizen bezighouden. De zogenaamde 0-op-de-meter activiteiten worden tot op heden met bestaande middelen en productieprocessen gedaan. Het project INDU-ZERO heeft als voordeel dat het bij 0 kan beginnen. Daarbij wordt gestuurd op een standaard renovatiepakket dat met minimale aanpassingen per land kan worden toegepast. In een renovatiepakket, die als het ware als een jas over het huis wordt geplaatst, bevinden zich slimme oplossingen die zelf energie produceren en het wooncomfort verhogen. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen en ventilatie.

Dr. Lektrulov

ENSCHEDE - Geniet op 16 februari vanaf 23.00 uur van een muzikale avond met Dr. Lektrulov, Laserlove Collective & Hristof in Metropool Enschede. Tickets kosten €15,-.

Altijd doen wat de dokter zegt! De man met het groene masker is al sinds jaar en dag een begrip, vanavond zie en hoor je in Enschede waarom! Dr. Lektroluv presenteert Elektrik World, een epische compilatie vol essentiële electro classics. Dr. Lektrulov is ook te zien op grote festivals als Lowlands, We Are Electric en I Love Techno.

Heartstone

HAAKSBERGEN - Donderdag 21 februari van 20.00 tot 23.00 uur kunt u genieten van de film Heartstone bij Theater en Filmhuis De Kappen.

Thor en Christian zijn twee tieners en de beste vrienden. Ze ervaren een bewogen zomer in het afgelegen vissersdorpje in IJsland. De ene ontdekt een meisje, terwijl de andere nieuwe gevoelens ervaart voor zijn kameraad. Op het einde van de zomer is het tijd om volwassen te worden.

Groenonderhoud Haaksbergen

HAAKSBERGEN - Omwonenden waren het helemaal zat. Zwerfafval, hangjongeren, wateroverlast en gebrekkig onderhoud aan het groen moesten aangepakt worden en dat leidde tot een nieuw groenplan voor het veld tussen de Albert Cuyplaan, De Nolle en De Boorne.

De wateroverlast van het gebied wordt aangepakt door het aanleggen van een wadi langs het fietspad en de overlast van hondenpoep wordt aangepakt door de aanleg van extra voorzieningen voor honden. Ook het groen wordt grondig aangepakt. Zo worden een aantal bomen, waaronder zieke kastanjebomen, gerooid en zal er flink gesnoeid gaan worden. Het wordt zeker geen kale vlakte. Er worden nieuwe honingbomen en lindes geplant en er wordt weer een keurig grasveld aangelegd.

Werkzaamheden
Het groenplan is gemaakt door samenwerking tussen gemeente, de buurt en hoveniersbedrijf Ottenschot en dit plan wordt nu uitgevoerd. Voor het gebied weer een mooie groenvoorziening is, zal er enige overlast zijn, maar binnen enkele weken moet het project afgerond zijn. Het resultaat moet dan weer een aantrekkelijk stukje groen zijn waar mens en dier van genieten.

Bouwborden markeren start bouw Janninkkwartier

ENSCHEDE - De bouw van het Janninkkwartier in Enschede is nu ook voor passanten duidelijk zichtbaar. Afgelopen week werden de bouwborden geplaatst bij dit ambitieuze project.

Met de komst van het Janninkkwartier krijgt de binnenstad een entree met grootstedelijke allure. Wethouder Jeroen Diepemaat was vandaag aanwezig op de bouwlocatie: 'Ik ben trots op de plannen voor het stadshof van Enschede. Het Janninkkwartier voegt een nieuw segment toe aan de Enschedese woningmarkt', vertelt de wethouder enthousiast.

Stadshof
Het Janninkkwartier wordt een levendige, afwisselende buurt in het centrum. De groene, openbare binnenruimte is het domein van voetgangers en fietsers, de auto is hier slechts te gast. De openbare ruimte wordt gevormd door zeven woongebieden. De woningen in deze gebieden vormen relatief smalle woonstraten, met elkaar verbonden door grotere publieke ruimtes in de vorm van pleinen, tuinen of parken. Langs de Zuiderval krijgen de woningen een stedelijke wand met een maximale bebouwingshoogte van 15 meter en een minimale vrije begane grondhoogte van 3,5 meter. Het Janinninkkwartier krijgt in de toekomst 70 koopwoningen, 52 kavels en 28 vrije sector huurwoningen. De kaveluitgifte start mogelijk dit voorjaar. Kijk voor informatie op: www.janninkkwartier.nl

Gespreksavond over zelfbeschadiging in Enschede

ENSCHEDE - Hoe ga je om met een zoon, dochter of goede vriend(in) die zichzelf opzettelijk pijn doet, zichzelf snijdt, brandt of regelmatig een overdosis neemt? Als u zichzelf, als naaste, deze vraag regelmatig stelt, kom dan op 25 februari naar de HUB Twente, boulevard 1945-3 in Enschede.

De informatie- en gespreksavond begint om 19.15 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Na het verhaal van een ervaringsdeskundige, kunt u vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Aanmelden is niet verplicht, maar wel zeer gewenst via info@zebravoorlichting.nl.

Praten helpt
Zelfbeschadiging is een complex probleem waar vaak (ernstige) trauma's of persoonlijkheidsproblemen aan ten grondslag liggen. Het roept bij omstanders gevoelens op van machteloosheid, boosheid, verdriet en onbegrip. Nicole is ervaringsdeskundige en deelt haar eigen verhaal met de aanwezigen. Ze vertelt hoe het voor haar was, wat ze dacht, deed en zei. Hoe wist ze haar geheim jarenlang verborgen te houden voor haar ouders? Ze vertelt wat het met haar deed toen zij erachter kwamen, en hoe het haar vervolgens lukte om te herstellen. Ze geeft tips over wat wel en niet helpt om te doen of te zeggen tegen iemand die zichzelf beschadigingen toebrengt.

Wederzijds begrip
Nicole: "Mensen die middenin deze problematiek zitten, kunnen en willen over zelfbeschadiging niet praten. Vaak omdat dit gewoon te moeilijk is door angst of uit schaamte. Dat maakt het extra moeilijk voor ouders en vrienden om te helpen. Maar de mensen waarvan je houdt, zijn juist zo belangrijk om uit je nare situatie te komen. Door mij, als ervaringsdeskundige, vragen te stellen, ontstaat er meer wederzijds begrip en lukt het vaak wel om zelfbeschadiging bespreekbaar te maken."

ZEBRA helpt
Om anderen te helpen richtte Nicole, Stichting ZEBRA Voorlichting op. In november 2016 ontving ze daarvoor van het Elisabethfonds, de Landelijk erkende 'Roos van Elisabeth' in de categorie 'Professionals Jeugd'. ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen, Begrijpen, Reduceren en Accepteren. Haar stichting zet zich in voor lotgenoten, naastbetrokkenen en ouders. Daarnaast verzorgt ze trainingen/lezingen voor psychologen, artsen en verpleegkundigen over dit onderwerp.

9 / 16

Firma Bolscher krijgt eerste Kia e-Niro in Twente

HENGELO - Steeds meer ondernemers investeren in duurzame mobiliteit. Nu elektrische voertuigen steeds beter worden, zien ook ondernemers goede kansen om deze in te zetten voor hun duurzame ambities.

Afgelopen week leverde Van Mossel Kia in Hengelo een Kia e-Niro aan het Enschedese vleesbedrijf Bolscher. Deze onderneming is al enige tijd bezig om duurzamer te werken in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Het doel is om de CO2-uitstoot fors terug te brengen. In 2015 was dit nog 1.200 ton en de ambitie is om dit in 2020 naar 600 ton te brengen. Bolscher plaatste eerder al zonnepanelen op het dak van hun bedrijfspand en alle verlichting werd vervangen door zuinige LED's. Ook worden drie elektrische bussen, twee bussen met zonnepanelen en twee elektrische auto's ingezet. Het bedrijf beschikt ook over vier eigen elektrische laadpalen en een snellaadstation.

Kia e-Niro
De Kia e-Niro is de nieuwste toevoeging aan Bolscher's elektrische vloot. Het is de eerste, volledig elektrische versie van de Niro. Duurzaam, representatief en met uitstekende prestaties. De Kia e-Niro heeft een actieradius van 455 kilometer volgens de WLTP-norm. Dankzij een snellader kan de auto in 30 minuten tijd ruim 220 kilometer aan actieradius bijladen. De e-Niro is ook rijk uitgerust met onder meer veel rijhulpen voor veilige kilometers; een comfortabel interieur maakt het een aangename reisgenoot. De e-Niro is leverbaar vanaf 42.510 euro. Financial lease voor zakelijke klanten kan tegen 3,99 procent rente bij 36 maanden. Van Mossel Kia geeft u graag een passend advies voor uw duurzame mobiliteit. Kom langs in Hengelo of kijk op: www.vanmossel.nl/kia

Techno-Classica in Essen

ESSEN - Van 10 tot 14 april organiseert de S.I.H.A de 31-ste editie van de Techno-Classica beurs in Essen.

Dit is een wereldbeurs voor oldtimers, classic- & prestige automobielen, motorsport, motorfietsen, vervangende onderdelen en restauratie. Ruim 220 exposerende classic clubs zorgen er bovendien voor dat dit de wereld clubmeeting van de internationale oldtimer-scene is.

Grote beurs
De Techno-Classica Essen heeft ruim 1.250 exploitanten uit meer dan 30 landen. Ook meer dan 20 automerken presenteren op hun fabrieksstands bijzondere stukken die alleen hier te zien zijn. Op de beurs zijn verder zo'n 2.700 klassiekers te zien, veelal aangeboden door gerenommeerde professionals. Ongeveer een derde van deze auto's zijn betaalbare youngtimers. Ook voor de jubileumstentoonstelling biedt de organisator weer een speciale show van wereldklasse; dit jaar onder het motto 'Tour de France Automobile Legends'. De van 1899 tot 1986 met onderbrekingen verreden etappe-rondrit nam in de internationale motorsport ook vanwege de deelname van gerenommeerde autofabrikanten een belangrijke plek in en werd als race- evenement voor historische raceauto's als Tour Auto (sinds 2009 'Tour Auto Optic 2000') nieuw leven ingeblazen.

Legendarische auto's
De S.I.H.A. presenteert enkele van de meest legendarische automobiele helden. Hieronder vallen bijvoorbeeld een Ferrari 250 Tour de France, Porsche 356 A 1500 GS Carrera of Ferrari 250 GT Berlinetta (SWB). Nieuw in het jubileumsjaar: naast de traditionele veiling van het vermaarde Engelse veilinghuis Coys houdt 's werelds belangrijkste veilinghuis RM Sotheby's voor de eerste keer een spectaculaire veiling van klassiekers in Duitsland.

Kom ook!
Er valt dus veel te zien op de beurs, voor iedereen die een interesse heeft in klassiekers en bijzondere auto's in de breedste zin. Kijk voor meer informatie op www.siha.de of voor kaartverkoop: www.technoclassica-tickets.de

Over 10 jaar rijden we in een...

Flickr - FaceMePls Foto: Flickr - FaceMePls

TWENTE - Zegt u het maar. Een beetje zichzelf respecterend autojournalist ventileert er met graagte een mening over. Maar niemand die met zekerheid kan zeggen of we tegen die tijd nog op benzine rijden, de straten vol staan met laadpalen of dat waterstof het gaat maken als alternatief.

De autowereld is volop in beweging rondom dit vraagstuk. In China, daar waar we de volgende grote stap in de automotive branche verwachten, worden alle pijlen op elektrisch gericht en worden en masse nieuwe fabrieken opgetuigd om aan de massaproductie van elektrische voertuigen (kortweg EV's) te beginnen. In Japan zijn de kaarten verdeeld. Toyota loopt al jaren voorop sinds ze de Prius hebben geïntroduceerd, Nissan volgt, maar Mazda komt waarschijnlijk pas in dit jaar met een elektrische auto. De Koreanen zetten ook vol in op elektrisch. Merken als Hyundai en Kia zijn net als de Chinezen al langer overstag. Over Tesla hoeven we het niet te hebben en ook de grote Europese merken gaan over op elektrisch. De autowereld is in die zin wel om, maar of het de echte doorbraak gaat worden? Het aandeel EV's op de weg is nog steeds beperkt.

En dan is er natuurlijk nog waterstof dat CO2-vrij is en naar verluidt geen schadelijke uitstoot kent. Maar ook daar hoor je tegenstrijdige berichten over. Het omzetten naar waterstof kost namelijk ook energie, dus ben je toch weer afhankelijk van fossiele brandstoffen, zon- of windenergie. En als het om tegenstrijdige berichten gaat, de productie van EV's kent zelfs een zware belasting op het milieu. Een gemiddelde Tesla heeft 8 tot 10 jaar nodig om wat productie betreft CO2 neutraal te worden. Daarnaast wordt een deel van de elektriciteit waarop EV's rijden nog steeds gewonnen uit kolencentrales. Laat ik duidelijk zijn, de fossiele brandstoffen raken op den duur op en we zullen t.z.t. over moeten naar andere brandstoffen, maar wat dat dan zal zijn, ik durf het niet te voorspellen. Wat ik wel durf te voorspellen is dat we in 2030 vast nog wel op benzine en misschien zelfs op diesel rijden.

Auteur:
Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia

Steeds meer youngtimers

TWENTE - Het aantal youngtimers op de Nederlandse wegen is sterk gestegen de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een youngtimer is een auto die tussen de 15 en 40 jaar oud is. Hierna is het een oldtimer. In Nederland reden vorig jaar zo'n 1,9 miljoen young- en oldtimers rond. Tien jaar eerder waren dat er nog 900.000. Jaarlijks nam het percentage auto's van 15 jaar en ouder op de weg toe met zo'n 8 procent per jaar. Met name het aanteel 'jonge youngtimers' tussen de 15 en 25 jaar nam toe de afgelopen tien jaar. Er reden vorig jaar zo'n 1,6 miljoen van deze auto's rond.

Oorzaak
De groei is onder meer te danken aan zakelijk bijtellingsregels. De jonge youngtimers zijn bovengemiddeld populair bij bedrijven. Wanneer een auto namelijk 15 jaar oud is, wordt de bijtelling van 35 procent berekend op basis van de dagwaarde en niet meer de cataloguswaarde.

Wat is populair?
Deze fiscale aantrekkelijkheid vertaalt zich ook in het merkenlijstje qua populariteit: Volvo voert de lijst aan bij gewilde youngtimers voor zakelijk gebruik, waarbij de V70 een geliefde keuze is. Dit wordt gevolgd door Mercedes, BMW (3 en 5 serie doen het goed), Volkswagen, Opel, Toyota, Audi, Ford, Peugeot en Renault. De duurdere auto's bieden een mooi stukje luxe én betrouwbaarheid.

Ook voor de particulier
Een mooie youngtimer is ook voor de particulier best aantrekkelijk. Zo is een auto van de leeftijd vaak voorzien van de meest gangbare snufjes die we ook nu terug zien op de auto's. De betrouwbaarheid van auto's werd ook steeds beter, waardoor zelfs een 15 jaar oud model nog vele mooie kilometers biedt.

The Big Event bij Opel Kamp Twente

HENGELO – Opel-dealer Kamp Twente in Almelo en Hengelo maakt de aanschaf van een nieuwe Opel wel heel aantrekkelijk.

Tijdens de spectaculaire show The Big Event, die van 11 tot en met 16 februari in Nederland plaatsvindt, krijgt de klant € 2.000,- extra inruilwaarde bovenop de Autotelex-inruilwaarde van zijn huidige auto (€ 1.000,- euro voor de Opel KARL). Behalve de extra inruilwaarde krijgen kopers van een nieuwe Opel personen- of bedrijfsauto voor € 500,- gratis brandstof en mogen ze kosteloos voor € 250,- aan Opel-accessoires uitkiezen. Omdat Opel dit jaar 120 jaar bestaat, profiteert iedere koper van een nieuwe Opel óók van de 120-jaar deals bovenop de voordelen van The Big Event. Daarmee is The Big Event meer dan ooit dé inruilsensatie van Nederland! "The Big Event vindt in februari al voor de twaalfde keer plaats in Nederland", aldus Kamp Twente. "Ook wij doen mee aan deze grootscheepse voordeelshow. Onze klanten weten inmiddels dat er extra veel voordeel te halen is." Via www.opel.nl kunnen klanten een inruilwaardecheque aanvragen. Die kunnen ze tijdens de actieperiode van 11 tot en met 16 februari verzilveren als zij hun auto bij Kamp Twente inruilen voor een nieuwe Opel. Vrijwel alle modellen van Opel doen mee, ook de bedrijfsauto's.

Verdubbelaar
Ook dit jaar is er weer de verdubbelaar. Elke dag zal wordt één taxatie uitgeloot, die geen € 2.000,-, maar zelfs € 4.000,- extra inruilwaarde ontvangt! Om mee te dingen naar die verdubbelde extra inruilwaarde kunnen klanten hun gegevens achterlaten op www.opel.nl. Voor de € 500,- brandstof verstrekt Kamp Twente een tankpas aan de koper van een nieuwe Opel.

Extra aanbiedingen
Bovendien geldt ook tijdens The Big Event het aanbod van Opel2Go op de KARL en de Corsa voor € 120,- per maand, een automaat-upgrade voor de Crossland X voor € 120,-, een voorraadbonus van € 1.000,- op de Astra, € 750,- voorraadbonus op Grandland X en de Mokka X en 4,99% rente op de financiering. Ook kopers van een Opel Bedrijfswagen profiteren van de voordelen van The Big Event. Met als extra aanbod 0% rente op de financiering met een looptijd van vijf jaar.

Toyota Hilux Challenger nu extra voordelig bij Peterman

ENSCHEDE - De Toyota Hilux Challenger is gericht op ondernemers, maar ook voor particulieren die van een stoere en rijk uitgeruste pick-up houden is dit een droom die uitkomt.


De Hilux is al meer dan vijftig jaar een vast onderdeel van de modellen van Toyota. Een auto die, zoals Toyota zelf zegt, onverwoestbaar is. De winst van de Dakar Rally 2019 kan dit alleen maar onderschrijven. De Hilux is een auto die tegen een stootje kan.

Specificaties
De Toyota Hilux Challenger is voorzien van extra cabineruimte en een grote laadbak. Verder is de auto uitgerust met een 2,4 liter dieselmotor en u heeft de keuze uit handgeschakeld of automaat. De Hilux Challenger heeft een trekvermogen tot maximaal 3.500 kg. Door de combinatie van deze factoren is deze Toyota ideaal voor iedereen die vaak wat grotere en zwaardere spullen te vervoeren heeft. Verder is de Hilux Challenger met Challenger pakket standaard voorzien van vierwielaandrijving met differentieelslot op de achteras en Climate Control. Ook is de laadbak voorzien van een tonneau cover en het interieur is rijk uitgerust met lederen bekleding, Full Map navigatiesysteem en een verstelbaar stuurwiel.

Actie
U kunt al een Toyota Hilux Challenger met Challenger pakket rijden voor € 32.990,- door een voordeel dat kan oplopen tot € 4.393,-. Deze actie loopt tot en met 31 maart van dit jaar. Voor alle voorwaarden omtrent deze actie gaat u naar Peterman Autogroep Enschede aan het Spaansland 8 in Enschede.

Schade bij vorst, maar niet altijd door een glijpartij

TWENTE - In de winter worden er altijd meer autoschades gemeld bij het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Ligt er aan het eind van de dag zo'n vijf centimeter sneeuw, dan kan het aantal schademeldingen zomaar 50% hoger liggen dan op een "normale" dag.

Toch zijn gladheid en de aanrijdingen die daardoor ontstaan niet de enige veroorzakers van autoschade. Vorst kan ook veel schade aan het wegdek veroorzaken. Ineens geen perfect asfalt meer, maar een weg met gaten en vol met losse steentjes. Juist deze steentjes kunnen ook schade veroorzaken aan ruiten en carrosserie.

Wat te doen?
Wanneer u onverhoopt toch een schade heeft, dan is het belangrijk dit goed af te handelen. Er moet een schadeformulier ingevuld worden, de verzekeraar moet op de hoogte gebracht worden en herstel moet plaatsvinden. En juist voor dat herstel is expertise nodig. Waarom een paneel volledig opnieuw spuiten als het opgelost kan worden met Aqua Small Repair? Waarom een nieuwe autoruit plaatsen als ruitreparatie mogelijk is? Waarom een nieuwe grill laten plaatsen terwijl kunststofreparatie van de grill al volstaat? Een bedrijf met de juiste kennis in huis kan u adviseren over alle mogelijkheden. Daarbij hoort niet alleen vakkundige reparatie maar ook het oog hebben voor het kostenplaatje en hulp bij eventuele administratieve afhandeling van autoschade.

Humble Badging

TWENTE - In de jaren '80 werkte ik als vakkenvuller bij een Enschedese supermarkt. De nuchtere eigenaar van de supermarkt had een zoon Raymond en die werkte gewoon mee met de vulploeg om de lege schappen te vullen.

Soms vertelde Raymond prachtige verhalen over z'n pa. Ik zal het vandaag niet hebben over een staandehouding door de verkeerspolitie wegens een snelheidsovertreding, waarbij vader met een stalen gezicht aangaf normaal nooit zo hard te rijden. De zuivere waarheid achterhaalde hem snel, want zoontje Raymond gilde vanaf de achterbank dat papa altijd te hard reed. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. 'Pa' was een echte petrolhead, had al een paar Saabs turbo versleten en reed eind jaren '80 in een dikke BMW 535i. Op de M-serie na zo'n beetje de snelste en meest luxe BMW uit de Beierse stal. Maar pa vond het humor om lokale BMW dealer Piet Oldenhof te vragen er 524D achterop te zetten. Dat leverde bij de stoplichten steevast onthutste gezichten op als vader en zoon samen wegspurten in die dikke BMW.

Gemeengoed
Het fenomeen is tegenwoordig meer gemeengoed en bekend onder de Engelse noemer 'Humble Badging'. Een mooi woord voor een bescheiden logo op een dikke auto. En er is dus een categorie die net als de papa van Raymond het prachtig vinden dat de vlag op hun heilige koe een andere lading dekt onder de motorkap. Wij als 'echte' auto kenners denken dat je er alleen met een andere badge niet bent, want een beetje Mercedes AMG, BMW M of Audi RS herken je niet alleen aan het plaatje achterop, maar ook aan de vaak dikke bumpers, spoilers en grille. Staan wij voor het verkeerslicht naast zo'n snelle jongen met een geniepig verkeerd gemonteerd plaatje, laten we het gaspedaal voor wat het is en trekken heel rustig op. U bent vanaf heden dus ook gewaarschuwd…

Door Pieter Hof, bestuurslid van de Historische Automobiel Vereniging

Was de auto, óók in de winter!

TWENTE - In de winter krijgt de auto het zwaarder te verduren. De auto krijgt te maken met sneeuwresten, zout en andere rommel en chemicaliën op de wegen. Het is daarom ook zeker in de winter belangrijk om de auto goed schoon te maken.

Het lijkt misschien vechten tegen de bierkaai om de auto ook in de winter te wassen, maar toch is het een stukje behoud voor de auto. Na een sneeuwperiode zoals de afgelopen tijd zie je vaak een zwarte laag van zout en vuil die op de lak achterblijft. Pekel en vuil dat blijft zitten kan schade aanrichten aan plekken waar de lak of carrosserie al zwak is. Zeker plekjes waar je moeilijker bij kunt komen kunnen zo zelfs roest oplopen.

Voorzichtig!
Wanneer u de auto ijsvrij maakt is het belangrijk om dit met beleid te doen. Het té rigoureus schoon schrapen van de auto kan immers ook het vuil en zout over de lak schrapen wat zorgt voor krasjes. Het is daarom aan te raden om bij het wassen ook rustig te beginnen met het afspoelen van vuil op de auto, pas daarna doen we het stevigere waswerk. Gebruik hiervoor bij voorkeur lauw water. Als het buiten nog erg koud is of bij nachtvorst is het verstandig om alles goed droog te maken, zeker ook de rubbers rond de deuren. Insmeren met vaseline voorkomt vastvriezen.

Onderkant
De lak krijgt als zichtbaar deel veel aandacht, maar vergeet ook vooral de onderkant van de auto niet. Hier krijgt de auto vaak al wat schade door steenslag - een zwak punt dat vuil en pekel dan weer aan kan vallen. Het loont zeker om de auto in de wasstraat eens van onderen schoon te laten spuiten.

Corrosie
Hoewel fabrikanten veel doen om roestvorming tegen te gaan, is dit roestspook toch nog niet helemaal uitgebannen. Uit onder meer Brits en Zweeds onderzoek blijkt dat sommige auto's toch nog roestgevoelig zijn. Zo scoorden de Ford Fiesta en VW Polo relatief slecht, terwijl Audi's A8, Renault Espace en Mercedes S-Klasse juist heel goed scoren. Regelmatig goed wassen en controle moet voorkomen dat roestvorming een kans krijgt.